Aile Hayatında İdeal Erkek-Örnek aile

Ebeveynler Çocuklarını Yetiştirmek İçin Eğitim Almalı

Kişisel Gelişim Yaşam

Ebeveynler Çocuklarını Yetiştirmek İçin Eğitim Almalı dünya gelişiyor, değişiyor; yerinde sabit kalan bir şey yok. Her geçen gün çocuklar, aileler, kişilikler farklılaşıyor: toplumlar yenileniyor. Sürekli yenilenen bir dünyada ebeveynler mevcut bilgileri ile evlatlarını yetiştirebilir mi?

Davos Zirvesi-Öğrenme

Çocukların İlk Rol Modeli Ebeveynler

Hemen hemen her çocuğun gözlerini ilk açtığı yer ailesinin yanıdır. Çocuk, burada tanımaya başlar; hayatı, kendini, çevresini ilk olarak. Tecrübe kazandığı ilk yer burasıdır. Burası onun aile yuvasıdır, ilk mektebidir. Evvela, şefkatli bir öğretmenin kolları arasında bulur kendisini. Sonra otoriter bir öğretmenin güven dolu ellerine düşer. Bunlar onun ilk ve daimi öğretmeni olacak, model alacak ebeveynleridir. Büyüyüp serpilmeye başladıkça hayatına birçok çeşitli kurum girecektir. Buralardan etkilenmekle beraber, çocuk öncelikle aile içinde, ilk öğretmenlerinin dokunuşlarıyla karakteri oluşmaya başlar. Bu nedenle aile kurumu; ilk okulu, anne babası; ilk öğretmeni olacak çocuğun, ailede eğitim ihmal edilemeyecek kadar önemlidir. Aileler bu önemin farkında mı? Onların da kendilerini bilgilendirip geliştirecek bir eğitime ihtiyaçları yok mu?

Hacamat-Annenin Önemi

Yeni Yer, Yeni Otorite

Çocukların okula başlamasıyla, ailelerin onlar üzerindeki tahakkümü hafifler, kısmen de olsa etkisi azalır. Artık, bir çiçek gibi narin ve temiz çocukların hayatlarına, gelişimleri üzerinde söz sahibi olacak yeni bir otoriter, bahçıvan girmiştir. Bu bahçıvan iyiyse; ruhlarına dokunduğu çiçekler de iyi ve güzel yetişir; kötü ise; ruh derinliklerine bıraktığı öldürücü zehirlerle büyüyüp gelişmeden çiçekleri soldurur. Bahçıvanımız öğretmendir.

İlk defa ailesinden uzaklaşıp eğitim yuvalarına ayak basan çocuk, ailesinden ne öğrenmiş ise onunla hareket etmeye meyillidir. Bundan dolayı okulda öğrendikleriyle anne-babasından gördükleri arasında zıtlığın olmaması gerekir. Aksi halde çocuk çelişkiler içinde kalır. Bu durum çocuğun afallamasına ve gelişiminin sekteye uğramasına neden olur. Durum iyi gözetilmezse eğitiminde aksaklıklar meydana gelir. Anne ve babanın sürekli okulla iş birliği halinde olması gerekir. Problem çıktığında öğretmen ile alınan ortak kararlarla çözüme kavuşturulmalıdır.

Verilen eğitimin okul dışında da sürmesi için okul ile ebeveynler arasındaki iş birliği önemlidir. Bunun böyle olabilmesi için anne-babaların üzerine düşen görevlerini bilmesi ve yerine getirmesi gerekir. Bunun yolu da bilinçli bir şekilde eğitilmeleridir.

Bebek ve Çocuk Bakımı hakkında bilgiler

Eğitimde Süreklilik

Anne-babaların, çocuklarının eğitimine dahil olmaları sadece çocuklarına değil, kendilerine ve öğretmenlere de fayda sağlar. Eğitim, ne okulla başlamıştır ne de sadece okulla devam eder. Hayat, okul dışında da devam ettiğinden eğitim kurumlarla sınırlı değildir. Bundan dolayı anne-babalar, eğitim kurumlarıyla ev arasındaki irtibatı hiç kesmemeli, sürekli okulla iletişim halinde olmalıdır. Bu sayede çocukların gördüğü eğitim, evde de devam etmiş olur. Böylelikle eğitimde süreklilik sağlanmış olur. Bu da çocukların akademik başarı, sosyal gelişim, öğrenmeye istekli olmaları gibi birçok konuda kayda değer sonuçların elde edilmesine vesile olacaktır.

Yapılan araştırmalarda, okulla iş birliğinde olan ailelerin çocuklarının, okuduğunu anlama başarıları daha yüksektir. Başka bir araştırmada “aile katılım etkinlikleri”ne dahil olan ailelerin çocuklarında; sosyal becerilerinde gelişme, dil gelişimi, çevreye uyum sağlama ve akademik başarısının artması gibi alanlarda olumlu gelişmeler görülmüştür.

Anne-baba okul etkileşimi çocuğun gelişimde önemlidir. Fakat ülkemizde okul etkinliklerine velilerin katılımı pek azdır. Bunun başlıca nedenleri şunlardır:

  • Ekonomik sebepler,
  • İş yerinden izin alamama,
  • Etkinliklerin zamanı ve duyuru eksikliği,
  • Okul-aile iş birliğinin öneminin anlaşılamaması,
  • Ebeveynlerin çocukları hakkında şikayet duyacağı endişesi

Anne-babaları eğitime dahil etmek isteyen eğitim kurumları, ebeveynlere:

  • Eğitimin aile için bir ihtiyaç olduğu ve çocuklar kadar yetişkinleri de ilgilendirdiği,
  • Çocuğun beslendiği ilim kanallarından ailenin de beslenmesinin gerektiği, eğitimde sürekliliğin böyle sağlanacağı,
  • Ebeveyn, öğretmen ve okul üçlüsünün çocuğun başarısına etkisi,
  • Ahlakın önemi ve ahlak eğitiminin çocukta tek başına başarılamayacağı,
  • Ebeveyn eğitimindeki eksikliğin, dünyevi olduğu kadar uhrevi de olduğunu anlatmalıdır.
Öğrencilerin Yazılı Kitaplardan Daha İyi Öğreniyor

Ebeveyn Okulları-Ebeveynler Eğitiliyor

Ebeveynlerin çocuğun; kişilik, ruhsal ve fiziksel gelişiminin sağlıklı olmasında, olumlu davranış kazanmasında, kendine, çevresine ve de yaşadığı dünyaya faydalı olmasında ailenin rolü bu kadar önemlidir. Böyle olduğundan dünyada anne-baba eğitimlerine ehemmiyet verilmektedir.

İkinci Cihan Harbi’nden sonra, Batı Avrupa’da “Anne-Baba Okulu” uygulamaları başlatılmıştır. Önce Fransa’da açılan okullar, sonrasında İsviçre ve Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde de açılmıştır. 1964’te anne-baba eğitimlerine verilen önem iyice artmış, bunun üzerine “Anne-Baba Okulları Uluslararası Federasyonu” kurularak, Anne-Baba Okulları’nın ülke genelinde yaygınlaştırılması ve yapılan çalışmalarda bütün okulların aynı çizgi doğrultusunda hareket etmesi hedeflenmiştir. Bir yıl sonra anne-baba eğitiminin ne kadar gerekli olduğu daha da iyi anlaşılınca 36 değişik ülkedeki kuruluşlar, bu federasyona katılmıştır. Günümüzde birçok ülke bu federasyona üyedir ve anne-baba eğitimine katkı sağlamak için çaba sarf etmektedir.

Bunun dışında, ABD’de de çok, erken çocukluk döneminde çocuğu olan anne-babalar için “Anne-Baba Becerileri İçin Sistematik Eğitim Programı”, “Etkili Anne-Baba Eğitimi” gibi programlarla eğitim verilmektedir.

Ülkemizde ise bazı kuruluşlar tarafından buna benzer çalışmalar başlatılsa da dünyadaki kadar önemsenmemiştir. Çocukların eğitim sürecine ailelerin dahil edilmesi, yaygın bir şekilde uygulanır konuma henüz ulaşmamıştır.

Sonuç

Hayatlarının büyük bir bölümünü ailesinin yanında geçiren çocukların gelişiminde anne-baba etkisi çok yüksektir. İlk öğretmenleri, ilk model aldıkları onlardır. Yalnız, yaptıkları bazı şeyler var ki iyilikten ziyade kötülük getirir çocuklarına. Her anne-baba, onların hayat yoluna, başarması için nice kıymetli taşlar döşediğini zanneder. Bunu da tabi ki çocuğunun iyiliğini düşünerek yapar. Yapılanın birer tuzak olduğunun farkına varamazlar.

Evvela, ebeveynler ahlaklı insanlar yetiştirmekle mükelleftir. Bu yüzden de çocuğun yürümeye başladığı hayat yolunu ilk önce dini ve ahlaki taşlarla süslemesi gerekir. Bu taşların aydınlattığı yola, diğer başarılara ulaştıracak taşların konulması hayli kolay olacaktır. Bunun için de en kıymetli varlıkları olan çocuklarına her anlamda daha sağlıklı destek olabilmeleri, anne ve babalarının bir eğitim süzgecinden geçmesine bağlıdır.

Zamanın şartlarına uygun çocuk yetiştirmek ne çok kolay ne de çok zordur. Dini, ahlaki, itikadi bilgileri bütün, ruhi ve fiziki gelişimi tam, okulda başarılı, sosyal çocuk yetiştirmek, anne-babaların kendilerini sürekli geliştirmesiyle mümkündür. Çocukları dünyaya getirip sadece karınlarını doyurmakla onların iyi birer yetişkin olmalarını beklemek fazla iyimser bir düşüncedir.

Ebeveynler Çocuklarını Yetiştirmek İçin Eğitim Almalı-İnsan ve Hayat Dergisi‘nden yardım alınmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir