Kamu Personeli İş ilanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 8 Akademik Personel Alacak

Haber

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 8 Akademik Personel Alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 8 Akademik Personel Alım İlanı

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilgili birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar;

dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.
Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.
İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

Kadrolar

BİRİM
ANABİLİM DALI
UNVAN
DER.
ADET
AÇIKLAMA

Fen-Edebiyat Fakültesi
Uygulamalı Matematik
Dr.Öğr.Üyesi
1
1
Elastoplastik levhanın eğilmesi, lineer olmayan biharmonik denklemin sayısal çözümü ve optimal kontrol problemi konularında çalışma yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi
Cebir ve Sayılar Teorisi
Dr.Öğr.Üyesi
1
1
Lineer olmayan operatörlerin yakınsaklıkları ve cebirsel özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yönetim Bilimleri

Dr.Öğr.Üyesi
4
1
Spor yöneticiliği anabilim dalında doktoralı ve performans yönetimi alanında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları
Dr.Öğr.Üyesi
4
1
Çini tarihi ve sanatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları
Dr.Öğr.Üyesi
4
1
Türk resminde geleneksel motifler alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji
Dr.Öğr.Üyesi
1
1
Stereoloji ve elektromanyetik alanın biyolojik etkileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bina Bilgisi
Dr.Öğr.Üyesi
5
1
Mekan dizimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Yazılımı
Dr.Öğr.Üyesi
4
1
Ontoloji tabanlı üst veri yönetimi ve anlamsal web teknolojileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 8 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir