Haber

Dicle Üniversitesi 186 Akademik Personel Alacak

Dicle Üniversitesi 186 Akademik Personel Alacak

Dicle Üniversitesi 186 Akademik Personel Alım İlanı

Dicle Üniversitesi REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Dicle Üniversitesi 186 Akademik Personel Alımı.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’’ uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Dicle Üniversitesi Profesör Kadroları

Dicle Üniversitesi 186 Akademik Personel-Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf ortamında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent Kadroları

Dicle Üniversitesi 186 Akademik Personel-Dicle Üniversitesi Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf , özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadroları

Dicle Üniversitesi 186 Akademik Personel-Dicle Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, doktora belgesinin onaylı suretinin eklenmesi ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuruda bulunacaklardır. Dicle Üniversitesi 186 Akademik Personel Alımı.

Dicle Üniversitesi 186 Akademik Personel İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüzce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından, eksik belgeli olduğu tespit edilenler ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabilecekler ve ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Doçent unvanına sahip olan adaylar Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Ayrıca daha önce Üniversitemizde açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Dicle Üniversitesi 186 Akademik Personel Kadrolar

BİRİMİ
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI
DERECE
ADET

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Çocuk Diş Hekimliği Profesör 1 1

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Profesör 1 1

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Profesör 1 3

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Profesör 1 2

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Profesör 1 1

Fen Fakültesi Fizik Katıhal Fiziği Profesör 1 1

Fen Fakültesi Fizik Genel Fizik Profesör 1 1

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Milletlerarası

Hukuk Profesör 1 1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Profesör 1 1

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Profesör 1 1 Aydınlatma ve Ergonomi üzerinde çalışması olmak.

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Profesör 1 1 Halk Bilimi ve Ekoloji üzerinde çalışması olmak.

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Profesör 1 1

Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Maden İşletmesi Profesör 1 1 Doçentliğini ilgili bilim dalında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Maden İşletmesi Profesör 1 1 Doçentliğini ilgili bilim dalında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Profesör 1 1 Doçentliğini ilgili bilim dalında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik Profesör 1 1 Doçentliğini ilgili bilim dalında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Cevher Hazırlama Profesör 1 1 Doçentliğini ilgili bilim dalında almış olmak.

Teknik Bilimler M.Y.O Makine ve Metal Teknolojileri Makine Programı Profesör 1 1

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Profesör 1 1

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 2

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 1

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Profesör 1 1

Veteriner Fakültesi Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Veterinerlik İç Hastalıkları Profesör 1 1

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Profesör 1 1 Doçentliğini Tahıllar ve Bitki Fizyolojisi alanında almış olmak.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Profesör 1 1 Doçentliğini Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Alanında almış olmak.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Profesör 1 1 Doçentliğini Sıcak İklim Tahılları Alanında almış olmak.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Profesör 1 1 Doçentliğini Yem Bitkileri Alanında almış olmak.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Profesör 1 1 Doçentliğini Bağ Yetiştiriciliği ve Islahı Alanında almış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim Alanında almış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini İngiliz Dili Eğitimi Alanında almış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Biyoloji Eğitimi Profesör 1 1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Kimya Eğitimi Profesör 1 1

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doçent 1 1

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doçent 1 1

Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Doçent 1 1

Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi Doçent 3 1 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku İdare Hukuku Doçent 1 1

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Mali Hukuk Doçent 1 1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Tarihi Doçent 1 1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Doçent 1 1

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam Doçent 1 1

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Doçent 1 1

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi Doçent 1 1

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Doçent 1 1

Konut ve Morfoloji alanında çalışmaları olmak. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Restorasyon Doçent 1 1

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Makineleri Doçent 1 2

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Doçent 1 2

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Doçent 1 2

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Enerji Doçent 1 1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doçent 1 1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 1

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 1

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 2

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Doçent 1 1

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doçent 1 2

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Doçent 1 1

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Doçent 1 1

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 1

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 1

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 1 Bir Üniversite Hastanesi Yoğun Bakımında en az 5 yıl çalışmış olup, asbest maruziyeti ve mezotelyoma ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 1 En az 3 yıl uyku bozuklukları laboratuvarında çalışmış olup, polisomnografı okuma tecrübesi olmak ve uyku bozuklukları ile polisomnografi sertifikalarına sahip olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 1

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Doçent 1 1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 1

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 3

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Doçent 1 1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doçent 1 1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 1

Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji Doçent 1 1

Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Vet. Biyokimyası Doçent 1 1

Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Vet. Doğum ve Jinekoloji Doçent 1 1

Veteriner Fakültesi Besin, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Vet. Besin, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Doçent 1 1

Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Vet. Mikrobiyolojisi Doçent 1 1

Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Vet. Cerrahisi Doçent 1 1

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bitki Koruma Doçent 1 1

Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Tarım Makineleri Doçent 1 1

Doçentliğini Toprak İşleme Alanında almış olmak. Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Tarım Makineleri Doçent 1 1 Doçentliğini Yenilenebilir Enerji Alanında almış olmak.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Doçent 1 1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Eğitim Yönetimi Alanında almış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Mat.ve Fen Bil.Eğitimi Biyoloji Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Biyoloji Eğitimi Alanında almış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doçent 1 1 Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim Alanında almış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Fransız Dili Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Fransız Dili Eğitimi Alanında almış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Endodonti Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Cam fiber postların push-out dayanımları konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Asit Lazer (Er, Cr, YSGG) Sistemi ve Kombine Sistemler ile ilgili çalışmaları olmak.

Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O. Malzeme ve İşleme Teknolojisi Mobilya ve Dekorasyon Pr. Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O. Elektrik ve Enerji Elektrikli Cihaz Teknolojisi Pr. Doktor Öğretim Üyesi 2 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O. İnşaat İnşaat Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi 5 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakoloji Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Farmakoloji Alanında doktora yapmış olmak ve kardiyotoksisite konusunda çalışması olmak.

Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasotik Teknoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak ve biyomuafiyet ile biyouyumlu ortamlardaki çözünme hususunda çalışması olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasotik Toksikoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Fakmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Arap Dili ve Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 1 1

debiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Sanat Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Sanat Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Edebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edeb. İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edeb. İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 2 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Fen Fakültesi Matematik Topoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreci Doktor Öğretim Üyesi 2 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Genel Kamu Hukuku Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 5 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Sayısal Yöntemler Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Meromorfik ve hormodinamik fonksiyonlar üzerinde çalışması olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe Finansman Doktor Öğretim Üyesi 4 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatl. İslam Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Sosyolojisi Doktor Öğretim Üyesi 2 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve doktorasında Matlab, C++, HTML, DATNET dillerinden biriyle çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve doktorasında Matlab, C++, HTML, DATNET dillerinden biriyle çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Yapısal Dinamik alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Kırılma mekaniği üzerinde doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Atık su arıtma üzerinde doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 3 2

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Vitiligo konusunda deneyim ve çalışması olup, mikrobiyolojide doktora yapıyor olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Kasık fıtığı konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Otoimmün hastalıkların kardiyak tutulumu ve strain ekokardiyografi ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstüriktif ve Estetik Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İnsidental pulmoner emboli hakkında çalışması olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İnfertilite konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Prostat Kanseri üzerinde çalışması olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Çocuk Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olup, serebral palsy ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Çocuk Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Kornea nakli konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 2 1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1 2

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Diyaliz alanında çalışmaları olup, diyaliz sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doktor Öğretim Üyesi 2 1

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Doktor Öğretim Üyesi 2 1

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Ruhsal bozukluklarda viral hastalıklar konusunda çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Veterinerlik Fizyolojisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili bilim dalında doktora yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Su Ürünleri ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İlgili bilim dalında doktora yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Fitopatoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Bitki Koruma lisans mezunu olup, lisansüstü tezlerini bitki bakteri hastalıkları üzerinde tamamlamış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Mat. Ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 2 2 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Mat. Ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 2 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 2 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Tarih Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 4 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 2 1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. Sosyal medya alanında ve çok kültürlü eğitim alanında çalışması olmak.

Dicle Üniversitesi 186 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir