Günümüz Şiirlerinin Durumu

Günümüz Şiirlerinin Teknolojiden Etkilenmesi

Kişisel Gelişim

Günümüz Şiirlerinin Teknolojiden Etkilenmesi yazımızda 21.yüzyılda değişen şiir yazımı ve şairlerin değişimi, internet teknolojisinin şiirlere katkıları ve zararları, yeni nesil şairlerin şiir yazımlarını yazdık.

Günümüz Şiirlerinin Değişmesi

İnsanlar duygularını şiirler yazarak anlatmaya başlamıştır. Tarihin her döneminde şiir önemini korumuştur. Fakat 21. yüzyıl başlarında artık şiirin hayatımızdaki öneminin eskisi kadar olmadığı gözlenmektedir. İnsanlığın en eski anlatım türü olarak şiir kullanılmaktaydı ve tarihi şiir yazarak oluşturmuştur. İnsanların bir takım etkilere maruz kalmasından dolayı hayatının bir döneminde mutlaka şiir yazmıştır. Şiir kitapları yazılmaya ve satılmaya devam etmektedir. Şiirin günümüzde de okunması, yazılması ve tartışılması devam etmektedir. Eskiye göre azalma olsa da, şiir kültürü etkisini devam ettirmektedir.

Günümüz Şiirlerinin Teknolojiden Etkilenmesi-Cenk Gündoğdu

İnternet Teknolojisinin Şiire Katkısı ve Zararı

2000’li yıllara girerken internet çağının başlaması ile yenir bir şiir akımı başlamış oldu. Hami Bülent Çağdaş’a göre; internet ve teknoloji dünyası şiiri çok etkilemiştir. Şiiri yazanı etkilemesinin yanında, şiiri okuyanı da derinden etkilemiştir. İnternet sayesinde çok daha fazla kitle şiir okuma şansını elde etmiştir. İnternette paylaşılan şiir mısraları paylaşıldıkça çoğalmakta ve geniş kitlelere yayılmaktadır. Şiirler yazmış oldukları şiirleri internet ortamında paylaştıktan sonra hızlı bir şekilde diğer insanlara yayılmasını sağlayabilmektedir. Baskı teknolojilerinin gelişmesi ile yazarlar kendi şiir kitaplarını daha kolay basmakta ve yayınlamaktadır.

Çağımızda çok fazla şiir olduğu için kalitesiz şiirleri elemek zorlaşmıştır. Yeteri kadar eleme sistemi işlememektedir. Eskiden şairlerin belirli bir çevresi var iken günümüzde böyle bir çevre kalitesi bulunmamaktadır. İnternetin hayatımıza girmesi ile usta çırak ilişkisi de şiir alanında bitmiştir. Şairler arasındaki fiziki temas kaybolmuştur ve şairler birbirleriyle görüşmeden şiirlerini yazmaktadır. Cenk Gündoğdu’nun 2000’ler şiiri antolojisi kitabında da internetin şiire etkisine yer verilmiştir.

Yeni Nesil Şairler

Günümüzde şiir, garip dönemi şiiri gibi sadeleşmeye ve gündelik hayatın içine girmeye başlamıştır. Şiirlerin içerisinde artık internet hayatı da konu edilmektedir. Şiirin değişiminde internetten alınan bilgiler ciddi oranda katkı yapmıştır. İnternet kullanımında yeni çıkan kelimeler de şiire etki etmiştir. Şiirlerin içerisinde artık daha çok bilgi vermeye yönelik tarzda yapılar görülmektedir. Yeni nesil şairler eski şairler gibi yazmak zorunda kalmıyorlar. Birkaç ünlü yazarın etkisi ile yazılar yazılmıyor, şairler kendi tarzlarında yazmayı tercih ediyor. Şairler artık şiirlerini eski usta şairlere beğendirmek zorunda kalmamaktadır. Kendi bağımsızlıklarını ilan edip rahatlıkla şiirlerini yazmaktadırlar.

Günümüz Şiirlerinin Teknolojiden Etkilenmesi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir