Kamu Personeli İş ilanı

Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alacak

Haber

Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alacak

Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2.maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 15 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Kadrolar

POZİSYON KODU
POZİSYON
ADET
NİTELİKLER
BÜTÇE BİRİMİ

001
Eczacı
1

Eczacılık Fakültesi Mezunu olmak.

KPSS şartı aranmamaktadır.
Özel Bütçe

002
Hemşire
2

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

003
Hemşire
1

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.

Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşire olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

2020 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

004
Hemşire
2

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya kamu ya da özel hastanelerde yoğun bakım hemşiresi olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

005
Hemşire
1

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.

2020 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

006
Hemşire
1

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.

Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya kamu ya da özel hastanelerde yoğun bakım hemşiresi olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

2020 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

007
Hemşire
1

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.

Sağlık Bakanlığı onaylı Ameliyathane Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya kamu ya da özel hastanelerde ameliyathane hemşiresi olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

2020 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

008
Ebe
1

Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Lisans Programından mezun olmak.

2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

009
Röntgen Teknisyeni
1

Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

010
Sağlık Teknikeri
1

Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

011
Sağlık Teknikeri
1

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programındanmezun olmak.

2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

012
Diğer Sağlık Personeli
1

Yükseköğretim Kurumlarının Eczane Teknikerliği veya Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

013
Diğer Sağlık Personeli Güncelleme: (İptal edilmiştir.)
1

Yükseköğretim Kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Önlisans Programındanmezun olmak.

Sağlık Bakanlığı Perfüzyonistlik Eğitimi ve Yetki Belgesine sahip olmak.

Kamu veya özel hastanelerde en az 1 yıl perfüzyonist olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.

2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre belirlenecektir.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu veya şahsen yapacaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi.
5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.
6- SGK prim günlerini gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM:
0 266 612 14 00 Dahili: 101420-101432- 101454-101455-101418
Mail Adresi: [email protected]

Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir