İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Yıldız Teknik Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Yıldız Teknik Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 31 (otuz bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Yıldız Teknik Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Kadrolar

İlan No
Pozisyon Unvanı
Cinsiyeti
Öğrenim Durumu
KPSS Puan Türü Adet
Aranılan Nitelikler

2022/1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Erkek
En Az Ortaöğretim
KPSS-P3
KPSS-P93
KPSS-P94
8

-En az ortaöğretimden mezunu olmak. -2020 KPSS (B) grubu sınavından lisans mezunları için KPSS-P3, önlisans mezunları için KPSS-P93, ortaöğretim mezunları için KPSS-P94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-01.01.2022 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1992 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)
-En az 6 (altı) ay güvenlik görevlisi olarak çalıştığını Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
-Vücudunda görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
-Boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir.(Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

2022/2 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Erkek
Ortaöğretim
(Lise ve Dengi)
KPSSP94
21
-2020 KPSS(B) grubu P94 puan türüne sahip olmak.
-01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

2022/3 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Kadın
Ortaöğretim
(Lise ve Dengi)
KPSSP94
2

-2020 KPSS(B) grubu P94 puan türüne sahip olmak.
-01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

Yıldız Teknik Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alımı BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmak.
 2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
 3. Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
 4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
 5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 6. Görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. (Görev tanımlarına www.prs.yildiz.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. )

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

 1. Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başlama Tarihi 28.02.2022 Bitiş Tarihi 14.03.2022 mesai bitimi.
 2. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
 3. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 5. Eksik bilgi/belge ile yapılan başvurular ve imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sıra No
İstenilen Belgeler
Açıklama

1
Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu
www.prs.yildiz.edu.tr web adresinden temin edilebilecektir.

2
Mezun Belgesi
E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu çıktı.

3
2020 KPSS (B) Sonuç Belgesi
Belgede “Sonuç Belgesi” kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.

4
Hizmet Döküm Belgesi*
E-Devlet üzerinden SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/ barkodlu belge oluştur butonu kullanılarak oluşturulan detaylı Hizmet Belgesi.

5
Özel Güvenlik Kimlik Kartı*
Kimlik kartı fotokopisi. (Atanmaya hak kazanan adaylardan aslını ibraz etmeleri istenecektir.)

6
Boy/Kilo Gösterir Belge*
Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacaktır.

*Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylardan istenecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Başvuruların incelenmesi sonucunda her bir pozisyon için istenilen nitelikleri sağlayan adaylar arasından, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.
 2. Adayların puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
 3. Asıl adayın başvuru süresi içinde başvurmaması veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi durumunda yerine yedek adayların sırasıyla yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

 1. Her bir pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan asıl adaylar ile yedek adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların, görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel teşkil edecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir.
 3. Sözleşme imzalamaya hak kazanan koruma ve güvenlik görevlisi adaylarının boy/kilo ölçümleri Üniversitemiz Mediko Sosyal Merkezinde, ayrıca yaptırılacaktır.
 4. Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacaktır.
 5. Arşiv araştırması sonucu sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların atama işlemleri gerçekleştirilecektir.
 6. İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Ek Hizmet Binası Personel Daire Başkanlığı Davutpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi 34220 Esenler / İSTANBUL
Telefon: 0212 3832260

Yıldız Teknik Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir