Yapay Zeka Nedir
Bilim ve Teknoloji,  Ekonomi ve Para,  Haber

Ar-Ge Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar 2022

Ar-Ge Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar 2022

Yapay Zeka Nedir

Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar 2022

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge harcaması 2021 yılında 20 milyar 249 milyon TL oldu

Merkezi yönetim bütçesi verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre 2021 yılında Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 20 milyar 249 milyon TL oldu. Bu sonuca göre merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamalarının 7 trilyon 209 milyar TL olan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı %0,28 oldu.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak hesaplanan tahmini sonuçlara göre 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için 26 milyar 307 milyon TL tahsis edildi. 

Dolaylı Ar-Ge desteği 13 milyar 416 milyon TL oldu

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirimi ve istisnalarının toplamı 2021 yılında 13 milyar 416 milyon TL oldu.

En fazla fonlama genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı

Ar-Ge için merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında 2021 yılında en fazla Ar-Ge fonlaması %48,3 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı. Bu sosyo-ekonomik hedefi; sırasıyla %15,6 ile savunma, %10,3 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, %10,0 ile genel bilgi gelişimi Ar-Ge (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve %4,8 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar takip etti.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, 2022 yılında Ar-Ge için en fazla ödeneğin %38,4 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere ayrılacağı tahmin edildi. Savunma %36,4 ile sosyo-ekonomik hedefler arasında ikinci sırada yer aldı. Bu hedefleri %8,4 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, %7,0 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve %3,2 ile eğitim izledi.

AÇIKLAMALAR

Devletin (merkezi yönetim kurum/kuruluşlarının) ilgili yılda bütçe başlangıç ödeneklerine (tahmini) ve harcamalara (nihai) göre gerçekleştirdiği Ar-Ge finansmanının hesaplanması Ar-Ge faaliyetleri için devlet desteğini ölçme açısından önemlidir. Ar-Ge için devletin ayırdığı ödenek/harcama sadece kamu kurum/kuruluşlarında gerçekleştirilen Ar-Ge’yi değil, aynı zamanda diğer üç ulusal sektörde (mali ve mali olmayan şirketler, kar amacı olmayan kuruluşlar ve yükseköğretim sektörü) ve yurt dışında (uluslararası kuruluşlar dâhil) devlet tarafından finanse edilen Ar-Ge’yi de kapsamaktadır.

Bütçe verilerine dayalı hesaplamalarda 2021 yılına kadar Analitik Bütçe Sınıflandırması kullanılırken, 2021 yılı ve sonrasında ise Merkezi Yönetim Bütçesinin Program Bütçeye uygun olarak hazırlanması nedeni ile Program Sınıflandırması kullanılmıştır.

Dolaylı Ar-Ge destekleri ise 193, 5520, 4691, 5746 ve 3065 sayılı kanunlarda yer alan Ar-Ge’ye ilişkin indirim ve istisnaları kapsamakta olup Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak hesaplanmaktadır. 

Ar-Ge Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar 2022-Kaynak: TÜİK

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir