Anasayfa » Haber » Ziraat Bankası 30 Müfettiş Yardımcısı ve 100 Uzman Yardımcısı Alacak

Ziraat Bankası 30 Müfettiş Yardımcısı ve 100 Uzman Yardımcısı Alacak

Ziraat Bankası Hesap

Ziraat Bankası 30 Müfettiş Yardımcısı ve 100 Uzman Yardımcısı Alacak

Ziraat Bankası 30 Müfettiş Yardımcısı ve 100 Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Ziraat Bankası A.S. Teftiş Kurulu’nda görev almak üzere 30 Müfettiş Yardımcısı, Ziraat Teknoloji A.Ş.’de
görevlendirilmek üzere 100 Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir.

Genel Hususlar

• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki asamadan oluşmaktadır.
• Çalışma ili İstanbul’dur.
• Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 20 Şubat 2022 Pazar günü
saat 10.00’da gerçekleştirilecektir.
• Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir.
• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

Ziraat Bankası 30 Müfettiş Yardımcısı ve 100 Uzman Yardımcısı İçin Adaylarda Aranan Sartlar

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
 3. Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcısı ve Ziraat Teknoloji Uzman Yardımcısı sınavları ortak yapılacaktır.
  Adaylar, İdari Alan veya Mühendislik Alanı (Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği, Altyapı ve
  Sistem/Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Is Analisti/Endüstri-İşletme Mühendisliği) tercihi yapacak
  olup Mühendislik Alanından sınava girecek adaylar için çalışılacak şirket/unvan mülakat aşamasında
  belirlenecektir.
 4. Adaylardan aşağıdaki tabloda yer alan bölümlerden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı
  üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ya da ise başlama sırasında mezun oluşuna dair belgeyi
  ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak şartı aranmaktadır.
 5. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.S. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmiş adaylar sınava başvurmaları halinde, sadece Ziraat Teknoloji Uzman Yardımcısı alanında değerlendirilecektir.
 6. Erkek adaylar için ise alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da
  askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

İDARI ALAN SINAVINA BASVURABILECEK BÖLÜMLER

ZİRAAT BANKASI MÜFETTIŞ YARDIMCISI

Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Ilişkileri, Uluslararası Ilişkiler, Hukuk, Istatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, Işletme Bilgi Yönetimi, Işletme Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Finans Mühendisliği, Muhasebe ile bankacılık mesleğyle ilgili bölümler.

MÜHENDISLIK ALAN SINAVINA BASVURABILECEK BÖLÜMLERZIRAAT TEKNOLOJI UZMAN YARDIMCISI

YAZILIM MÜH. BILGISAYAR MÜH.
ALTYAPI VE SISTEM MÜH. ELEKTRIK/ELEKTRONIK MÜH.
IS ANALISTI ENDÜSTRI/ISLETME MÜH.

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Isletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği.
Yukarıdaki sınav alanlarından birini tercih edebilecektir.

Ziraat Bankası 30 Müfettiş Yardımcısı ve 100 Uzman Yardımcısı Alımı Ödeme ve Başvuru Süreci

Başvurular 04 Ocak 2022 – 21 Ocak 2022 Cuma günü saat 23.59’a kadar Anadolu Üniversitesi’nin
https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır.

Başvuru formu aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 280 TL ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında Üniversite’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.

Basvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

• Sınav başvurusu sırasında HES (Hayat Eve Sığar) kodunun girilmesi gerekmektedir.
• Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul
edilmeyecektir.
• İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda
bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
• Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılacak ve gerçek dışı beyanla ise alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

Sınav Süreci

Sınav Daveti
• Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.
• Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 14 Şubat 2022
Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet
sitesinden T.C. kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

Yazılı Sınav
• Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 20 Şubat 2022 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak ve çoktan seçmeli test seklinde yapılacaktır.
• Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.
• Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

T.C. Sağlık Bakanlığının yayımladığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi hükümleri doğrultusunda COVID-19 (pozitif) / COVID-19 (temaslı) olan veya sınav binasına giriş esnasında vücut sıcaklığı 38 derece ve üzeri olan riskli ADAY’lar kendileri için ayrılan salonlarda sınava alınacaklardır. Bu nedenle, COVID-19 (pozitif) / COVID-19 (temaslı) olduğu için sınava giremediğini belirten adaylar için tekrar sınav organizasyonu yapılmayacaktır.

• Adayların sınav merkezine kâgıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan Bluetooth, elektronik sözlük, akıllı saat vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler; içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri ile girmeleri kesinlikle yasaktır.
• Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
• Yazılı sınav 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup, toplam soru
sayısı 140 adet ve toplam sınav süresi 160 dakikadır.
• Sınav soru dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

IDARI ALAN (TOPLAM 140 SORU)

SINAV BÖLÜMLERI SORU SAYISI

 1. BÖLÜM 50
  Genel Kültür 15
  Genel Yetenek 35
 2. BÖLÜM 40
  Ingilizce 40
 3. BÖLÜM 50
  Ekonomi 20
  Hukuk 20
  Muhasebe 10

MÜHENDISLIK ALANI (TOPLAM 140 SORU)

SINAV BÖLÜMLERI SORU SAYISI

 1. BÖLÜM 50
  Genel Kültür 15
  Genel Yetenek 35
 2. BÖLÜM 40
  Ingilizce 40
 3. BÖLÜM 50
  Ortak alan bilgisi 15
  Endüstri/Işletme Mühendisliği Is Analisti = Genel Ekonomi 10 Endüstri/Işletme Mühendisliği 25
  Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği 35
  Altyapı Sistem Mühendisliği Elektrik/Elektronik Mühendisliği 35

Idari Alan için 3. Bölüm Sınav Konuları:
• Ekonomi (Mikroekonomi, Makroekonomi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi, Maliye Politikası,
Isletme Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi),
• Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Icra-Iflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku,
Is Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri
Kanunu)
• Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)

Mühendislik Alanı için 3. Bölüm Sınav Konuları:
• Ortak Alan Bilgisi (Matematik I-II, Fizik I-II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Ticari Aritmetik)
• Endüstri/Isletme Grubu (Üretim Planlama ve Kontrol, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Mekanigi, Kalite Kontrol, Insan Kaynakları, Üretim-Benzetim, Istatistik, Ergonomi)

• Genel Ekonomi (Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi, Makroekonomi, Işletme Ekonomisi, Uluslararası
Ekonomi, Para/Banka/Kredi)
• Bilgisayar Grubu Soruları (Internet ve Bilgi Güvenliği, Network, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Yapısal Programlama ve Nesne Tabanlı Programlama, Isletim Sistemleri, Web Teknolojileri ve Uygulamaları)
• Elektrik/Elektronik Grubu Soruları (Elektrik Devre Temelleri, Devre ve Sistem Analizi, Sayısal Devreler,
Işaretler ve Sistemler, Elektromagnetik Alan, Güç Elektronigi, Mikroislemci Sistemler, Kontrol Temelleri,
Elektronik)

Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web
sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 23 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar ve
sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.
• Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için; her bir bölümden sorulan soruların en az %50’sinin doğru olarak cevaplandırılması gerekmektedir.
• Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden
ilan edilecektir.
• Yazılı sınav sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, sınav sonucunun açıklanma tarihinden itibaren en geç 3 (üç) is günü içerisinde ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

Mülakat

• Her bir bölüm için soruları en az %50 oranında doğru cevaplandıran adaylar arasından puanı en yüksek
adaydan başlanmak üzere her bir alan bazında alınması planlanan sayının 4 (dört) katı aday (son adayla
aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.
• Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr ve Ziraat
Teknoloji’nin www.ziraatteknoloji.com internet sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir. Mülakat
tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler bu davette duyurulacaktır.
• Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar yine www.ziraatbank.com.tr ve www.ziraatteknoloji.com internet sitelerinde duyurulacaktır.
• Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya
üzerinde aday istihdam edilebilecektir.

Ziraat Bankası 30 Müfettiş Yardımcısı Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir