Ziraat Bankası Hesap

Ziraat Bankası 150 Servis Görevlisi Alacak

Haber

Ziraat Bankası 150 Servis Görevlisi Alacak

Ziraat Bankası 150 Servis Görevlisi Alım İlanı

Bankamız, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere 150 Servis
Görevlisi istihdam edecektir.

Servis Görevlisi olarak istihdam edilen personel, 1 ay süre ile Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nda düzenlenecek eğitime katılacaklardır.

Servis Görevlisi unvanlı personel Banka ürünlerinin operasyonu, tanıtım ve satış işlemlerini yürüterek
müşterilerimize etkin hizmet sunmaktadırlar. Bu personelimiz, en az 6 ay şube bankolarımızda banko asistanı görev pozisyonunda çalışacaklardır. Daha sonra bos pozisyon bulunması halinde yetkinliklerine göre pazarlama veya operasyona yönelik görev pozisyonlarında çalışmaya devam edebileceklerdir.

Ziraat Bankası 150 Servis Görevlisi Alımı Genel Hususlar

• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki asamadan oluşmaktadır.
• Çalışma ili Istanbul’dur.
• Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve Istanbul) 20 Subat 2022 Pazar günü
saat 10.00’da gerçekleştirilecektir.
• Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir.
• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

Adaylarda Aranan Sartlar

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
 3. Erkek adaylar için ise alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da
  askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
 4. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca
  onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya ise başlama tarihinde mezun
  olabilecek durumda olmak.

Ödeme ve Basvuru Süreci

Başvurular 04 Ocak 2022 – 21 Ocak 2022 Cuma günü saat 23.59’a kadar Anadolu Üniversitesi’nin
https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır.

Başvuru formu aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 280 TL ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında Üniversite’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.

Basvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

• Sınav başvurusu sırasında HES (Hayat Eve Sığar) kodunun girilmesi gerekmektedir.
• Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul
edilmeyecektir.
• Işe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda
bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
• Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılacak ve gerçek dışı beyanla ise alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

Sınav Süreci

Sınav Daveti
• Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.
• Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 14 Subat 2022
Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet
sitesinden T.C. kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

Yazılı Sınav
• Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 20 Subat 2022 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak ve çoktan seçmeli test seklinde yapılacaktır.
• Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.

• Sınav Giriş Belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
• T.C. Sağlık Bakanlığının yayımladığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi hükümleri doğrultusunda COVID-19 (pozitif) / COVID-19 (temaslı) olan veya sınav binasına giriş esnasında vücut sıcaklığı 38 derece ve üzeri olan riskli ADAY’lar kendileri için ayrılan salonlarda sınava alınacaklardır. Bu nedenle, COVID-19 (pozitif) / COVID-19 (temaslı) olduğu için sınava giremediğini belirten adaylar için tekrar sınav organizasyonu yapılmayacaktır.

• Adayların sınav merkezine kâgıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan Bluetooth, elektronik sözlük, akıllı saat vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler; içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri ile girmeleri kesinlikle yasaktır.
• Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
• Yazılı sınav 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup, toplam soru
sayısı 100 adet ve toplam sınav süresi 120 dakikadır.
• Sınav soru dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

IDARI ALAN (TOPLAM 100 SORU)

SINAV BÖLÜMLERI Soru Sayısı

 1. BÖLÜM 50
  Genel Kültür 15
  Genel Yetenek 35
 2. BÖLÜM/ALAN BILGISI 50
  Ekonomi 20
  Hukuk 20
  Muhasebe 10

Alan Bilgisi Sınav Konuları:

• Ekonomi (Mikroekonomi, Makroekonomi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi, Maliye Politikası,
Isletme Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi),
• Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Icra-Iflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Is
Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri
Kanunu)
• Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)

Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web
sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 23 Subat 2022 tarihi mesai bitimine kadar ve
sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.
• Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup başarı tespitinde bulunulması için her bir
bölümden sorulan soruların en az %50’sinin doğru olarak cevaplandırılması gerekmektedir.
• Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden
ilan edilecektir.
• Yazılı sınav sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, sınav sonucunun açıklanma tarihinden itibaren en geç 3 (üç) is günü içinde ve
sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

Mülakat

• Her bir bölüm için soruları en az %50 oranında doğru cevaplandıran adaylar arasından puanı en yüksek
adaydan başlanmak üzere alınması planlanan sayının 4 (dört) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.
• Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir. Mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler bu davette duyurulacaktır.
• Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar yine www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde duyurulacaktır.
• Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya
üzerinde aday istihdam edilebilecektir.

Ziraat Bankası 150 Servis Görevlisi Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir