Kamu Personeli İş ilanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 80 Sözleşmeli Personel Alacak

Haber

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 80 Sözleşmeli Personel Alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 80 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 80 Sözleşmeli Personel Kadrolar

UNVAN – İLAN KODU – ADET – KPSS PUAN TÜRÜ – ARANILAN NİTELİKLER

Psikolog PS 01 1 P3 Psikoloji Bölümü Lisans mezunu olmak. Klinik Psikoloji Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Oyun Terapisi, Objektif Çocuk Testleri, Filial Terapi Uygulayıcı belgelerinin yanında Bilişsel ve Davranışçı Terapi belgesine sahip olmak.

Fizyoterapist FT 01 2 P3 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Ebe EB 01 2 P3 Fakülte veya Yüksekokulların Ebelik Lisans Programı mezunu olmak.

Hemşire

HM 01 7 P3 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Lisans Programı mezunu olmak. HM 02 1 P3 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Lisans Programı mezunu olmak. Sağlık Çalışanı Motivasyon Artırma Yöntemleri, Zor İnsanlarla İletişim, Sağlıkta Çocuklarla İletişim ve Hastalarla Doğru ve Etkili İletişim Teknikleri sertifikalarına sahip olmak. HM 03 1 P3 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Lisans Programı mezunu olmak. Yara Bakımı, Koruyucu Tedavi ve Rehabilite Alanında En Az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında Tıbbi Terminoloji, Anatomi ve Fizyoloji, Temel İlk Yardım ve Enfeksiyondan Korunma sertifikalarına sahip olmak. HM 04 1 P3 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Lisans Programı mezunu olmak. Hastanelerin Acil Servis ve Yenidoğan Servislerinde mesleki deneyime sahip olmanın yanında Yenidoğan, KVC Yoğun Bakım, Ameliyathane, Genel Yoğun Bakım, ve Pediatri Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak

HM 05 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmanın yanında Enfeksiyon Hemşireliği, Diyabetik Ayak Bakımı, Terminal Dönem ve Hemşirelik Bakımı, Temel EKG, Hemovijilans Hemşireliği ve Ruh Sağlığı Hastalıkları ve Hemşirelik sertifikalarına sahip olmak. HM 06 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmak. Temel İlk Yardım, Hijyen ve Sanitasyon, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Doğuma Hazırlık ve Sağlık Hizmetlerinde İletişim sertifikalarına sahip olmak. HM 07 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olmak. En az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

HM 08 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olmak. Ameliyathane ve Acil Servis Hemşiresi olarak da çalışmış olmak kaydıyla toplamda en az 7 yıl deneyime sahip olmak. Terminal Dönem ve Hemşirelik Bakımı, Temel İlk Yardım, Ritim İleti Bozuklukları, Şok ve Hemşirelik, Temel Yaşam Desteği sertifikalarına sahip olmak. HM 09 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Ortopedi ve Kadın Doğum Servislerinde mesleki deneyime sahip olmanın yanında İmmobil Hastalarda Dekübitis Ülserleri, KVC Yoğun Bakım, Ruh Sağlığı Hastalıkları ve Hemşirelik, İlk Yardım ve Genel Cerrahi sertifikalarına sahibi olmak.

HM 10 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin (Karma Servis) Çocuk ve Beyin Cerrahi Servislerinde en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında Onkoloji, Kök Hücre Nakli, Asit Baz Dengesi ve Dengesizlikleri, Ruh Sağlığı Hastalıkları ve Hemşirelik ve Kalbin Elektriksel Aktivitesi sertifikalarına sahip olmak. HM 11 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Acil ve Laboratuvar alanında çalışmış olmak kaydıyla mesleki deneyime sahip olmak. İlk Yardım, Ameliyathane, Genel Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım ve Genel Cerrahi sertifikalarına sahip olmak. HM 12 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Nöroşirurji Yoğum Bakım Servisinde de çalışmış olmak kaydıyla toplamda en az 3 yıl mesleki deneyimine sahip olmak. Hijyen ve Sanitasyon, Hasta Bakımı, Yaşlı Bakımı, Engelli Bakımı ve Pandemi Covid-19 Sorumlusu sertifikalarına sahip olmak.

HM 13 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin KVC Yoğun Bakım Servisinde mesleki deneyimine sahip olmanın yanında Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Hasta Hakları Yönetimi, Temel İlk Yardım ve Hasta ve Yaşlı Bakımı sertifikalarına sahip olmak. HM 14 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Genel Cerrahi Servisinde en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında Kardiyovasküler Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı, Anne Bebek Sağlığı, Onkolojik Hastalıklar ve Hemşirelik, Genel Cerrahi Hemşireliği, Kemoterapi Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.

HM 15 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Kadın Doğum, Genel Yoğun Bakım ve Kan Transfüzyon Servislerinde de çalışmış olmak kaydıyla toplamda en az 3 yıl mesleki deneyimine sahip olmak. Genel Yoğun Bakım, Pediatri, Hemovijilans, Vaka Yönetim ve Tramvalı Hastaya Yaklaşım sertifikalarına sahip olmak. HM 16 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Kadın Doğum ve Pediatri Servislerinde de çalışmış olmak kaydıyla toplamda en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Neonatal Resüsitasyon, Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı, Temel Yenidoğan Bakım ve Yenidoğan İşitme Tarama belgelerine sahip olmak.

HM 17 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında İlk Yardım, Tıbbi Sekreterlik, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen ve Sanitasyon ve Hasta Kabul Sekreterliği sertifikalarına sahip olmak. HM 18 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Hematoloji ve Dahiliye Çocuk Servisinde en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında Enteral Beslenme, CPR Eğitimi ve Sağlık Kuruluşlarında İletişim belgelerine sahip olmak. HM 19 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Ortopedi ve Ameliyathane (Beyin Cerrahi) Servislerinde de çalışmış olmak kaydıyla toplamda en az 7 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

HM 20 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Yenidoğan ve Kadın Doğum Servislerinde En Az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında Yenidoğan Yoğun Bakım, KVC Yoğun Bakım, Kök Hücre Nakli, Kemoterapi, Organ Nakli ve Pediatri Hemşireliği Sertifikalarına sahip olmak. HM 21 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Yoğun Bakım Servisinde En Az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında Sağlık Kurumlarında Meslek Etiği, Sağlık Psikolojisi, Enteral Beslenme, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı ve CPR Eğitimi belgelerine sahip olmak. HM 22 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin KVC Yoğun Bakım Servisinde En Az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında KVC Yoğun Bakım, Koroner Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım, Genel Yoğun Bakım ve Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalarına sahip olmak.

HM 23 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Yatan Hasta (Kardiyoloji ve Kalp Damar) Servisinde En az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplamda 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak. EKG Okuma, Kalbin Yapısı, Anestezi ve Reanimasyon, İş Yeri Hemşireliği, Eğitim Hemşireliği Yetkinlik Alanları ve Demonstrasyon Sertifikalarına sahip olmak. HM 24 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Covid 19 Vakalarında Resüsitasyon, Pediatrik Vakalarda Resüsitasyon, Perfüzyon Teknikerliği, Diyaliz Teknikerliği, Temel Yaşam Desteği, Eğitim Hemşireliği Yetkinlik Alanları, Hemşirelikte Araştırma, Eğitim Planlama, Organizasyon ve Eğitim Etkinliği sertifikalarına sahip olmak.

HM 25 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Genel Yoğun Bakım ve Kalp Damar Yoğun Bakım Servislerinde En Az 4 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak. HM 26 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında Ameliyathane, Onkoloji, Kök Hücre Nakli, Kemoterapi, Organ Nakli, Genel Cerrahi ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak. HM 27 1 P94 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Ameliyathane Servisinde de çalışmış ve sorumluluğunu yapmış olmak kaydıyla en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Anne Dostu Hastane Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği ve İşaret Dili Eğitimi belgelerine sahip olmak.

HM 28 1 P94 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Nöroloji Yoğun Bakım ve Gündüz Servislerinde de çalışmış olmak kaydıyla en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Etkili Konuşma Diksiyon, Temel İlkyardım ve İşaret Dili sertifikalarına sahip olmak. HM 29 1 P94 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Yoğun Bakım Servisinde çalışmış olmak kaydıyla en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Tıbbi Sekreterlik, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen ve Sanitasyon, Anatomi ve Fizyoloji, Pandemi Sorumlusu, Enteral Beslenme ve CPR Eğitimi belgelerine sahip olmak. HM 30 2 P94 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

Laborant LB 01 1 P93 Tıbbi Laboratuvar Önlisans mezunu olmak. Hastanelerde en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında en az 2 adet patoloji cihazın kullanım sertifikasına ve İş Sağlığı ve Güvenliği belgesine sahip olmak. LB 02 1 P93 Tıbbi Laboratuvar Önlisans mezunu olmak.

Diğer Sağlık Personeli DS 01 1 P93 İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. Hastanelerin Acil Servisinde mesleki deneyime sahip olmanın yanında Hasta Kayıt Kabul, Temel İlk Yardım, Hijyen, Hasta Psikolojisi, Tıbbi Uygulama Hataları ve Klinik Risk Yönetimi belgelerine sahip olmak. DS 02 1 P93 İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. Hastanelerde En az 1 yıl deneyime sahip olmanın yanında CPR Eğitimi belgesine sahip olmak. DS 03 1 P93 İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmanın yanında Ambulans Şoförlüğü, Temel Yaşam Desteği belgelerine ve Acil Kurtarma Teknikleri, Covid-19 Korunma ve Hijyen Eğitimi, KVC Yoğun Bakım, Genel Yoğun Bakım sertifikalarına sahip olmak. DS 04 1 P93 İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. En az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında İş Sağlığı ve Güvenliği, İleri Yaşam Desteği ve Temel Yaşam Desteği belgelerine sahip olmak.

Röntgen Teknisyeni RT 01 1 P93 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak. En az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında, MR Güvenliği, Uygulamalı MRG, İleri MR Uygulamaları, Genel Radyografi, Uygulamalı Bilgisayarlı Tomografi, Radyolojide İş Sağlığı Güvenliği, Hasta ve Çalışanlara Yönelik Radyasyon Güvenliği sertifikalarına sahip olmak.

Sağlık Teknikeri ST 01 1 P93 Çocuk Gelişimi Önlisans mezunu olmak. Alanında deneyimli olmanın yanında Oyun Terapisi Uygulayıcı, Bebek Masajı, 936 Saat Çocuk Bakımı Elemanı, Gölge Öğretmen Eğitim belgelerine ve Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.

Mühendis MH 01 1 P3 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Lisans mezunu olmak. İlgili alanda en az 5 adet mikroskop veya cihaz kullanmayı bilmek.

Teknisyen TK 01 1 P94 Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.

Büro Personeli BP 01 1 P3 Proje hizmetlerini yerine getirmek üzere Mimarlık Bölümü (İngilizce) Lisans mezunu olmak. En az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında alanı ile ilgili en az 5 program bilmek. BP 02 1 P93 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans mezunu olmak. Kamu Kurumlarında en az 3 yıl çalışmış olmak kaydıyla Ön Büro Hizmetleri, Toplantı Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi, Proje Yazma, KVKK Uzmanlık, İş Hayatında Etkili Yazışma Teknikleri ve Bilgisayar İşletmenliği sertifikalarına sahip olmak. BP 03 1 P94 Ortaöğretim Genel Kültür Alanından mezun olmak. Kamu Kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla Bilgisayar İşletmenliği, Halkla İlişkiler ve Büro Yönetimi, Temel Bilgi Teknolojileri, Kariyer Yönetimi, ISO 45001 Temel Eğitim, Kurumsal Yönetim, Toplantı Yönetimi ve Etkili İletişim sertifikalarına sahip olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi KG 01 3 (Erkek)
P93 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak. KG 02 3 (Erkek)
P94 Ortaöğretim mezunu olmak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak. KG 03 4 (Kadın)
P94 Ortaöğretim mezunu olmak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

Destek Personeli DP 01 10 (Erkek) P94 Ortaöğretim mezunu olmak. DP 02 5 (Kadın) P94 Ortaöğretim mezunu olmak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 80 Sözleşmeli Personel Alımı GENEL ŞARTLAR

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 80 Sözleşmeli Personel Alımı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az (18) yaşını tamamlamış veya daha büyük olmak,

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki pozisyonlar için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani olmamak,

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Başvuru yapılan ilan kodlarına ilişkin istenilen sertifika ve deneyim belgelerini ibraz etmek, (İlan tarihinden sonra alınan sertifika ve belgeler geçerli sayılmayacaktır),

2020 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Ön Lisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacaktır,

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.),

İç ve dış mekanda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir),

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak. Erkek adaylarda en az 1.75 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 10’dan az olmamak ve aile hekimi yada herhangi bir sağlık kuruluşundan belgelendirilmelidir).

Kazanan adayların, gerek duyulması halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan ölçümleri ile beyan edilen ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

Destek Personeli için;

  1. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
  2. İç ve dış mekanda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
  3. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.
  4. İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 80 Sözleşmeli Personel için Başvuru yapacak adayların, https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 internet adresinde bulunan Sözleşmeli (657 S.K. 4/B ) Personel İşlemleri başlığı altındaki Başvuru Formunu eksiksiz şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası 3. Kat Personel Daire Başkanlığı Efeler / AYDIN adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacağı için işleme alınmayacak ve işleme alınmayan başvurular ile ilgili adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 5 (beş) iş günü içinde http://www.adu.edu.tr/ web adresinde yayımlanacaktır. Başarılı adayların listesi, http://www.adu.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

• Başvuru Formu, (https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 adresinden temin edilecektir.),
• Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (Ayrıca e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.),
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,
• KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,
• Yukarıda aranan nitelikler bölümünde istenilen sertifika ve belgeler, (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi),
• 2 adet fotoğraf. (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve bir adedi başvuru formuna yapıştırılacak).

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

• Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, ilgili alanlarda 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.
• Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
• Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibarıyla en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında ilan edilecektir.

• Başvurulan pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
• İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
• Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.

• Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
• İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz resmi web sayfasında (www.adu.edu.tr) adresinden yapılacak olup, ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.
• İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
• Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ – BAŞLANGIÇ TARİHİ – BİTİŞ TARİHİ

İLANA BAŞVURU TARİHİ: 4 OCAK 2022 – 18 OCAK 2022 MESAİ BİTİMİNE KADAR
ASIL VE YEDEK ADAY LİSTESİNİN İLAN EDİLMESİ: 25 OCAK 2022 MESAİ BİTİMİNE KADAR
ASIL KAZANAN ADAYLARIN BELGE TESLİM TARİHİ: 26 OCAK 2022 – 31 OCAK 2022 MESAİ BİTİMİNE KADAR

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 80 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir