Kamu Personeli İş ilanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 400 Personel Alacak

Haber

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 400 Personel Alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 400 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın ücretleri özel bütçeden ödenmek kaydıyla aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 400 Sözleşmeli Personel Kadrolar

KODU
ÜNVANI
ADEDİ
ARANILAN NİTELİKLER

HE01
Hemşire
250*
-Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
(Yoğun Bakım, Yenidoğan, Dâhiliye ve Cerrahi servisleri gibi kliniklerde çalışmaya engelbir durumu olmamak.)

BY01
Biyolog
2
-Biyoloji Bölümü lisans mezunu olup, Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yüksek lisansyapmış olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, Moleküler laboratuvarında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak veaynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

BY02
Biyolog
1
-Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, Biyokimya laboratuvarında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak veaynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

DY01
Diyetisyen
3
-Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla “Obezite ve/veya Diyabet Tedavisi” üzerine eğitim almış olmak.

EB01
Ebe
5*
-Ebelik lisans programından mezun olmak.
(Doğumhane Ünitesinde çalışmasına engel bir durumu olmamak.)

EB02
Ebe
5
-Ebelik lisans programından mezun olmak.
-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin Doğumhane Ünitesinde en az 5 (Beş) yılçalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

EC01
Eczacı
5
-Eczacılık Fakültesi lisans programı mezunu olmak.

FZ01
Fizyoterapist
3
-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programındanmezun olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, Rehabilitasyon Merkezlerinde “Fizyoterapist” olarak çalışmışolmak ve çalıştığı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
-Ürojinekolojik Rehabilitasyon ve Kinezyolojik Bantlama eğitimi almış olmak.

FZ02
Fizyoterapist
3
-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programındanmezun olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, Rehabilitasyon Merkezlerinde “Fizyoterapist” olarak çalışmışolmak ve çalıştığı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
-Osteopati ve Skolyoz Manuel Terapisi sertifikalarına sahip olmak.

PS01
Psikolog
2
-Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak.

RT01
Röntgen Teknisyeni
5*
-Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.-Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl yataklı tedavi kurumlarında çalışmış olmak veaynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

Sağlık Teknikeri

ST01
Sağlık Teknikeri
8*
-Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahiönlisans programlarının birinden mezun olmak.

ST02
Sağlık Teknikeri
12*
-Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.(Anestezi Yoğun Bakım, Ameliyathane, Algoloji, Palyatif Bakım Merkezi, Ameliyathanedışı Anestezi uygulama alanlarında çalıştırılmak üzere).

ST03
Sağlık Teknikeri
7*
-Diyaliz Programı önlisans programından mezunu olmak.

ST04
Sağlık Teknikeri
6*
-Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezunu olmak.

ST05
Sağlık Teknikeri
6*
-Elektronörofizyoloji önlisans programından mezunu olmak.

ST06
Sağlık Teknikeri
3*
-Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon önlisans programlarının
birinden mezun olmak.

ST07
Sağlık Teknikeri
1* -Optisyenlik veya Optometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ST08
Sağlık Teknikeri
1*
-Perfüzyon veya Perfüzyon Teknikleri önlisans programlarının birinden mezunu olmak.

ST09
Sağlık Teknikeri
14*
-Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-En az 1 (bir) yıl süre ile tıbbi laboratuvarda çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

ST10
Sağlık Teknikeri (İptal edilmiştir)
25*
-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı mezunu olmak.
-“Hasta Kabul Sekreterliği” sertifikasına sahip olmak.
-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi Sekreter” olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir. (Hasta Kabul birimlerinde görevlendirilmek üzere).

ST11
Sağlık Teknikeri (İptal edilmiştir)
13*
-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı mezunu olmak.
-“Resmi Yazışma Teknikleri” sertifikasına sahip olmak.
-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi Sekreter” olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir. (Raporlama ve Yazı İşleri birimlerinde görevlendirilmek üzere).

LA01 Laborant 5*
-Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-En az 2 (iki) yıl süre ile mikrobiyoloji laboratuvarında çalışmış olmak.

Diğer Sağlık Personeli

DS01
Diğer Sağlık Personeli (İptal edilmiştir)
12*
-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı mezunu olmak.
-“Resmi Yazışma Teknikleri” sertifikasına sahip olmak.
-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi Sekreter” olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir. (Raporlama ve Yazı İşleri birimlerinde görevlendirilmek üzere).

DS02
Diğer Sağlık Personeli
1
-Dil ve Konuşma Terapisi lisans programı mezunu olmak.

DS03
Diğer Sağlık Personeli
1
-Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) lisans programından mezun olmak.

DS04
Diğer Sağlık Personeli
1
-Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

*Bu kadrolara başvuracak adayların başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 400 Personel Alımı.

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
-2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 puanları esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)
-Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.
-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
-Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

-Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması .
-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
-Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

-Adayların http://personelbasvuru.cumhuriyet.edu.tr adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini online olarak tamamlaması gerekmektedir.

-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.)

-Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

-Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

-Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personeli tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurusu reddedilecektir.

-Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile Üye Girişi yaparak başvurularının onaylanı ponaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.

-Onaylandı ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

-Başvurusu reddedilen adaylar evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.

-Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

-Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
-Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
-İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İstenilen Belgeler:

  1. Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulup yüklenecektir.)
  2. Öğrenim belgesi
  3. 2018 KPSS sonuç belgesi
  4. Çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli (Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için.)
  5. Sertifika, kurs ve istenilen diğer belgeler.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 400 Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir