Organize Sanayi Bölgeleri Atıksu

Organize Sanayi Bölgeleri Su, Atıksu ve Atık 2018

Haber Yaşam

Organize Sanayi Bölgeleri Su, Atıksu ve Atık 2018 Rakamları

Organize Sanayi Bölgeleri Su, Atıksu ve Atık 2018 İstatistikleri

OSB tarafından 185 milyon msu çekildi

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi kapsamında faal olan 223 Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden elde edilen sonuçlara göre; 2018 yılında su şebekesi ile dağıtılmak üzere 185 milyon msu çekildi. Çekilen suyun %44,9’u kuyulardan, %27,7’si baraj, göl, gölet ve akarsulardan, %14’ü şehir şebekelerinden, %13,3’ü ise kaynaklardan çekildi.

OSB tarafından 268 milyon matıksu deşarj edildi(1)

OSB kanalizasyon şebekelerinden 2018 yılında toplam 268 milyon matıksu deşarj edildi.Atıksuyun %75,8’i akarsuya, %8,4’ü şehir kanalizasyonuna, %8,3’ü kuru dere yatağına, %7,5’i ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

OSB tarafından deşarj edilen atıksuyun %94,3’ü arıtıldı

OSB atıksu arıtma tesislerinde 2018 yılında 252 milyon matıksu arıtıldı. Arıtılan atıksuyun %79,5’i akarsuya, %8,7’si kuru dere yatağına, %5,1’i şehir kanalizasyonuna,%6,7’si ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

OSB faaliyetleri sonucu 287 bin ton atık oluştu(2)

OSB Müdürlükleri’nin altyapı hizmetleri, atıksu arıtımı vb. idari faaliyetleri sonucu 287 bin ton atık oluştu. Oluşan atığın 8 bin tonu OSB bünyesinde geri kazanıldı veya geçici depolandı, 137 bin tonu OSB dışında geri kazanıldı, 142 bin tonu ise OSB bünyesinde veya OSB dışında bertaraf edildi. Bertaraf edilen atıkların %54,4’ü belediye/OSB çöplüklerinde, %45,6’sı ise düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi.

AÇIKLAMALAR

(1) OSB’ler tarafından deşarj edilen atıksuyun çekilen sudan daha fazla olması, suyunu kendi imkanları ile temin eden işyerlerinin atıksularını OSB kanalizasyon şebekesine deşarj etmelerinden kaynaklanmaktadır.
(2) OSB Müdürlükleri’nin altyapı hizmetleri, atıksu arıtımı vb. idari faaliyetleri sonucu oluşan atıklar kapsanmış olup 2018 yılı itibari ile firmalardan toplanan atıklar hariç tutulmuştur.
(3) Denize, foseptiğe, araziye, köy kanalizasyonuna vb. yapılan deşarjları kapsamaktadır.

Kaynak: TÜİK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir