İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri 2018

İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri 2018

2018 Yılı İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri

İmalat sanayi işyerleri tarafından 2,9 milyar m3 su çekildi

Yerel birimlerinde 50 ve üzeri çalışanı olan imalat sanayi işyerine uygulanan anket sonuçlarına göre. 2018 yılında işyerleri tarafından 2,9 milyar m3 su çekildi. Çekilen suyun %71,2’si denizden. %15,5’i kaynak ve kuyudan. %4,8’si organize sanayi bölgesi (OSB) şebekesinden. %3,6’sı barajdan. %1,5’i şehir şebekesinden. %1,4’ü akarsudan ve %2’si diğer su kaynaklarından temin edildi. Çekilen suyun %76’sı soğutma suyu olarak kullanıldı.

İmalat sanayi işyerleri tarafından 2,4 milyar m3 atıksu deşarj edildi

İşyerleri tarafından 2018 yılında toplam 2,4 milyar m3 atıksu deşarj edildi. Deşarj edilen atıksuyun %80,8’inin soğutma suyu olduğu tespit edildi. Toplam atıksuyun %81,3’ü denize, %6,8’i akarsuya, %6,8’i OSB kanalizasyonuna, %2,6’sı şehir kanalizasyonuna, %2,5’i ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Soğutma suyu hariç deşarj edilen atıksuyun %54,6’sı arıtıldı

Alıcı ortamlara deşarj edilen 2 milyar m3 soğutma suyunun %1,1’i arıtılırken, soğutma suyu haricinde deşarj edilen 466 milyon m3atıksuyun ise %54,6’sı arıtıldı.

İşyerlerinde 22,9 milyon ton atık oluştu

2018 yılında 3,7 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 22,9 milyon ton atık oluştu. Toplam atığın %57,3’ü satıldı veya lisanslı atık bertaraf ve geri kazanım firmalarına gönderildi. %21’i düzenli depolama tesislerinde depolandı. %9,2’si tesis bünyesinde geri kazanıldı. %5,5’i işyeri sahasında depolandı. %4,5’i belediye veya OSB yönetimleri tarafından toplandı. %2’si beraber yakma (ko-insinerasyon) ya da yakma tesislerinde yakıldı. %0,5’i ise diğer yöntemlerle bertaraf edildi.

Sektörlere göre değerlendirildiğinde toplam atığın %71,2’sini çekilen suyun %80,4’ünü ve deşarj edilen atıksuyun %83,2’sini ana metal ve kimyasal ürünleri üreten sektörlerin oluşturduğu tespit edildi.

Kaynak: TÜİK

Yorum yapın