Kamu Personeli İş ilanı

İçişleri Bakanlığı 21 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Haber

İçişleri Bakanlığı 21 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

İçişleri Bakanlığı 21 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yirmibir (21) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- İçişleri Bakanlığı 21 Sözleşmeli Bilişim Personeli BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 – IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Linux ve en az Microsoft Server 2012 işletim sistemine hâkim olmak,
f) Microsoft Active Directory, DHCP, DNS, IIS, DFS, NLB servislerine hâkim olmak,

g) En az TSE Sertifikalı Sızma Testi Uzmanı Sertifikası Ağ ve Sistem alt yapısı veya TSE tarafından eşlenik bir belgeye sahip olmak,
ğ) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,
h) SIEM, Proxy cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak,
ı) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
i) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
j) Tercihen Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak,
k) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

l) Aşağıdaki sertifikalardan en az iki tanesine sahip olmak;

a. Certified Ethical Hacker (CEH),
b. ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester)
c. CPTE (Certified Penetration Testing Engineer)
d. MCSE Server Infrastructure
e. CISSP sertifikalarına sahip olmak
f. Cisco Certified Network Professional (CCNP)
m) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

KIDEMLİ .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az yedi (7) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
c) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,
ç) Kullanıcı sayısı 10.000’den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış olmak,

d) Sistem mimari yapıları, çok katmanlı mimarı ve tasarım desenleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
e) Nesne tabanlı mimarilerin analiz ve tasarımları hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
f) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
g) Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak,
ğ) ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojiler ile uygulama geliştirmiş olmak,
h) JQuery, AJAX, CSS, Javascript, HTML, XHTML vb. Web teknolojilere hâkim ve deneyimli olmak,

ı) Microsoft TFS, SVN kod yönetim ve versiyonlama araçlarının en az birinin yöneticiliğini yapmış olmak, bu ürünlerin kurulumu ve versiyon güncelleme süreçlerinde yer almış olmak,
i) XML, XSLT, XSD konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
j) Oracle Fusion Middleware ürün ve teknolojileri (WebLogic Server, SOA, OSB, OAG) konusunda bilgi sahibi ve deneyimli olmak,
k) Oracle WebLogic Server kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu ve izlenmesi konularında tecrübe sahibi olmak,
l) RESTful, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
m) Entity Framework, NHibernate vb. ORM teknolojilerinden en az birine hâkim olmak,

n) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
o) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,
ö) Enterprise Service Bus (ESB), XML WEB servisleri, harici sistem entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
p) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

İŞ ZEKÂSI UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Veri Ambarı / İş Zekâsı / Raporlama / Veri Analizi / OLAP uygulamalarında en az üç (3) yıl tecrübeli olmak,
b) Microsoft SharePoint ve SQL Server Reporting Services konusunda tecrübeli olmak,
c) Microsoft Power BI, Qlik Sense, Tableau vb. gibi iş zekâsı araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft Power BI)
ç) Microsoft SSIS, Oracle Data Integrator, Informatica Powercenter vb. gibi ETL araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft SSIS)
d) OLAP küpleri oluşturma, yönetme konusunda deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft SSAS)
e) İyi derecede DAX, SQL, PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,
f) Analitik düşünebilme ve çözüm kabiliyetine sahip olmak,
g) MCSE: Data Management and Analytics sertifikasına sahip olmak,
ğ) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici,Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 – IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Linux ve en az Microsoft Server 2012 işletim sistemine hâkim olmak, (Active Directory, DHCP, DNS, IIS, DFS, NLB)
f) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,
g) SIEM, Proxy cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak,
ğ) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
h) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
ı) Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
i) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
j) Tercihen Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak,
k) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,
l) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN

a) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
b) MCSE Server Infrastructure, CISSP sertifikalarına sahip olmak,
c) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak.

KIDEMLİ .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (5 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,
c) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
ç) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
d) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
e) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,
g) JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML vb. Web teknolojilere hâkim ve deneyimli olmak,
ğ) RESTful, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
h) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
ı) SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,
i) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
j) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS) kullanmış olmak,
k) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN

a) Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak.

KIDEMLİ UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Pattern recognition, feature extraction, age detection, object tracking, yüz ve obje tanıma, parmak izi tanımlama, görüntü ve sinyal işleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi ve bu konuları içeren projelerde görev almış olmak,
b) Nesneye dayalı programlama metotlarına hâkim olmak,
c) OpenCV, MATLAB Computer Vision Toolbox gibi görüntü işleme kütüphaneleri ile açık kaynak uygulamaları ve kütüphanelerine hâkim olmak,
ç) JUnit ile birim testleri konusunda tecrübeli olmak,
d) UML ve yazılım geliştirme metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
e) MVC ve tasarım kalıpları (design pattern) ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN

a) Görüntü işleme konusunda doktora veya yüksek lisans yapmış olmak.

UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Pattern recognition, feature extraction, age detection, object tracking, yüz ve obje tanıma, parmak izi tanımlama, görüntü ve sinyal işleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi ve bu konuları içeren projelerde görev almış olmak,
b) Nesneye dayalı programlama metotlarına hâkim olmak,
c) OpenCV, MATLAB Computer Vision Toolbox gibi görüntü işleme kütüphaneleri ile açık kaynak uygulamaları ve kütüphanelerine hâkim olmak,
ç) JUnit ile birim testleri konusunda tecrübeli olmak,
d) UML ve yazılım geliştirme metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
e) MVC ve tasarım kalıpları (design pattern) ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI – .NET (7 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,
c) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
ç) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
d) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) ASP.NET MVC, C# ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
f) JQuery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
g) Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
ğ) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
h) SQL-Server üzerinde T-SQL dil bilgisine sahip olmak,
ı) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
i) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS) kullanmış olmak,
j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN

a) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
b) Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak.

İŞ ANALİSTİ UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az üç (3) yıl tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek,
b) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak,
c) Gereksinim çıkartım (elicitation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
ç) Test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama becerisine sahip olmak,
d) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Kurumsal uygulamaların (e-Devlet Projeleri) geliştirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) TFS ve/veya JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı) Temel SQL bilgisine sahip olmak,
i) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak,
j) Tercihen görüntü işleme alanlarında tecrübe sahibi olmak,
k) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1- İçişleri Bakanlığı 21 Sözleşmeli Bilişim Personeli Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan “2019 yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu’ na, 22 Temmuz – 07 Ağustos 2019 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- İçişleri Bakanlığı 21 Sözleşmeli Bilişim Personeli için Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;

a) Fotoğraf (JPG, JPEG – çözünürlük 600×800),
b) Özgeçmiş,
c) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge),
ç) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
d) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.),
e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
g) 2017-2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS’ ye girmek zorunlu değildir. İbraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.),

ğ) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (YDS ve dengi sınava girmek zorunlu değildir.) (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir. Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır.).

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

İçişleri Bakanlığı 21 Sözleşmeli Bilişim Personeli için Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr sitesinde 26 Ağustos 2019 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

İçişleri Bakanlığı 21 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.
Yazılı sınav 8 Eylül 2019 Pazar Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda, Çamlıca Mah. 122. Sok. No:4 Lalegül/Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.
Sözlü sınav 16 – 20 Eylül 2019 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA) yapılacaktır.

V. DEĞERLENDİRME

İçişleri Bakanlığı 21 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı için Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr sitelerinde ilan edilecektir.
Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (6.372,49) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. İçişleri Bakanlığı 21 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.
Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır)

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

İçişleri Bakanlığı 21 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir