Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 45 Akademik Personel Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 45 Akademik Personel Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 45 Akademik Personel Alacak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:
1 – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanı sıra 19.07.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 03.08.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ve 22.05.2018 tarihli Üniversitemiz Senato kararı ve 31.05.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.
2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;
3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;
4 – Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.
5 – Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
6 – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
7 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
8 – İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.
9 – Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Yukarıdaki açıklamaların 1.maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “ Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.

45 Akademik Personel

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER PERİODONTOLOJİ DOÇENT 1 1 Diabetli bireylerin implant çevresi oluk sıvılarındaki pro-inflamatuar sitokin seviyeleri ve dişeti çekilmelerinde konsantre büyüme faktörü kullanımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ DOÇENT 1 1 Konik ışınlı bilgisayarlı tomografinin hareket artefaktları ve sekonder çürük teşhisindeki etkinliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1 Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile antropoloji ve periodontal hastalıklarda dijital subtraksiyon radyografisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU DOÇENT 2 1 Alan derslerini İngilizce ve Almanca anlatabilecek yetkinliğe sahip olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK TİCARET HUKUKU DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1 Şirketler Hukuku alanında çalışmaları olmak ve alan derslerini Almanca ve İngilizce anlatabilecek yetkinliğe sahip olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Milletlerarası sözleşmeler hukuku alanında çalışmaları olmak ve alan derslerini İngilizce ve Almanca anlatabilecek yetkinliğe sahip olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK MEDENİ HUKUK DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1 Enerji hukuku ile ilgili çalışmaları ve ilgili alanda tecrübesi olmak.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARİH GENEL TÜRK TARİHİ DOÇENT 1 1 İpek Yolu ve Türk Eğitim Tarihi ile ilgili çalışmaları olmak.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARİH YENİÇAĞ TARİHİ DOÇENT 1 1 Osmanlı’nın Balkanlardaki iskan siyaseti, Osmanlı diplomatikası ve Anadolu’daki yer adları üzerine çalışmaları olmak.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARİH TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ DOÇENT 1 1 Ortadoğu ve Harp Tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARİH TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 2 1 Türkiye Cumhuriyeti Diplomatları, Askeri-Siyasi tarihle ilgili çalışmaları olmak.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI DR.ÖĞR.ÜYESİ 4 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, kültürlerarası İngilizce ve Edebiyatta uzam ve diaspora alanında çalışmaları olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ HADİS DOÇENT 1 1 Hadis, Siyaset ve Hz.Peygamber aleyhtarlığı konularında çalışmaları bulunmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ HADİS DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1 Şia’nın hadis anlayışı ve metin tenkidi konularında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, bu alanda çalışıyor olmak ve iyi derecede İngilizce ve Farsça bilmek.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ İSLAM HUKUKU DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 İslam ceza hukukunda cezayı düşüren haller ve islam ceza hukukunda af alanında çalışmalar yapmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ BANKACILIK VE FİNANS FİNANSAL EKONOMETRİ PROFESÖR 1 1 Enerji finansı ve ekonomisi, finansal piyasalar ve kurumlar ile bulanık kümeleme alanlarında akademik çalışmaları bulunmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYON PROFESÖR 1 1 Kurumsal ve Eleştirel Teori ile postmodernizm alanlarında akademik çalışmaları bulunmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYON PROFESÖR 1 1 Yenilik yönetimi, yenilikçi örgüt kültürü, yenilikçi girişimcilik, örgütsel kültür ve firma performansı ilişkisi alanlarında akademik çalışmaları bulunmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROFESÖR 1 1 Enerji Fiziği ve Mühendisliği’ne yönelik teorik yaklaşımlar ve uygulamalar ile termoelektrik sistemlerin incelenmesi üzerine çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ MATEMATİK
MATEMATİKBİLGİSAYAR
BİLİMLERİ PROFESÖR 1 1
Kanser hücre istilası ve çok ölçekli
matematiksel modellerin analizi ve
nümerik çözümleri üzerine
çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ MATEMATİK
MATEMATİKBİLGİSAYAR
BİLİMLERİ PROFESÖR 1 1
Akışkanların grad-div
stabilizasyonu ve diferansiyel
denklemlerin nümerik çözümleri
üzerine çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ HİDROLİK DOÇENT 1 1
İnşaat Mühendisliği’nde lisans,
Yüksek Lisans ve Doktora
derecesine sahip olmak.Liman ve
ani genişlemelerde meydana gelen
geri-dönüşümlü akımlarda kirlilik
yayılımı veya birikimi;
Hidrokinetik türbin tasarımı ve
simülasyonu ve küçük
hidroelektrik santrallerin fizibilitesi
konularını çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
TERMODİNAMİK
VE ISI TEKNİĞİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1
Lisans, yüksek lisans ve
doktorasını Makine Mühendisliği
bölümünden almak.Termokimyasal
su ayrıştırma çevrimleri ile nükleer
ve yenilenebilir hidrojen üretimi
konusunda çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ GEOTEKNİK PROFESÖR 1 1
Doymamış zeminlerin mekaniği ve
yağış nedenli stabilite problemleri
üzerine çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET SOSYAL HİZMET DOÇENT 1 1
Doktorasını psikolojik danışma ve
rehberlik alanında yapmış olmak,
doçentliğini sosyal hizmet alanında
almış olmak, psikometrik araçlar
ve siber zorbalık alanında
çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET SOSYAL HİZMET DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1
Klinik odaklı sosyal hizmet
alanında doktora yapmış
olmak.Okul sosyal hizmeti, kanıta
dayalı sosyal hizmet uygulamaları,
çocuk ve aile konularında
çalışmalar yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER
FAKÜLTESİ İKTİSAT
İKTİSAT
POLİTİKASI DOÇENT 1 1
Endüstriyel Organizasyon ve enerji
iktisadı alanlarında çalışmaları
olmak.

SİYASAL BİLGİLER
FAKÜLTESİ İKTİSAT İKTİSAT TEORİSİ DOÇENT 1 1
Ekonometri, Zaman Serileri
Analizi, Panel veri Analizi, Model
Seçimi Problemleri, Büyük
Veri,Veri Madenciliği ve Makine
öğrenmesi üzerine çalışmaları
olmak.

SİYASAL BİLGİLER
FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ
VE KAMU
YÖNETİMİ
KENTLEŞME VE
ÇEVRE SORUNLARI DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1
Ekolojik akımların kamu
kurumlarında uygulanabilirliği
hakkında çalışma yapmış olmak.

ŞEREFLİKOÇHİSAR
BERAT
CÖMERTOĞLU
MESLEK
YÜKSEKOKULU
YÖNETİM VE
ORGANİZASYON
İŞLETME
YÖNETİMİ
PROGRAMI DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1
İşletme dalında doktora yapmış
olup, firma değeri ve performans
ölçümü konularında çalışmaları
olmak.

ŞEREFLİKOÇHİSAR
BERAT
CÖMERTOĞLU
MESLEK
YÜKSEKOKULU
YÖNETİM VE
ORGANİZASYON
İŞLETME
YÖNETİMİ
PROGRAMI DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1
İşletme dalında doktora yapmış
olup, ARGE etkinliklerinin analizi
ve enerji etkinliği konularında
çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
ÇOCUK SAĞLIĞI
VE HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1
Yenidoğan uzmanı olmak,
yenidoğan hastalıklarında
fototerapi ve enflamasyon
konusunda çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1
Tıbbi onkoloji uzmanı olmak,
kanser epidemiyolojisi alanında
yüksek lisans derecesine sahip
olmak, meme, nazofarenks ve
santral sinir sistemi kanserleri
konusunda çalışma veya yapmışyürütmüş
olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1
Romatoloji uzmanı olmak, Ailevi
Akdeniz ateşi ve Sjögren
sendromunda cinsel fonksiyon
bozukluğu ile ilgili çalışması
olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ AİLE HEKİMLİĞİ DOÇENT 1 1
Göçmen sağlık çalışanlarının uyum
eğitimlerinde deneyim sahibi
olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
ÇOCUK VE ERGEN
RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI DOÇENT 1 1
Çocuk nöropsikiyatrik
hastalıklarında zeka testlerinin
yordayıcı etkisini belirleme ve
çocuk ve ergenlerde akran zorbalığı
konularında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ NÖROLOJİ DOÇENT 1 1
Akut iskemik inmeli hastalarda
Thiol – disülfit dengesi konusunda
çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ ACİL TIP DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1
Travmada oksidatif stres
konusunda çalışması olmak,
ultrasonografi kullanımı konusunda
deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ ACİL TIP DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1
Tıbbi KBRN ve rejionel anestezi
konusunda deneyimli olmak

TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
ANESTEZİYOLOJİ
VE REANİMASYON PROFESÖR 1 1
Cerrahi sonrası hızlı iyileşme
protokolleri (Enhanced recovery
after surgery -ERAS) konusunda
bilgi sahibi ve deneyimi olmak.

TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
KULAK, BURUN VE
BOĞAZ
HASTALIKLARI DOÇENT 1 1
Endoskopik transsfenoidal hipofiz
cerrahisi ve endoskopik sinüs
cerrahisi konularında deneyim ve
çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ TIBBİ PATOLOJİ DOÇENT 1 1
Transplantasyon patolojisi
konusunda deneyimi olmak ve
dermatopatoloji alanında deneyimi
ve çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
GÖZ
HASTALIKLARI DOÇENT 1 1
Nöro-oftalmoloji ve üvea
hastalıkları konusunda deneyimi ve
çalışmaları olmak, büyüme
hormonu eksikliğinin optik sinir
üzerine etkisi konusunda çalışması
olmak.

TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
ORTOPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ DOÇENT 1 1
Çocuk Ortopedisi, Serebral palsi,
Hareket Analizi, Konjenital ve
Gelişimsel Ortopedik Bozukluklar
alanında uluslar arası tecrübeye
sahip olmak.

GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ
GRAFİK
TASARIM GRAFİK TASARIM DR.ÖĞR.ÜYESİ 2 1
Kamusal sanat ve Kent Estetiği
konusunda proje ve çalıştaylarda
yer almış olmak, Türk Resim
sanatında kültürel öğelerimizin
kullanılması konusunda
deneyimleri ve sergileri olmak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 45 Akademik Personel Alacak.

Yorum yapın