Kamu Personeli İş ilanı

Iğdır Üniversitesi 202 Adet Akademik Personel Alacak

Iğdır Üniversitesi 202 Adet Akademik Personel Alacak Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

Ege Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak

Ege Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 Akademik Personel Alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 Akademik Personel Alacak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31’nci Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

İstanbul Üniversitesi 36 Akademik Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi 36 Akademik Personel Alacak İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

Dicle Üniversitesi 186 Akademik Personel Alacak

Dicle Üniversitesi 186 Akademik Personel Alacak Dicle Üniversitesi REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.-Dicle Üniversitesi. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 23 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 23 AKADEMİK PERSONEL ALACAK T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir. 1- Profesör Kadrosuna Müracaat Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

İzmir Bakırçay Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir. Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

Akdeniz Üniversitesi 63 Akademik Personel Alacak

Akdeniz Üniversitesi 63 Akademik Personel Alacak Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) Akdeniz Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

Gazi Üniversitesi 52 Akademik Personel Alacak

Gazi Üniversitesi 52 Akademik Personel Alacak Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR-Gazi Üniversitesi 1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür. 2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize, 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Eğitim dili ingilizce olan Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Yükseköğretim Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri Profesör 1 1 Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 63 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 63 AKADEMİK PERSONEL ALACAK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır. 1- İlan edilen Profesör kadrosuna başvuracak adayların Anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 24 Akademik Personel Alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 24 Akademik Personel Alacak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Akademik Personel Alımı Öğretim Üyesi Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

Galatasaray Üniversitesi 12 Akademik Personel Alacak

Galatasaray Üniversitesi 12 Akademik Personel Alacak Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir. Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 46 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 46 AKADEMİK PERSONEL ALACAK T.C. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 52 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 52 AKADEMİK PERSONEL ALACAK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır. Başvuru için Gerekli Belgeler Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütlerini (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilir.) ve Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 34 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 34 AKADEMİK PERSONEL ALACAK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde(2018) belirtilen kriterler uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

Erzurum Teknik Üniversitesi 4 Akademik Personel Alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi 4 Akademik Personel Alacak Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden (Akademik Personel İlanı) (Profesör ve Dr. Öğr. Üyesi İlanı) Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’u ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan “Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 62 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 62 AKADEMİK PERSONEL ALACAK ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Dr. Öğr. Üyesi kadroları Devamı…

Kamu Personeli İş ilanı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 52 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 52 AKADEMİK PERSONEL ALACAK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri”ni Devamı…