İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Trakya Üniversitesi 270 Sözleşmeli Personel Alacak

Trakya Üniversitesi 270 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Trakya Üniversitesi 270 Sözleşmeli Personel Alacak

Trakya Üniversitesi 270 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

10 TEMMUZ 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden ödenecektir.

Trakya Üniversitesi 270 Sözleşmeli Personel Kadrolar

POZİSYON KODU
ÜNVANI
ADEDİ
BAŞVURU ŞARTLARI

101
Hemşire
100
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

102
Hemşire
48
Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.

103
Hemşire
15
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.

104
Hemşire
15
Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.

105
Hemşire
1
Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, terapötik aferez merkezinde lipit aferez ve plazmaferez işlemlerinde en az 1 yıl tecrübeli ve eğitim sertifikasına sahip olmak.

106
Hemşire
1
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Organ nakli konusunda en az 1 yıl klinik deneyimi olmak.

107
Ebe
5
Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.

108
Eczacı
5
Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.

109
Fizyoterapist
5
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak.

110 Laborant

16
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Mezunu olmak.

111
Laborant
1
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Mezunu olup en az 10 yıl alanında tecrübeli olmak.

112
Laborant
4
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Mezunu olup 2 yıl transfüzyon merkezinde kan gruplama ve transfüzyon öncesi uygunluk testleri alanında çalışmış olmak.

113
Sağlık Teknikeri
1
Radyoterapi Programı önlisans mezunu olup Stereotaktik radyocerrahi tedavisi planlama sertifikasına ve en az 1 yıl 3.basamak hastanede çalışma tecrübesine sahip olmak.

114
Sağlık Teknikeri
1
Radyoterapi Programı önlisans mezunu olup en az 1 yıl alanında tecrübeli olmak.

115
Sağlık Teknikeri
1
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı önlisans mezunu olup patoloji laboratuvarında sitoloji alanında tecrübeli ve rutin patoloji alanında en az 2 yıl çalışmış olmak.

116
Sağlık Teknikeri
1
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı önlisans mezunu olup, patoloji laboratuvarında kullanılan imminohisto kimyasal boyama yöntemlerinde en az 2 yıl tecrübeli olmak.

117
Sağlık Teknikeri
1
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı önlisans mezunu olup, patolojide yeni nesil dizileme ve diğer moleküler patoloji yöntemlerinde en az 2 yıl tecrübeli olmak.

118
Sağlık Teknikeri
2
Diyaliz Bölümü önlisans mezunu olmak.

119
Sağlık Teknikeri
2
Eletronörofizyoloji programı önlisans mezunu olmak.

120 Sağlık Teknikeri

7
Anestezi Programı önlisans mezunu olmak.

121
Sağlık Teknikeri
5
Eczane Hizmetleri Programı önlisans mezunu olmak.

122
Sağlık Teknikeri
1
Nükleer Tıp Teknikleri Programı önlisans mezunu olmak.

123
Sağlık Teknikeri
1
Laborant ve Veteriner Sağlığı önlisans mezunu olup Deney hayvanları Kullanım sertifikasına sahip olmak.

124
Sağlık Teknikeri
1
Eletronörofizyoloji, İlk ve Acil Yardım veya Anestezi Programı önlisans mezunu olup Solunum Fonksiyon Testleri konusunda tecrübeli olmak.

125
Röntgen Teknisyeni
2
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olmak Temel CT uygulamaları, Vasküler CTuygulamaları (Beyin, Boyun, Pulmoner, Aortografi, Perferik, CTA), Kardiyak CT uygulamaları(CA Skorlama, Koroner CTA, Kardiyak Fonksiyonel) alanında kullanıcı eğitim belgesine sahip olmak.

126
Röntgen Teknisyeni
5
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olup, 1,5T MR cihazında en az 2 yıl deneyimli olmak.

127
Röntgen Teknisyeni
10
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olup, alanında en az 2 yıl çalışmış olmak.

128
Röntgen Teknisyeni
1
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olup, en az 1 yıl PET-CT görüntüleme tecrübesine sahip olmak.

129
Röntgen Teknisyeni
5
Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği bölümü mezunu olmak.

130 Psikolog

2
Psikoloji Lisans mezunu olup Klinik Psikoloji alanından yüksek lisans yapmış olmak.

131
Diğer Sağlık Personeli
2
Fizik Lisans Mezunu olup, Sağlık Fiziği, Radyoterapi Fiziği, Nükleer Tıp Fiziği veya Diagnostik Radyoloji Fiziği alanlarının birinde yükseklisans yapmış olmak.

132
Diğer Sağlık Personeli
3
Sağlık Yönetimi lisans mezunu olup en az 2 yıl alanında tecrübeli olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANILAN KOŞULLAR

1- TC. vatandaşı olup, 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Alınmaya hak kazanan adaylar aciliyete binaen hemen göreve başlatılacağı için göreve başlamasına engel bir durumunun olmaması (Sağlık Dahil).
4- Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
5- Müracaat edilecek unvan için aranılan başvuru şartlarını taşıyor olmak.

6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç) sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Kadro sayısından fazla başvuru olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, tarih, saat ve yeri ayrıca belirtilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER

Trakya Üniversitesi 270 Sözleşmeli Personel İçin Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1- Kimlik Belgesi fotokopisi,
2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,
3- Başvurulan unvan için istenmiş ise eğitim, sertifika, çalışma/deneyim ve tecrübeye ilişkin belge
4- Lisans mezunları 2018 KPSSP3 puanını, Ön lisans mezunları 2018 KPSSP93 puanını, Ortaöğretim mezunları 2018 KPSSP94 puanını gösteren belge
5- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Not: Yoğun Bakım Hemşire kadrolarına başvuran adaylar diğer Hemşire kadrolarına da başvuru yapabilecek olup, öncelikli olarak yoğun bakım hemşire başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen kadro adeti kadar asıl aday belirlenecek asıl adayların dışında kalan diğer adaylar ise KPSS puan sıralamasına göre yedek olarak belirlenecek ve isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan KPSS puan sırasına göre alım yapılacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ 10.07.2020 – 24.07.2020

Trakya Üniversitesi 270 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir