Anasayfa » Haber » Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 Personel Alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 Personel Alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar “da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Kadrolar

UNVAN KODU
ÜNVANI
KPSS PUAN TÜRÜ
ADET
ARANILAN NİTELİKLER

MÜH01
MÜHENDİS
KPSS P3
2
İnşaat Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra İlgili Alanda En Az 2 Yıl Deneyim Sahibi Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 80 Puan Almış Olmak.

MÜH02
MÜHENDİS
KPSS P3
1 Makine Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra İlgili Alanda En Az 2 Yıl Deneyim Sahibi Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 80 Puan Almış Olmak.

MÜH03
MÜHENDİS
KPSS P3
1
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden sonra ASP.NET, WebForms, MVC, Python ve PHP Yazılım Dillerinden En Az İkisini Bilmek. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 80 Puan Almış Olmak.

MÜH04
MÜHENDİS
KPSS P3
1
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra HTML5, CSS ve Javascript Konularından En Az İkisini Bilmek. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 80 Puan Almış Olmak.

MİM01 MİMAR

KPSS P3
1 Mimarlık Lisans Programından Mezunu Olmak.

TK01
TEKNİKER
KPSS P93
2
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri Ön Lisans Programlarının Birinden Mezunu Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.

TK02
TEKNİKER
KPSS P93
1 İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Ön Lisans Mezuniyetinden Sonra İlgili Alanda En Az 2 Yıl Deneyim Sahibi Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.

TK03
TEKNİKER
KPSS P93
1 Ağaç İşleri veya Mobilya ve Dekorasyon Ön Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Ön Lisans Mezuniyetinden Sonra İlgili Alanda En Az 2 Yıl Deneyim Sahibi Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.

TK04
TEKNİKER
KPSS P93
1 İç Mekan Tasarımı Ön Lisans Programından Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Ön Lisans Mezuniyetinden Sonra İlgili Alanda En Az 2 Yıl Deneyim Sahibi Olmak 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.

TS01 TEKNİSYEN

KPSS P94
1
Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanından Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Alanında En Az 2 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.

TS02
TEKNİSYEN
KPSS P94
1
Ortaöğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanından Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Hastanelerde En Az Sekiz yıl Çalışma Deneyimine Sahip Olmak. Kan Tahlili ve Biyokimya Laboratuvarında Kullanılan Makineler Üzerine Eğitim Almış Olmak. (Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde Çalıştırılmak Üzere)

TS03
TEKNİSYEN
KPSS P94
1
Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanından Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Alanında En Az 2 yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.

TS04
TEKNİSYEN
KPSS P94
1
Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanından Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Alanında En Az İki Yıl Deneyime Sahip Olmak. Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesine Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel
olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır.

11- Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
12- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
13- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
14- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
15- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
16- Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
17- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru Yeri/Adresi:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi Alanya/ANTALYA

Başvuru Tarihleri:

Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya kargo yolu ile yapmaları gerekmektedir (e-posta yolu ile başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir). Başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden ve eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:

1- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
2- Başvuru formu, (Fotoğraflı ve imzalı), (Unvan kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır), (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.)
3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Net ve okunur olmalıdır.)
5- Fotoğraf (2 adet), (Son 6 ay içinde çekilmiş)
6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkekler adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7- Detaylı SGK Prim Dökümü, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
8- Deneyim istenen pozisyonlar için mezuniyetinden sonra çalıştığına dair belge. (Çalışılan kurumun antetli kağıdında kaşeli, ıslak imzalı ve çalıştığı unvan belirtilmelidir.)
9- Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
10- Başvurulacak unvandaki aranan nitelikler bölümündeki belgeler.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.alanya.edu.tr) adresinden başvuruların sona ermesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir