Kamu Personeli İş ilanı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel Alacak

Haber

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel Alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
657/ 4 B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 40 sözleşmeli personel alınacaktır.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel Kadrolar

İlan Sıra No
Unvanı
KPSS Puan Türü
Kadro Sayısı
Aranan Nitelikler

1
Hemşire
KPSS (P3)
7
-Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak

2
Hemşire
KPSS (P94)
7
-Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu alanının Hemşirelik dalından mezun olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak

3
Diğer Sağlık Personeli (Diyaliz)
KPSS (P93)
1
-Yükseköğretim Kurumlarının Diyaliz bölümü ön lisans mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak

4
Diğer Sağlık Personeli
(Tıbbi Dök.ve Sekreterlik)
KPSS (P93)
1
-Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü ön lisans mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak

5
Mühendis
KPSS (P3)
1
-Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak

6
Tekniker
KPSS (P93)
2
-Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
-Alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK dan alınacak belge ile ibraz etmek

7
Teknisyen
KPSS (P94)
1
-Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümü mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
-Alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK dan alınacak belge ile ibraz etmek

8
Büro Personeli
KPSS (P3)
1
-Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, İktisat bölümü lisans mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak

9
Büro Personeli
KPSS (P93)
1

Yükseköğretim Kurumlarının Adalet programı ön lisans mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak

10
Destek Personeli (Şoför)
KPSS (P94)
1
-Herhangi bir Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) Mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
-En az E sınıfı Ehliyeti olmak
-Şoförlük Konusunda en az 2 yıl tecrübeli olmak ve belgelendirmek

11
Destek Personeli (Şoför)
KPSS (P94)
1
-Herhangi bir Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) Mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
-G sınıfı 105.02 Beko Loder (Kanal Kazma Makinası) Ehliyeti ve E sınıfı Ehliyeti olmak
-Şoförlük Konusunda en az 2 yıl tecrübeli olmak ve belgelendirmek

12
Destek Personeli (Temizlik-Erkek )
KPSS (P94)
6

Herhangi bir Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) Mezunu olmak

01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak

Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek durumu bulunmamak
(Alınacak personel Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde İç ve Dış Alan Temizlik İşlerinde çalıştırılacaktır.)

13
Destek Personeli (Temizlik-Bayan)
KPSS (P94)
2

Herhangi bir Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) Mezunu olmak

01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak

Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek durumu bulunmamak
(Alınacak personel Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde İç ve Dış Alan Temizlik İşlerinde çalıştırılacaktır.)

14
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
(Erkek)
KPSS (P93)
4
-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak

Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

Başvuru yapacak erkek adayların askerlik görevini yapmış olmak ve askerlik ile ilişiği olmamak.

Son başvuru tarihi itibariyle 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak

Erkek adaylarda en az 175 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’den fazla,10’dan az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)

15
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
(Bayan)
KPSS (P93)
1
-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak

01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
-Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak

Bayan adaylarda en az 165 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla,10’dan az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)

16
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
(Erkek)
KPSS (P94)
3
-Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) Mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak

Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
-Başvuru yapacak erkek adayların askerlik görevini yapmış olmak ve askerlik ile ilişiği olmamak.

Son başvuru tarihi itibariyle 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak

Erkek adaylarda en az 175 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’den fazla,10’dan az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel Alımı GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya ilişiği olmamak.
5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel Alımı için 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği belirlenen (tespit edilen) adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
9- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması
10- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

11- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.
Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.
Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
12- Başvurularda “Kamu Görevlerinde İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
13- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

NOT: Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

1) Online olarak ilanda yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.(Başvuru kılavuzu web sitemizde mevcuttur.)
2) Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tanımlanıp tanımlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
3) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusunda geçersiz sayılacaktır.)

4) Adaylar KPSS puan türü, yılı ve puanını içeren belgelerini ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu belge üretilmeli ve online kayıt sistemine bu belge PDF formatında yüklenmelidir. Adayların tercih edilen pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecek olup, başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara yükleyecektir.
5) Başvurusu “Başvurunuz alınmıştır. ” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6) Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.
7) Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8) Online Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
9) Adaylar Kurumumuz ilanına başvuruda bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa(KVKK) kapsamında; Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılırlar.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanıp kazanmadıkları ilk önce 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa kapsamında kişisel bilgileri gizlenerek ilan edilecek olup, akabinde web sitemizde duyurular menüsünde https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ adresindeki web portalına kendi kullanıcı kodu ve şifrelerini kullanmak yöntemiyle giriş yaparak öğrenilebilecektir. İlgili web adresi portalında (kişiye özel) kişiye yapılan bildirim tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1(Bir) yedek aday belirlenecek olup) KPSS puan sırasına göre sırası ile çağırılarak atama yapılacaktır.
4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.

5) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6) Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde Afsü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Birimine şahsen başvurması gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır.
7) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER

1- Sözleşmeli personel başvuru formu (Online başvuru sonrasında form sisteme otomatik yüklenmektedir.)
2- Öğrenim durumları itibariyle ilgili 2020 yılı KPSS (B) sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi fotokopisi (ÖSYM Sisteminden “Barkodlu” Kontrol Kodu Olan) Adayların Sonuç belgeleri ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. PDF olarak sisteme yüklenecektir.
3-Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti (PDF olarak sisteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
4-1 adet Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir. )
5-Nufüs Cüzdanı aslı ve fotokopisi (PDF olarak siteme yüklenecek)

6-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
7-Adli Sicil Kaydı (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
8-Varsa daha önce çalışmış olduğu SGK Hizmet Dökümü (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
9-Sertifika istenen ilan için ilgili belge (PDF olarak sisteme yüklenecektir.)
10-Koruma ve Güvenlik Görevlisi İlanı için (Erkek-Bayan) Boy-Kilo endeksini gösterir Sağlık Kuruluşu onaylı belge (PDF olarak sisteme yüklenecektir.)

Adres :
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
Zafer Sağlık Külliyesi A blok
Dörtyol Mah. 2078 Sokak No:3
AFYONKARAHİSAR
Bilgi için irtibat telefonu : 0 (272) – 2463335/Dahili 40305/40315/40320
Eposta adresi: [email protected]

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir