Yoksulluk Sınırı Aylık Ücreti
Ekonomi ve Para,  Haber

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Aralık 2022 Açıklandı

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Aralık 2022 Açıklandı

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Aralık 2022

  • MUTFAK ENFLASYONU AYLIK yüzde 4,41 ve SON ON İKİ AYLIK yüzde 98,41 ORANINDA ARTTI.
  • 4 KİŞİLİK AİLENİN GIDA HARCAMASI ”AÇLIK SINIRI” 8.130 TL HESAPLANDI.
  • DÖRT KİŞİLİK AİLENİN GIDA YANISIRA YAPMASI GEREKEN DİĞER HARCAMALARI İÇİN HANESİNE GİRMESİ GEREKEN TOPLAM GELİR TUTARI “YOKSULLUK SINIRI” 26.485 TL OLARAK HESAPLANDI.
  • BEKÂR BİR ÇALIŞANIN AYLIK YAŞAMA MALİYETİ 10.610 TL‘YE ULAŞTI!
  • YILLIK ENFLASYON GERİLEDİ, MUTFAK MASRAFI ARTTI!

Yeni Çalışma Grubu’nun güncel beslenme kalıbıyla araştırıya başladığı Ocak 2021’den Aralık 2022’ye iki yılda, 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarındaki artış 3 katını aştı!

Çalışanların ağırlıklı olarak tüketmek durumunda kaldığı temel mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artışın aydan aya yükselmesi hanelerin yaşadığı geçim zorluğunun temel nedeni olmaktadır. Ücret gelirlerindeki artış kısa vadede ferahlık sağlamaktadır. Öncelik fiyat artışlarının önüne geçilmesinin sağlanmasıdır. Ancak Aralık ayında da fiyat artışı devam etmiş, aylık gıda enflasyonu Ankara’da %4,41 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Vatandaş, geçen aya göre -%138 olan ve baz etkisi ile 39 puan azalan yıllık gıda enflasyonuna değil- cebinden çıkan ek harcamaya bakmaktadır. Çünkü artık pahalılık ve zamlar gündelik hayatın bir parçası haline gelmiştir. Dört kişilik ailenin sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı Aralık ayı itibariyle 8.130 TL olmuştur. Başka bir ifadeyle, günde 136 TL gıda harcama yapması gereken dört kişilik aile 12 ay sonra 271 TL yapmak durumunda kalmaktadır. Haneye giren toplam geliri bu seviyede artmayan haneler ya harcamaları kısmak ya da zorunlu harcamalarını karşılamak için borçlanmak durumunda kalmaktadır.

 Sabit-dar gelirli bireyler ile hanelerin bu ayda da eriyen alım güçleri genel enflasyon seviyesinin üzerinde seyreden gıda enflasyonu yüzünden daha da gerilemektedir. 26.485 TL’ye çıkan toplam harcama gereği, kuşkusuz bir çalışanın alması gereken ücret düzeyi değildir. Yapılan hesaplamayla, dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir hayat sürebilmesi için hanesine girmesi gereken toplam gelir hesaplanmaktadır.

Bilindiği üzere, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ülkemiz tarafından 2007 yılında onaylanmıştır. Şartta yer alan düzenlemede “çalışanların kendilerine ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlayacak ücret hakkına sahip oldukları” tanınmaktadır (Türkiye bu maddeye çekince koymuştur). Burada sözü edilen “iyi yaşam düzeyi” olmaktadır. Konfederasyonumuz çalışması, ülkemiz açısından iyi yaşam düzeyinin ne olması gerektiğine yöneliktir.

(Yeni Beslenme Kalıbı ile) Çizelge 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)*

 Aralık  2020Aralık 2021Kasım 2022Aralık 2022
Yetişkin Erkek Gıda Harcaması799,471.249,342.349,542.451,55
Yetişkin Kadın Gıda Harcaması618,46960,831.862,431.951,20
15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması788,981.232,462.319,542.421,55
4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması424,21655,221.255,341.306,27
Açlık Sınırı 4 Kişilik Aile (Gıda Harcaması)2.631,124.097,857.786,858.130,56
Yoksulluk Sınırı 4 Kişilik Aile (Toplam Harcama)8.570,4213.348,0025.364,3526.483,93
  • Harcama tutarları, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 Aralık ayı sonucuna göre;

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı)  8.130,56 TL’ye,
  • Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 26.483,93 TL’ye,
  • Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 10.612,76 TL’ye yükseldi.

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Aralık 2022 Açıklandı-Kaynak: TÜRK-İŞ

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir