Yoksulluk Sınırı Aylık Ücreti

2020 Yılı Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Açıklandı

Ekonomi ve Para Haber

2020 Yılı Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Açıklandı

2020 Yılı Sanayi ve Hizmet İstatistikleri

Girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu

Geçici sonuçlara göre 2020 yılında faal olan girişimlerin  %43,2’si hizmet sektöründe, %36,6’sı ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın %37,9’unu oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı %28,9 oldu.

Ciroda en yüksek payı ticaret sektörü aldı

Ticaret sektörü ciroda %46’lık pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı %14 iken sanayi sektörünün ciro payı %34,1 oldu.

Türkiye geneli üretim değerinde en yüksek değeri imalat aldı

2020 yılında üretim değeri imalatta 2 839 Milyar TL, ticarette 713 milyar TL, inşaatta 584 milyar TL, ulaştırma ve depolamada 463 milyar TL ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 427 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ciroda en yüksek payı 250+ büyüklük grubu aldı

2020 yılında ciro payının %34’ünü 250+ büyüklük grubu, %26’sını 1-9 büyüklük grubu, %20’sini 10-49 büyüklük grubu ve %20’sini 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda ise %37,8’ini 1-9 büyüklük grubu, %26,1’ini 250+ büyüklük grubu, %19,7’sini 10-49 büyüklük grubu ve %16,4’ünü 50-249 büyüklük grubu oluşturdu.

İmalat sanayindeki girişimlerin %56,6’sı düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı

Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın %51,9’unu, cironun %37,8’ini oluşturdu.

2020 yılında aktif girişim sayısı 3 304 054 olarak gerçekleşti

Geçici sonuçlara göre 2020 yılında ciro 10 576 milyar TL, üretim değeri 6 032 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer 1 651 milyar TL olarak gerçekleşirken mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 9 424 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İstihdam ise 15 953 915 kişi olarak gerçekleşti.

AÇIKLAMALAR

Haber bülteninde sanayi; madencilik ve taş ocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ile su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme sektörleri olarak gruplandırılmıştır.

Haber bülteninde ticaret; toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımını ifade etmektedir.

Haber bülteninde hizmet; ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, bilgi ve iletişim, gayrimenkul faaliyetleri, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, idari ve destek hizmet faaliyetleri, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor ile diğer hizmet faaliyetleri olarak gruplandırılmıştır.

2020 Yılı Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Açıklandı-Kaynak: TÜİK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir