Anasayfa » Girişimciler » Girişimlerde Yenilik Araştırması 2020 Açıklandı

Girişimlerde Yenilik Araştırması 2020 Açıklandı

Girişimcinin Dünyası

Girişimlerde Yenilik Araştırması 2020 Açıklandı

Girişimlerde Yenilik Araştırması 2020

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin oranı %38,5 oldu

Araştırma sonuçlarına göre çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan girişimlerin %38,5’i, 2018-2020 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde yenilik faaliyetinde bulundu. Bir önceki referans dönemde (2016-2018) bu oran %36,0 olarak hesaplandı. Çalışan sayısı 10-49 olan girişimlerin %35,9’u, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %46,7’si, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise %67,3’ü piyasaya yeni ya da önemli ölçüde iyileştirilmiş bir ürün (mal ya da hizmet) sunmaya veya iş süreci uygulamaya yönelik çalışmalarda bulundu. Sanayi sektöründe yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimlerin oranı %42,5 iken; hizmet sektöründe bu oran %33,5 oldu.

Ürün yenilikçisi girişimlerin %59,9’u ürünlerini rakiplerinden önce pazara sundu

Girişimlerin %19,7’si ürün yeniliğinde bulundu. Bir önceki araştırma sonuçlarının açıklandığı 2016-2018 yıllarını kapsayan üç yıllık referans dönemde ürün yeniliği yapan girişimlerin oranı %20,9’du. Ürün yeniliği yapan girişimler arasından mal yeniliği yapanların oranı %79,2, hizmet yeniliği yapanların oranı ise %69,2 olarak hesaplandı. Yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünlerin pazardaki durumu ele alındığında, ürün yeniliklerinin %83,4’ünün girişim için yeni olduğu, %59,9’unun ise girişimin faaliyet gösterdiği pazar için yeni olduğu gözlemlendi.

Girişimler en fazla üretim yöntemlerinde yenilik uyguladı

Girişimlerin %30,2’si temel işletmecilik fonksiyonları olarak da adlandırılan iş süreci yeniliğinde bulundu. Bir önceki araştırma sonuçlarında bu oran %29,0’dı. İş süreçlerinde en fazla yeniliğin uygulandığı alan, %77,8 ile mal üretme veya hizmet sağlama yöntemleri oldu. Bu kategoriyi %74,5 ile muhasebe veya diğer idari işlemler ve %68,8 ile bilgi işlem veya iletişim yöntemleri izledi.

Yenilik faaliyetinde bulunan her üç girişimden biri finansal destek aldı

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin %31,9’u finansal destek aldı. Bu girişimlerin %92,9’una merkezi kamu kurum/kuruluşları (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, vb.), %12,9’una yerel veya bölgesel kamu kuruluşları (belediye, valilik, vb.) tarafından finansal destek verildi. Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programından destek alanların oranı %5,7, diğer AB kurumlarının finansal desteklerinden yararlananların oranı ise %6,8 olarak hesaplandı.

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin %27,7’si işbirliği yaptı

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin %27,7’si diğer girişim, kişi veya kuruluşlar ile işbirliği yaptı. Bu girişimlerin %66,2’si Ar-Ge veya diğer yenilik faaliyetlerinde işbirliği yaparken diğer rutin girişimcilik faaliyetlerinde işbirliği yapan girişimlerin oranı %68,5 oldu.

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin %18,1’i yurt içinde, %7,2’si Avrupa ülkelerinde ve %4,8’i diğer ülkelerde Ar-Ge/yenilik faaliyetleri için işbirliğine gitti.    

Stratejilerde mevcut müşteri grupları ve yüksek kalite öne çıktı

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin en çok odaklandığı stratejiler arasında ilk iki sırayı %76,1 ile mevcut müşteri gruplarını memnun etme ve yüksek kalite aldı. Bunları %67,7 ile müşteriye özel çözümlere odaklanma ve %67,1 ile yeni müşteri gruplarına ulaşmaya odaklanma takip etti.

Yenilik faaliyetinde bulunan her dört girişimden biri patent başvurusunda bulundu

Yenilik faaliyetleri ile elde edilen rekabetçi avantajı etkin koruma yöntemlerinin de sorgulandığı araştırmada, yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin %47,4’ünün ticari marka tescili yaptırdığı tespit edildi. Bunu %25,3 ile patent başvurusu, %18,6 ile ticari sır kullanımı, %12,7 ile faydalı model başvurusu, %12,5 ile endüstriyel tasarım tescili ve %10,0 ile telif hakkı başvurusu izledi.

Yüksek maliyetler yenilik faaliyetlerinin karşısındaki en büyük engel oldu

Yenilik faaliyetinde bulunmayan girişimlerin %54,8’i yüksek maliyetlerin yenilik faaliyetlerinin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti. Bu faktörü %33,9 ile güçlü pazar rekabeti ve %28,5 ile girişim bünyesindeki finans kaynaklarının yetersizliği takip etti.

Girişimlerde Yenilik Araştırması 2020 Açıklandı-Kaynak: TÜİK

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir