Yurt Dışından Getirilen Telefonların Kayıt Ücreti 500 TL Oldu

Yurt Dışından Getirilen Telefonların Kayıt Ücreti 500 TL Oldu

Yurt Dışından Getirilen Telefonların Kayıt Ücreti 500 TL Oldu yazımızda Resmi Gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren kararla artık ülke dışından telefon getirme ve IMEI kayıt ücreti 500 Lira oldu.

IMEI Kayıt Ücreti

Yurt dışından getirilen telefonların kullanım harcı tutarı yeniden belirlenerek 500 liraya çıkarılmıştır. 492 sayılı Harçlar kanunun mükerrer 138.maddesi gereğince karar verilmiş.

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı tutarının yeniden belirlenmesine dair karar

Harç Tutarı

Madde 1- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı harçlar kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “vııı-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün 1 numaralı fıkrasında yer alan maktu 500 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Madde 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3-Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yurt Dışından Getirilen Telefonların Kayıt Ücreti 500 TL Oldu.

Yorum yapın