Yapı Kredi Play Kart Kullanım

Yapı Kredi Play Kart Kullanım Ücretleri

Ekonomi ve Para Haber

Yapı Kredi Play Kart Kullanım Ücretleri yazımızda Yapı Kredi bankasının Play Kart kullanan müşterilerinden almış olduğu çeşitli ücretleri, faizlerin nasıl hesaplandığını ve hesap özetinde dikkat edilmesi gereken ayrıntıları yazdık.

Yapı Kredi Play Kart KULLANIMIYLA İLGİLİ ALINAN ÜCRETLER

• Nakit Çekim Ücreti: Nakit çekilen veya Nakit Çekim hükmünde sayılan tutarlar için alınacak Nakit Çekim Ücreti; Yapı Kredi ATM’leri, Yapı Kredi Telefon Bankacılığı ve Yapı Kredi İnternet Şubesi’nde tutarın %3,75’i+6,80 TL. Karttan karta veya karttan cep telefonuna para transferi için tutarın %3,5’i+6 TL. Yapı Kredi şubeleri ve yurt içi/yurt dışı diğer bankalar için tutarın %3,75’i+9 TL olarak tahsil edilecektir. Döviz Hesap Özeti talimatı olan kartlar için yurt dışı nakit çekim ücreti para birimi EUR olan ülkelerde %5,1+2,1 EUR. Diğer para birimlerini kullanan ülkelerde %5,1+2,3 USD olarak tahsil edilecektir.

Yıllık Üyelik Ücreti:

Kart hamilinin kartını ilk kullanımını müteakip ve yıllık olarak her bir asıl kart için 104
TL ve her bir ek kart için 52 TL olarak alınır. Öğrenci belgesi ibraz eden asıl kart hamili için ücret alınmamaktadır.
• Kart Yenileme Ücreti: Bir takvim yılı içinde kayıp, çalıntı, vade sonu yenileme, kart/ program/özellik değişiklikleri ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen üç ve üzeri kart yenilemelerde, gönderilen her kart için kart başına 10,95 TL alınır.
• İşlem Ücreti: Kredi kartı hesabınızdan ödenen anlaşmalı kurumlara ait fatura ödemeleri için, her bir 0-75 TL arası tutar için 1,50 TL. Diğer 75,01 TL ve üzerindeki ödemelerde ise ödenen tutarın %2’si kadar ücret alınacaktır.
• www.sgk.gov.tr aracılığıyla veya şubelerden ödenen SGK prim ödemesi üzerinden tutarın %1’i kadar işlem ücreti alınır.
• Ödeme İşlem Ücreti: Anlaşmalı Banka Üye İşyerleri, PTT online şube ve merkezlerinden yapılan her bir ödeme için 3,40 TL ücret yansıtılacaktır.

Geçmiş Dönem Hesap Özeti Ücreti:

Banka’nın ilgili kanallarıyla bir yıldan daha eski döneme ait Hesap Özeti taleplerini iletmiş olan kart hamilinin geçmiş dönemlere ait. Hesap Özetlerinin basılı, SMS, posta veya e-posta olarak talep edilmesi durumunda 1,85 TL alınır.
• İşlemin Taksitlendirilmesi/Ertelenmesi Faizi: Taksit yapılabilen sektörlerde alışverişlerin onay alınarak, belirli bir faiz karşılığında sonradan taksitlendirilmesi/ertelenmesi durumunda alınır.
• Kampanya Katılım Ücretleri/Faizleri: Banka’nın ilgili kanallarıyla puan, ek taksit veya öteleme kampanyalarından faydalanılmak istenildiği durumda. Banka’nın belirleyeceği kampanya katılım kanallarıyla kampanyaya katılım talebini ileten, kampanyayla ilgili onayı alınan ve kampanyadan faydalanan kart hamillerinden alınan ücrettir/faizdir.

FAİZ HESAPLAMA

• Alışveriş Faizi: Hesap Özetinizde belirtilen dönem borcunuzun tamamını, son ödeme tarihine kadar ödemeniz halinde alışverişlerinizden (taksitli işlemler dahil) kaynaklanan borcunuza faiz işletilmemektedir.
Dönem borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödemeyerek kredilendirme tercih ettiğiniz takdirde. Hesap kesim tarihini takip eden günden son ödeme tarihine kadar Nakit Çekim dışındaki harcamalarınız ile faiz ve yıllık üyelik ücreti dışında kalan diğer ücretler için. Hesap kesim tarihinden itibaren günlük ödenmeyen bakiyeye, son ödeme tarihini takip eden günden itibaren ise asgari tutar dışında kalan günlük ödenmeyen bakiyeye akdi faiz oranı üzerinden alışveriş faizi uygulanır. Kredi kartınıza tahsis edilen limiti aşmanız durumunda, aynı gün, aşılan tutara alışveriş faiz oranı üzerinden faiz hesaplanmaya başlar. Toplam borç bakiyesi, tahsis edilen limite düşene kadar faiz işlemeye devam eder.

Nakit Çekim Faizi:

Nakit Çekim işlemlerinde, aynı gün faiz işlemeye başlamakta ve Hesap Özetinizde, hesap kesim tarihine kadar oluşan faiz yer almaktadır. Hesap kesim tarihi ile ödeme yaptığınız tarih arasındaki faiz, bir sonraki Hesap Özetinizde yer alır. (Aynı uygulama Nakit Çekim hükmünde sayılan “Casino vs.” işlemler için de geçerlidir.)

• Gecikme Faizi: Hesap Özetinizde belirtilen son ödeme tarihine kadar asgari tutarın altında ödeme yapmanız halinde, asgari tutarın nakit çekim, faiz, kart ücreti ve yıllık üyelik ücreti dışında kalan günlük
ödenmeyen kısmına hesap kesim tarihini takip eden günden son ödeme tarihine kadar akdi faiz; faiz, kart ücreti ve yıllık üyelik ücreti dışında kalan günlük ödenmeyen kısmına ise son ödeme tarihini takip eden günden itibaren gecikme faizi uygulanır.
– Hesap Özetinizin ön yüzünde bilgilendirme amaçlı olarak yer alan alışveriş, Nakit Çekim ve Gecikme Faizi oranlarına KKDF ve BSMV dahil değildir. Hesap Özetinize yansıtılan gecikme ve dönem faizi (alışveriş ve/veya Nakit Çekim Faizi) tutarlarına ise ilave olarak KKDF ve BSMV tutarları, yürürlükteki yasal oranlar uygulanarak, dönem borcu toplamına dahil edilmektedir.

Yapı Kredi Play Kart KREDİ KARTI HESAP ÖZETİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

• Müşteri Limiti: Kart hamilinin şahsına özel olarak tahsis edilen bir üst limit olup kart hamiline tahsis edilen bütün kredi kartlarının limitleri bu müşteri limiti dahilinde Bankamızca belirlenir.
• Asgari Tutar: Hesap Özeti’nin son ödeme tarihinde ödenmesi zorunlu kısmı olup müşteri limitiniz 15.000 TL’ye kadarsa kredi kartınızın dönem borcunun %30’undan, 15.000 TL’den 20.000 TL’ye kadarsa kredi kartınızın dönem borcunun %35’inden, 20.000 TL ve üzeriyse kredi kartınızın dönem borcunun %40’ından
ve bankacılık sektörü açısından yeni tahsis edilen kredi kartlarında kartın sektördeki ilk kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun %40’ından az olamaz ve bu oranlardan az olmamak üzere Bankamızca belirlenir. Yönetmeliğin “İntibak” başlıklı 28/A maddesi gereğince uygulanacak asgari ödeme oranlarını kartınızın internet sitesinde görebilirsiniz. Ayrıca asgari
ödeme oranınızla ilgili bilgi Hesap Özetinizde yer almaktadır. Asgari Tutar, ödenmemiş faiz, yıllık üyelik ücreti ve kart ücretlerinin toplamından küçük ise ödenmemiş faiz, yıllık üyelik ücreti ve kart ücretlerinin toplamı Asgari Tutar olarak belirlenir.

• Hesap kesim ve son ödeme tarihi hafta sonu veya resmî tatil günlerine denk geldiğinde 1-2 gün kayabilir.

Son ödeme tarihinde saat 20.00’ye kadar yaptığınız ve kredi kartı hesabınıza yansımış ödemeler. Otomatik ödeme talimatınız gerçekleşirken, tahsil edilecek rakamdan düşülecektir.
• Yabancı para cinsinden gerçekleştirilen işlemler (USD hariç), Visa ve Mastercard tarafından, bu kuruluşların uyguladığı dönüşüm kurları esas alınarak önce USD’ye çevrilir. Ve Visa’nın uyguladığı %1 komisyonu da içerecek şekilde Banka’ya USD olarak yansıtılır. Bu işlemler, işlemlerin Banka’ya yansıdığı tarihten bir önceki iş günü TCMB tarafından ilan edilen kapanış TCMB döviz satış kurunun %3’e varan oranda fazlası olarak belirlenen Banka döviz kuru ile Türk Lirası’na çevrilerek kart hesabına borç
kaydedilir. Döviz Hesap Özeti dönem borcunun son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda; ödenmeyen tutar, son ödeme tarihini izleyen gün hesap kesim tarihindeki Banka döviz kuru ile Türk Lirası’na çevrilerek. Türk Lirası Hesap Özeti’ne aktarılacak ve ödenmeyen Hesap Özeti borcu üzerinden
faiz hesaplanacaktır.

• Yapı Kredi Play Kart Toplam Puan:

Bankamızca belirlenen kredi kartı kullanımlarına yine Bankamızca belirlenen oranda/tutarda puan verilmesi halinde hesap kesim tarihi itibariyle kazanılmış puanları gösterir. Puan TL karşılığı ise toplam puanın Bankamızca belirlenecek Türk Lirası karşılığıdır. Bu karşılık, Bankamızca belirlenerek Hesap Özeti, basın, broşür, internet aracılığıyla. Tarafınıza bildirilen/ bildirilecek olan üye işyerlerinde. Ve yine Bankamızca belirlenerek tarafınıza bildirilecek şekil ve şartlarda kullanılabilecektir. Bunun nakit olarak ödenmesi veya kart hesabının borcundan düşülmesi istenemeyeceği gibi. Kart hesabının ödemelerinin gecikmesi veya hesabın kapatılması hallerinde de kullanılamayacaktır.

İnternet sitesi: www.yapikredi.com.tr

Yapı Kredi Play Kart Kullanım Ücretleri.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir