Anasayfa » Haber » Tübitak Bilgem Yazılım Teknolojileri 40 Personel Alacak

Tübitak Bilgem Yazılım Teknolojileri 40 Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Tübitak Bilgem Yazılım Teknolojileri 40 Personel Alacak

Tübitak Bilgem Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Personel Alım İlanı

İlan No: TBTK.BİLGEM.YTE.2020-1
1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.YTE.2020-1.01
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Yazılım geliştirme projelerinin; analiz, tasarım, kodlama, doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev almak ve görevinin gerektirdiği diğer yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek üzere personel (Yazılım Geliştirme Uzmanı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 25
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği bölümlerinden birini 01/01/2020 tarihinde/tarihinden sonra bitirmiş veya 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

1.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği / yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi sahibi olmak.
 • Nesne yönelimli analiz, tasarım ve UML konularında bilgi sahibi olmak.
 • Java programlama dili ile yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.
 • Çok katmanlı kurumsal uygulama mimarileri, Java Enterprise Edition ve uygulama geliştirme çatıları (Spring, Hibernate vb.); İlişkisel veri tabanı ve SQL konuları hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Güncel web teknolojileri, HTML 4/5, Javascript dili ve kütüphaneleri (React.js, Ember.js vb) konularında bilgi sahibi olmak.
 • Native ve cross-platform mobil uygulama teknolojileri konularında bilgi sahibi olmak.
 • Birim test konusunda bilgi sahibi olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.YTE.2020-1.02

AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Yazılım geliştirme projelerinin; analiz, tasarım, kodlama, doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev almak ve görevinin gerektirdiği diğer yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek üzere personel (Yazılım Geliştirme Uzmanı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği bölümlerinden birini 01/01/2020 tarihinden önce bitirmiş olmak.

2.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği / yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi sahibi olmak.
 • Nesne yönelimli analiz, tasarım ve UML konularında bilgi sahibi olmak.
 • Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği (CASE) araçları (Atlassian JIRA, Confluence vb.) kullanımı konusunda deneyim sahibi olmak.
 • Java programlama dili ile yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.
 • Çok katmanlı kurumsal uygulama mimarileri, Java Enterprise Edition ve uygulama geliştirme çatıları (Spring, Hibernate vb.); İlişkisel veri tabanı ve SQL konuları hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Güncel web teknolojileri, HTML 4/5, Javascript dili ve kütüphaneleri (React.js, Ember.js vb.) konularında bilgi sahibi olmak.
 • Mikroservis mimarisinde uygulama geliştirmiş olmak.
 • PostgreSQL veritabanı üzerinde uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.
 • Birden fazla projede birim/ entegrasyon/ sistem testleri kapsamlı Selenium, Codeseptjs gibi araçlar ile test otomasyonu hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Otomatik testleri sürekli entegrasyon araçlarını da kullanarak koşturma ve raporlama konularında deneyim sahibi olmak.

3- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.YTE.2020-1.03

AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Dijital politika geliştirme ve dönüşüm planlama projelerinde çözüm gereksinim analiz ve planlama çalışmalarını gerçekleştirmek üzere personel (Dijital Dönüşüm Uzmanı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 7
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistem Mühendisliği bölümlerinden birini 01/01/2020 tarihinde/tarihinden sonra bitirmiş veya 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak

3.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 • Dijital dönüşüm çalışmalarında ihtiyaç analizi konusunda bilgi sahibi olmak.
 • İş modelleme, kapsam belirleme ve değişim yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.
 • İş modelleme yöntemleri, yönetişim mekanizmaları ve dilleri konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Dijital devlet alanında (Bilişim Hukuku, Bilgi Güvenliği, Kamu Yönetimi, Dönüşüm Yönetimi vb.) disiplinler arası bilgi sahip olmak.

4- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.YTE.2020-1.04

AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Dijital politika geliştirme ve dönüşüm planlama projelerinde çözüm gereksinim analiz ve planlama çalışmalarını gerçekleştirmek üzere personel (Dijital Dönüşüm Uzmanı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistem Mühendisliği bölümlerinden birini 01/01/2020 tarihinden önce bitirmiş olmak.

4.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 • Büyük ölçekli bir dijital dönüşüm projesinde ihtiyaç analizi konularında çalışmış olmak.
 • Son kullanıcı ile yapılan ihtiyaç analizi çalışmalarına yönelik yöntem ve yönetişim mekanizması belirleme ve uygulama konularında bilgi sahibi olmak.
 • İş modelleme, kapsam belirleme ve değişim yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.
 • UML ve/veya BPMN modelleme dilleri konusunda deneyim sahibi olmak.
 • Kabiliyet bazlı çözüm planlama ve iş mimarisi tanımlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • Dijital devlet alanında (Bilişim Hukuku, Bilgi Güvenliği, Kamu Yönetimi, Dönüşüm Yönetimi vb.) disiplinler arası bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

Tübitak Bilgem Yazılım Teknolojileri Personeli Alımı ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

i. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + Tecrübe Yılı / 15 + 10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması ≥ 3,20

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır).
Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacak adayların yukarıdaki formül puanı hesaplanırken güncel transkriptlerindeki ortalamaları baz alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında, hem de mezun olduklarında lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir.

ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
f) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

g) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Sınav Türü-KPDS-UDS-YDS-TOEFL IBT-TOEFL CBT-TOEFL PBT-FCE-CAE-CPE
Sınav Puanı 1*
65-61-173-500-B-C-C
Sınav Puanı 2**
70-68-190-520-B-C-C

Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir. Ayrıca, 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacak adaylar için de “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.
** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Tübitak Bilgem Yazılım Teknolojileri Personel Alımı BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 23/03/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) Her bir referans kodu için; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
e) Her bir referans kodu için lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) ve (f) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
f) Mülakata çağırılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Teknik Değerlendirme) yapılabilecektir.

g) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

 • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı).
 • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı).
 • Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi) veya 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olunabileceğini belirten Üniversiteden alınmış yazı.
 • YÖK Mezun Belgesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olan adaylar için YÖK Öğrenci Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı).
 • Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olan adaylar için güncel Transkript Belgesi.
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı).
 • Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü.
 • Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).
 • Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için).

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında
(www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:
Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli
E-Posta: [email protected]
Telefon: (262) 648 10 00 – 2434-3517-3548-3542-3820

Tübitak Bilgem Yazılım Teknolojileri 40 Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir