Haber

Mersin Üniversitesi 174 Sözleşmeli Personel Alacak

Mersin Üniversitesi 174 Sözleşmeli Personel Alacak

Mersin Üniversitesi 174 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 174 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Mersin Üniversitesi 174 Sözleşmeli Personel Kadrolar

İLAN NO
UNVANI
ADET
ÖĞRENİM DURUMU
ARANILAN ÖZEL NİTELİKLER
GİDERLERİN KARŞILANDIĞI YER

1
Hemşire
97
Lisans
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi Lisans Programından Mezun Olmak.
ÖZEL BÜTÇE

2
Hemşire
1
Lise

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Endoskopi, Kolonoskopi, Yoğun Bakım ve Anjiyo Servislerinde Çalışmış Olmak. 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışmış Olmak.
ÖZEL BÜTÇE

3
Hemşire
1
Lise

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Kemik İliği Transplantasyon Eğitimi Almış Olmak ve Eğitim Aldığını Belgelendirmek. En Az 1 Yıl Kemik İliği Ünitesinde Çalışmış Olmak.
ÖZEL BÜTÇE

4
Hemşire
2
Lise

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Cerrahi Yoğun Bakım Sertifikasına Sahip Olmak. Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde Çalışmış Olmak ve Eğitim Aldığını Belgelendirmek. 3. Basamak Sağlık Kurumlarında En Az 3 Yıl Çalışmış Olmak.
ÖZEL BÜTÇE

5
Hemşire
1
Lise

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Çocuk Acil Bölümünde Çalışmış Olmak ve Çalıştığını Belgelendirmek. 3. Basamak Sağlık Kurumlarında En Az 3 Yıl Çalışmış Olmak.
ÖZEL BÜTÇE

6
Hemşire
2
Lise

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışmış Olmak ve Çalıştığını Belgelendirmek. 3. Basamak Sağlık Kurumlarında En Az 3 Yıl Çalışmış Olmak.
ÖZEL BÜTÇE

7
Hemşire
2
Lise

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışmış Olmak ve Çalıştığını Belgelendirmek. 3. Basamak Sağlık Kurumlarında En Az 3 Yıl Çalışmış Olmak.
ÖZEL BÜTÇE

8
Hemşire
3
Lise

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Hematoloji Servisinde Çalışmış Olmak ve Çalıştığını Belgelendirmek. 3. Basamak Sağlık Kurumlarında En Az 3 Yıl Çalışmış Olmak.
ÖZEL BÜTÇE

9 Biyolog

1
Lisans

Yükseköğretim Kurumlarının Biyoloji Lisans Programından Mezun Olmak. 3. Basamak Sağlık Kurumlarında En Az 3 Yıl Çalışmış Olmak. Tüp Bebek Merkezinde Çalışmış Olmak ve Çalıştığını Belgelendirmek. -İnfertilite Belgesi Eğitimi Almış Olmak ve Belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

10
Diyetisyen
1
Lisans

Beslenme ve Diyetetik Lisans Programından mezun olmak. 3. Basamak Sağlık Kurumlarında 1 Yıl Çalışmış Olmak. Diyabet Diyetisyenliği Sertifikasına Sahip Olmak ve Belgelendirmek. Çocuklarda Ketojonik Diyet Konusunda Eğitimi Almış Olmak ve Belgelendirmek. Spor Diyetisyeni Sertifikasına Sahip Olmak ve Belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

11
Ebe
2
Lisans
Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Lisans Programından mezun olmak.
ÖZEL BÜTÇE

12
Eczacı
3
Lisans
Yükseköğretim Kurumlarının Eczacılık Lisans Programından Mezun Olmak.
ÖZEL BÜTÇE

13 Fizyoterapist 1 Lisans
Yükseköğretim Kurumlarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programlarından Mezun Olmak.
ÖZEL BÜTÇE

14 Psikolog 1 Lisans

Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji Lisans Programından Mezun Olmak. Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji Bölümü Yükseklisans programından mezun olmak. 3. Basamak Sağlık Kurumlarında 3 Yıl Çalıştığını Belgelendirmek. Çocuk Testleri Eğitim Sertifikasına Sahip Olmak ve Belgelendirmek. Nöropsikolojik Test Bataryası Eğitimi Almış Olmak ve Belgelendirmek. Zekâ Testi Eğitimi Almış Olmak ve Belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

15 Sağlık Teknikeri

3 Önlisans
Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği, Ameliyathane Teknikerliği Veya Cerrahi Teknikerliği Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.
ÖZEL BÜTÇE

16 Sağlık Teknikeri
1 Önlisans

Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği, Ameliyathane Teknikerliği Veya Cerrahi Teknikerliği Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında En Az 1 Yıl Sterilizasyon Ünitesinde Çalışır Olmak. 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında En Az 1 Yıl Ameliyathane Bölümünde
Çalışmış Olmak. Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Eğitimi Almış Olmak ve Eğitimini Belgelemek.
ÖZEL BÜTÇE

17
Sağlık Teknikeri
1 Önlisans

Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği, Ameliyathane Teknikerliği Veya Cerrahi Teknikerliği Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına Sahip Olmak. Cerrahi Teknikerlik Dalında Çalıştığını Belgelemek.
ÖZEL BÜTÇE

18
Sağlık Teknikeri
1 Önlisans

Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği, Ameliyathane Teknikerliği Veya Cerrahi Teknikerliği Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. Cerrahi Teknikerlik Dalında Çalıştığını Belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

19
Sağlık Teknikeri
3 Önlisans Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans Programından Mezun Olmak. ÖZEL BÜTÇE

20
Sağlık Teknikeri
1 Önlisans

Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği, Sağlık Laboratuvarlığı, ve Tıbbi Laboratuvar Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. İmmünohemtoloji Sistem Aplikasyon ve Teknik Servis Konulu Eğitim Almış
ve Belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

21 Sağlık Teknikeri

6 Önlisans

Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği, Sağlık Laboratuvarlığı, ve Tıbbi Laboratuvar Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.
ÖZEL BÜTÇE

22
Sağlık Teknikeri
10 Önlisans
Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programından Mezun Olmak.
ÖZEL BÜTÇE

23
Sağlık Teknikeri
1 Önlisans

Yükseköğretim Kurumlarının Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım Önlisans Programlarım birinden mezun olmak. Travmalı Hastaya Yaklaşım ve İmmobilizasyon Uygulama Eğitimi Almış
Olmak ve Eğitimi Belgelendirmek. Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon Eğitimi Almış Olmak ve Eğitimi
Belgelendirmek. Akut Koroner Sendrom, Kardiyoversiyon, Defibrilasyon ve Pace-maker
Uygulama Eğitimi Almış Olmak ve Eğitimi Belgelendirmek. Hastane Öncesi Acil Bakımda Kritik Girişimler Uygulama Eğitimi Almış Olmak ve Eğitimi Belgelendirmek. Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları Eğitimi Almış Olmak ve Eğitimi Belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

24
Sağlık Teknikeri
1 Önlisans
Yükseköğretim Kurumlarının Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde İstihdam Edilecektir)
ÖZEL BÜTÇE

25 Sağlık Teknikeri

2 Önlisans
Yükseköğretim Kurumlarının Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde İstihdam Edilecektir)
ÖZEL BÜTÇE

26
Röntgen Teknisyeni
1 Lise

Sağlık Meslek Liselerinin ilgili Bölümlerinden Mezun Olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına Sahip Olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde İstihdam Edilecektir.)
ÖZEL BÜTÇE

27
Röntgen Teknisyeni
1 Önlisans

Yükseköğretim Kurumlarının Radyoterapi Önlisans Programından Mezun Olmak. 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında En az 1 Yıl Çalışmış Olmak. Radyoterapi Ünitesinde Çalışmış Olmak ve Tomoterapi Cihazını Kullandığını Belgelemek. Radyoterapi Teknikleri Temel ve Klinik Radyoterapi Kursu Belgesine Sahip Olmak ve Belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

28
Röntgen Teknisyeni
1 Önlisans

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak. 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında En az 5 Yıl Çalışmış Olmak. Bilgisayarlı Tomografi Biriminde Çalışmak ve Çalıştığını Belgelemek. QCT Eğitim Sertifikasına Sahip Olmak ve Eğitimini Belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

29
Röntgen Teknisyeni
1 Lise

Sağlık Meslek Liselerinin ilgili Bölümlerinden Mezun Olmak. 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında En az 5 Yıl Çalışmış Olmak. Radyografi, Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazlarını Kullandığını Belgelendirmek. QCT Eğitim Sertifikasına Sahip Olmak ve Eğitimini Belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

30 Röntgen Teknisyeni

1 Önlisans

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak. 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında En az 5 Yıl Çalışmış Olmak. Koroner BT Anjiyografi, BT Anjiyografi, BT Ürografi, BT Enterografi, Karaciğer 3 fazlı BT, Dinamik Sürrenal BT, Multifazik Renal BT Çekim Tekniklerine ait Eğitim Almış Olmak ve Eğitimini Belgelendirmek. QCT Eğitim Sertifikasına Sahip Olmak ve Eğitimini Belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

31
Röntgen Teknisyeni
1 Önlisans

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak. 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında En az 5 Yıl Çalışmış Olmak. Radyografi, Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazlarını Kullandığını Belgemek. Pelvik-Multiparametrik Prostat Çekim Teknikleri, Kardiyak MR, Fonksiyonel MR, Kalp Demir Birikimi, Karaciğer-Demir Birikimi Çekim
Teknikleri, Serebral Spektroskopi MR, Perfüzyon MR, Serebral Fonksiyonel MR, Bos Flow Çekim Tekniklerine ait Eğitimler Almış Olmak ve Eğitimlerini Belgelendirmek. Koroner BT Anjiyografi, BT Anjiyografi, BT Ürografi, BT Enterografi, Karaciğer 3 fazlı BT, Dinamik Sürrenal BT, Multifazik Renal BT Çekim Tekniklerine ait Eğitim Almış Olmak ve Eğitimini Belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

32
Röntgen Teknisyeni
1 Önlisans

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak. 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında En az 3 Yıl Çalışmış Olmak. 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Manyetik Rezonans Biriminde Çalışmış Olmak. Pelvik-Multiparametrik Prostat Çekim Teknikleri, Kardiyak MR, Fonksiyonel MR, Kalp Demir Birikimi, Karaciğer-Demir Birikimi Çekim Teknikleri, Serebral Spektroskopi MR, Perfüzyon MR, Serebral Fonksiyonel MR, Bos Flow Çekim Tekniklerine ait Eğitimleri Almış Olmak ve Eğitimlerini Belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

33 Röntgen Teknisyeni

1 Önlisans

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak. 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında En az 1 Yıl Çalışmış Olmak. Pelvik-Multiparametrik Prostat Çekim Teknikleri, Kardiyak MR, Fonksiyonel MR, Kalp Demir Birikimi, Karaciğer-Demir Birikimi Çekim Teknikleri, Serebral Spektroskopi MR, Perfüzyon MR, Serebral Fonksiyonel MR, Bos Flow Çekim Tekniklerine ait Eğitimleri Almış Olmak ve Eğitimlerini Belgelendirmek. Temel MRG ve BT Eğitimleri Almış Olmak ve Eğitimlerini Belgelendirmek. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Belgesine Sahip Olmak ve Eğitimini
Belgelendirmek. MR Güvenlik ve Emniyet Eğitimi Almış Olmak ve Eğitimini Belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

34
Röntgen Teknisyeni
1 Önlisans

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak. 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında En az 1 Yıl Çalışmış Olmak. Girişimsel Anjiyografi ve Koroner Anjiyografi Birimlerinde Çalışmış Olmak ve Çalıştığını Belgelemek. Pelvik-Multiparametrik Prostat Çekim Teknikleri, Kardiyak MR, Fonksiyonel MR, Kalp Demir Birikimi, Karaciğer-Demir Birikimi Çekim Teknikleri, Serebral Spektroskopi MR, Perfüzyon MR, Serebral Fonksiyonel MR, Bos Flow Çekim Tekniklerine ait Eğitimleri Almış Olmak ve Eğitimlerini Belgelendirmek. Uygulamalı MRG Eğitimi Sertifikasına Sahip Olmak ve Eğitimini Belgelendirmek. Uygulamalı Bilgisayarlı Tomografi Eğitimi Sertifikasına Sahip Olmak ve
Eğitimini Belgelendirmek. Radyasyondan Korunma Sertifikasına Sahip Olmak ve Eğitimini
Belgelendirmek Meme Radyolojisi Eğitimi Almış Olmak ve Eğitimini Belgelendirmek
ÖZEL BÜTÇE

35 Röntgen Teknisyeni

1 Önlisans

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak. 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında En az 2 Yıl Çalışmış Olmak. Radyografi, Skopi, Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazlarını Kullandığını Belgelemek. Pelvik-Multiparametrik Prostat Çekim Teknikleri, Kardiyak MR, Fonksiyonel MR, Kalp Demir Birikimi, Karaciğer-Demir Birikimi Çekim
Teknikleri, Serebral Spektroskopi MR, Perfüzyon MR, Serebral Fonksiyonel MR, Bos Flow Çekim Tekniklerine ait Eğitimleri Almış Olmak ve Eğitimlerini Belgelendirmek. MR Güvenlik ve Emniyet Eğitimi Almış Olmak ve Eğitimini Belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

36
Röntgen Teknisyeni
1 Önlisans

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak. 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında En az 2 Yıl Çalışmış Olmak. Radyografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Birimlerinde Çalışmış Olmak ve Çalıştığını Belgelemek. Uygulamalı Temel MRG Eğitimi Sertifikasına Sahip Olmak ve Eğitimini Belgelendirmek. Uygulamalı Temel BT Eğitimi Sertifikasına Sahip Olmak ve Eğitimini
Belgelendirmek. Radyolojide İş Güvenliği ve Radyasyondan Korunma Eğitimi Almış Olmak
ve Eğitimini Belgelendirmek. Pelvik-Multiparametrik Prostat Çekim Teknikleri, Kardiyak MR, Fonksiyonel MR, Kalp Demir Birikimi, Karaciğer-Demir Birikimi Çekim Teknikleri, Serebral Spektroskopi MR, Perfüzyon MR, Serebral Fonksiyonel MR, Bos Flow Çekim Tekniklerine ait Eğitimleri Almış Olmak ve Eğitimlerini Belgelendirmek. MR Güvenlik ve Emniyet Eğitimi Almış Olmak ve Eğitimini Belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

37 Röntgen Teknisyeni

1 Önlisans

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak. 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında En az 2 Yıl Çalışmış Olmak. Radyografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Birimlerinde Çalışmış Olmak ve Çalıştığını Belgelemek. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Almış Olmak ve Eğitimini Belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

38
Röntgen Teknisyeni
1 Önlisans

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak. 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında En az 3 Yıl Çalışmış Olmak. Radyografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Birimlerinde Çalışmış Olmak ve Çalıştığını Belgelemek. Pelvik-Multiparametrik Prostat Çekim Teknikleri, Kardiyak MR, Fonksiyonel MR, Kalp Demir Birikimi, Karaciğer-Demir Birikimi Çekim Teknikleri, Serebral Spektroskopi MR, Perfüzyon MR, Serebral Fonksiyonel MR, Bos Flow Çekim Tekniklerine ait Eğitimleri Almış Olmak ve Eğitimlerini Belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

39 Laborant

2 Önlisans
Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri Veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

ÖZEL BÜTÇE

40 Laborant 1 Önlisans

Laboratuvar Teknikerliği, Sağlık Laboratuvarlığı, ve Tıbbi Laboratuvar Önlisans Programından Mezun Olmak. En az 5 Yıl Laborant Olarak Çalışmak ve Çalıştığını Belgelemek. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Almış ya da İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına Sahip Olmak.
ÖZEL BÜTÇE

41
Diğer Sağlık Personeli
9 Önlisans
Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.
ÖZEL BÜTÇE

42
Diğer Sağlık Personeli
1 Önlisans

Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı Önlisans Programlarının birinden mezun olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Almış Olmak.
ÖZEL BÜTÇE

ECZACI kadrosuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

Mersin Üniversitesi 174 Sözleşmeli Personel İçin BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

Mersin Üniversitesi 174 Sözleşmeli Personel Alımı-Genel Şartlar

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak;

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 5. (Değişik alt bent: 10/01/1991 – 3697/1 md.; Değişik alt bent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
  karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 6. Askerlik durumu itibariyle;
  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
  b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
  c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
2- 2018KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93, Sağlık Meslek Lisesi Mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1(bir) numaralı online başvuru formunu doldurmaları zorunludur.
Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapacaklardır.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir.
Adayların KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi olması gerekmektedir. Ayrıca adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla www.turkiye.gov.tr adresinden alınan sigortalı hizmet dökümünün istenilen evraklara eklenmesi gerekmektedir.
İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen veya posta yoluyla müracaat esnasında ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen Belgeler:
1- Online Başvuru Formu (Sadece Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir) (Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız)
2- Ön Başvuru Formu (Lütfen Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz) (Ön Başvuru Formu İçin Tıklayınız)
3- 2018 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi
4- Diploma Fotokopisi
5- Kimlik Fotokopisi
6- Özel Şart Belgesi (Varsa)
7- Fotoğraf (1 adet)
8- Askerlik Durum Belgesi
Mersin Üniversitesi 174 Sözleşmeli Personel Başvuru işlemleri 09.06.2020-23.06.2020 (Mesai Bitimi-17:00) arasında yapılabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Mersin Üniversitesi 174 Sözleşmeli Personel Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) gün içerisinde Personel Daire Başkanlığının adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Mersin Üniversitesi 174 Sözleşmeli Personel Asil olarak kazananların 10 (on) katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil olarak kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacak olup, web sayfamızdan yayımlanacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İletişim :
Adres: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Rektörlük Binası, 33343 Yenişehir/MERSİN
Telefonlar: (0324) 361 00 01 (Dahili: 35029-35030-35031)

NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, postada meydana gelen gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Mersin Üniversitesi 174 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir