Haber

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 46 Akademik Personel Alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 46 Akademik Personel Alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 46 Akademik Personel Alım İlanı

T.C. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan

1- Profesör kadroları

daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, lisans-yüksek lisans-doktora diplomalarının ve doçentlik belgesinin onaylı örneklerini, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır.), bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 46 Akademik Personel Alımı.

2- Doçent kadroları

daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, lisans-yüksek lisans-doktora diplomalarının ve doçentlik belgesinin onaylı örneklerini, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formu (İnternet sitemizde yer almaktadır), yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına

başvuracak adayların başvurdukları Anabilim Dallarını belirten dilekçesi, özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, iki adet fotoğraf ve lisans-yüksek lisans-doktora diplomalarının tasdikli örneği, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formu (İnternet sitemizde yer almaktadır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı, başvurdukları Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne; Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 46 Akademik Personel Kadrolar

BİRİMİ ANABİLİM DALI/PROGRAMI ÜNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA

Aydın İktisat Fakültesi Mali Hukuk Doçent Dr. 3 1 Vergi Alacakları Konusunda Çalışmaları Olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Dental İmplantlar Konusunda Çalışması Olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Doçent Dr. 3 1 Periodontal Hastalıklar İle İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Doku Estetiği Konusunda Çalışması Olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi
Protetik Diş Tedavisi Dr.Öğr.Üyesi 2 1 Petraksiyon Uygulaması Konusunda Çalışması Olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi
Restoratif Diş Tedavisi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Adeziv Sistem Geliştirilmesi Konusunda Çalışması Olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi Doçent Dr. 2 1 Yönetim Süreçleri Konusunda Çalışmaları Olmak.

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör Dr. 1 1 Argümantasyon Konusu İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Maksimal Fonksiyonlar Konusunda Çalışması Olmak.

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Doçent Dr. 1 1 İlkokula Hazırbulunuşluk Konusunda Çalışmaları Olmak.

Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 5 1 Dinleme ve Okuma Becerileri Alanında Çalışması Olmak.

Eğitim Fakültesi Zihinsel Engelliler Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 1 2 Otizmli Çocuklarda Beceri Üzerine Çalışması Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Anorganik Kimya Doçent Dr. 2 1 Hidrazonoksim Konusunda Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Botanik Profesör Dr. 1 1 Karayosunları İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Cebir ve Sayılar Teorisi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Modüller Hakkında Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Profesör Dr. 1 1 Helenistik Dönem Konusunda Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Profesör Dr. 1 1 Modern Felsefe Tarihi İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Katıhal Fiziği Doçent Dr. 2 1 Kuantum Hall Etkisi Üzerine Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Katıhal Fiziği Profesör Dr. 1 1
Yarıiletkenlerin Optik Karakterizasyonu Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji Profesör Dr. 1 1 Ekstremofil Bakteri İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi
Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi
Doçent Dr. 1 1
Protohistorik Dönem Anadolu’da Tekstil Konusunda Çalışmaları Olmak.

Hemşirelik

Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Doçent Dr. 1 1
Okul Sağlığı ve Ruh Sağlığı Hemşireliği Alanında Çalışmaları Olmak.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Doçent Dr. 3 1
Televizyon Programlarında Gizli Reklam Uygulamaları Konusunda Çalışmış Olmak.

Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Doçent Dr. 1 1
Radar Sistemleri ve Hedef Konumlama Konularında Çalışmaları Olmak.

İngilizce Ders Verme Yeterliğine Sahip Olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Doçent Dr. 1 1
Jet Akımları Alanında Çalışmaları Olmak. İngilizce Ders Verme Yeterliğine Sahip Olmak.

Nazilli İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi
Hukuk Bilimleri Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Hükümet Sistemleri İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Nazilli İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Siyasi Tarih Doçent Dr. 1 1 Rus Dış Politikası Konusunda Çalışmaları Olmak.

Nazilli İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Doçent Dr. 1 1 Orta Asya ve Kafkasya Devletleri Hakkında Çalışması Olmak.

Nazilli İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Üretim Yönetimi ve
Pazarlama
Doçent Dr. 1 1 Tehlikeli Madde Lojistiği Konularında Çalışmaları Olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme Bilimleri Profesör Dr. 1 1 Antioksidanlar Konusunda Çalışması Olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Ebelik Profesör Dr. 1 1
Kanser Hastalarında Akupresür Konusunda Çalışmaları Olmak.

Söke İşletme Fakültesi

İnsan Kaynakları Yönetimi Doçent Dr. 3 1
Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent Dr. 1 1 Epidural Fibrosis İle İlgili Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Doçent Dr. 1 1 Kronik Yara Bakımı Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.

Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Ovaryum Doku Transplantasyonu Alanında Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçent Dr. 1 1
Ülseratif Kolit Vitamin d Reseptör İlişkisi İle İlgili Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent Dr. 1 1
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Yan Dal Uzmanı Olmak,Çocuk Kalp Hastalıkları Konusunda Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Doçent Dr. 1 1 Kardiyolojik Toksisite Üzerine Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun ve Boğaz
Hastalıkları
Doçent Dr. 1 1
Yutmanın Elektrofizyolojik Değerlendirilmesi Konusunda Çalışması Olmak.

Veteriner Fakültesi
Hayvan Besleme ve
Beslenme Hastalıkları
Profesör Dr. 1 1
Piliçlerde Ayak Tabanı Ülserleri ve Beslenme İlişkisi Konusunda Çalışması Olmak.

Veteriner Fakültesi Veterinerlik İç Hastalıkları Doçent Dr. 3 1 Köpeklerde Giardiasis İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Veteriner Fakültesi Veterinerlik Viroloji Doçent Dr. 1 1
Kedilerde Retrovirus Enfeksiyonları Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Ziraat Fakültesi

Arazi ve Su Kaynakları Doçent Dr. 1 1 Tarımsal Su Yönetimi Konusunda Çalışmaları Olmak.

Ziraat Fakültesi Tarım İşletmeciliği Doçent Dr. 1 1
İşletmelerde Etkinlik ve Verimlilik Konularında Çalışmaları Olmak.

Ziraat Fakültesi
Tarımsal Makine
Sistemleri
Doçent Dr. 3 1 Meyve Hasat Mekanizasyonu Alanında Çalışması Olmak.

Ziraat Fakültesi
Yemler ve Hayvan
Besleme
Doçent Dr. 1 1 Balyalanmış Silajlar Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 46 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir