Haber

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alınacaktır.
Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ve diğer birimlerinde (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 17 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

UNVAN KODU
UNVANI
ADEDİ
ÖĞRENİM DURUMU
BÜTÇESİ
KPSS PUAN TÜRÜ
BAŞVURU KOŞULLARI

P-1
Psikolog
1
Lisans
Özel Bütçe
KPSSP3

Psikoloji lisans mezunu olup klinik psikolojide yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da psikoloji lisans mezuniyetinden sonra en az üç yıl psikoterapi deneyimine sahip olmak.

Belgelendirmek kaydı ile bir terapi yöntemiyle ilgili teori ve süpervizyonu içeren bir eğitim almış olmak.

Kadın olmak.

2020 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

H-1
Hemşire

8
Lisans
Özel Bütçe
KPSSP3

Hemşirelik lisans mezunu olmak.

2020 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

H-2
Hemşire

2
Lisans
Özel Bütçe
KPSSP3

Sağlık meslek liselerinin hemşirelik veya ebelik alanı mezuniyeti sonrası hemşirelik lisans mezunu olmak.

2020 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

Emzirme Danışmanlığı ve Ağız Diş Sağlığı sertifikalarına sahip olmak

Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyet sonrası (*)Üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının genel cerrahi, beyin cerrahisi ve kan alma servislerinde toplamda en az 1 yıl hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak.

T-1
Teknisyen

1
Ortaöğretim
Özel Bütçe
KPSSP94

Ortaöğretim Kurumlarının Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat Kalorifercilik-Isıtma ve Tesisat Teknolojisi (Isıtma – Sıhhi Tesisat) dallarından/ alanlarından birinden mezun olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Belgelendirmek kaydıyla mezuniyet sonrası alanında en az 2 yıl iş tecrübesi olmak.

D-1
Destek Personeli
(Şoför Hizmetleri)

1
Önlisans
Özel Bütçe
KPSS P93

Otobüs kaptanlığı veya Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık) Programı önlisans mezunu olmak.

E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

Belgelendirmek kaydıyla mezuniyeti sonrası alanında en az 2 yıl iş deneyimi olmak.

SRC 1 veya SRC 2 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

Psikoteknik Belgesine sahip olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

İlgili pozisyon şartlarını taşımak/kabul etmek. (1)

D-2
Destek Personeli
(Şoför Hizmetleri)

1
Ortaöğretim
Özel Bütçe
KPSS P94

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak).

Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl iş deneyimi olmak.

SRC 1 veya SRC 2 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

Psikoteknik Belgesine sahip olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

İlgili pozisyon şartlarını taşımak/kabul etmek. (1)

D-3
Destek Personeli
(Temizlik Hizmetleri)

3
Ortaöğretim
Özel Bütçe
KPSS P94

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

2020 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

İlgili pozisyon şartlarını taşımak/kabul etmek (2)

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alacak.

*Üçüncü basamak sağlık kuruluşları Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Özel Dal Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Hastaneleridir.

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

A-Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alımı GENEL ŞARTLAR:

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

B-ÖZEL ŞARTLAR

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) İÇİN ARANAN ŞARTLAR(1)

Son başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış olmak.

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe) ve dışında vardiyalı/nöbet usulü sistemde şoför olarak çalışmaya ve sağlık yönünden (ruhsal-fiziksel) herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek. (Beyan belgesi doldurulacak)
Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.)

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) İÇİN ARANAN ŞARTLAR(2)

Hijyen belgesine sahip olmak

Son başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış olmak.

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe), iç ve dış mekânda vardiyalı/nöbet usulü sistemde, temizlik hizmetlerinde çalışmaya sağlık yönünden (ruhsal-fiziksel) herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek. (Beyan belgesi doldurulacak)
Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.)

C. BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ :

 1. Müracaat edecekler ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belgeler) Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadan oluşacak gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Son başvuru tarihi itibari ile kurum kayıtlarına girmeyen evraklar dikkate alınmayacaktır.
 2. Adaylar belirtilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler. Birden fazla pozisyona başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 3. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 4. Başvuru formu, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar www.gop.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.
 5. Başvuruda İstenilen Belgeler:
  a. Kimlik Kartı Sureti
  b. Diploma (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)
  c. KPSS Sınav Sonuç Belgesi

-Ortaöğretim mezunları için 2020 dönemi KPSS P94 puanı,

-Ön lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS P93

-Lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.)
d. Fotoğraf (1adet) (Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
e. Deneyim/Tecrübe Belgesi ve Sertifika (Aslı) (Başvurulan unvanda isteniyor ise)
f. Deneyim istenen Unvanlar İçin SGK Hizmet Dökümü (Kurumdan alınmış aslı veya Barkodlu e-Devlet çıktısı)
g. Şoförler İçin Ehliyet, Psikoteknik ve Src Belgesinin (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya Noter Onaylı Fotokopisi)
h. Askerlik, Sağlık, Çalışma ve Adli Sicil Durum Beyanı
i. Sözleşmeli Personel Alım İlanı Başvuru Formu

D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri http://www.gop.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonu kadar aday asıl diğer başvuranlar yedek olarak belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun http://www.gop.edu.tr internet adresinden ilanından itibaren 10 (on) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.

Bilgi İçin
Personel Daire Başkanlığı
Tel : (356) 2521616-(1167)-(1178)-(1179)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir