Kamu Personeli İş ilanı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak

Haber

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 26 Akademik Personel Alım İlanı

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 26 Akademik Personel Alımı-MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR

PROFESÖRLER İÇİN

– 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
– Profesör kadroları daimi statüdedir.
– 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başlıca araştırma eserinin de belirtileceği Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu , Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf).
– 6 (Altı) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu,Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar).

DOÇENTLER İÇİN

– 2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
– Doçent kadroları daimi statüdedir.
– 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf).
– 4 (Dört) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar).

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN

– 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
– 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, 2 adet Fotoğraf).
– 4 (Dört) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar).

GENEL ŞARTLAR

– Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
– Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.
– İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise kadronun ilan edildiği birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.
– Profesör ve Doçent kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
– Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden,
“Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu” na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 26 Akademik Personel Kadrolar

BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ PROFESÖR 1 1 Öğretmen Eğitiminde Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları İle İlgili Çalışmaları Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİZANS SANATI PROFESÖR 1 1 Bizans Nümizmatiği ve İkonografisi Alanında Çalışmaları Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİDROBİYOLOJİ PROFESÖR 1 1 Alg Özütlerinin Nörotoksisitesi ve Sitotoksisitesi İle İlgili İn Vitro ve İn Vivo Çalışmalar Yapmış Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORGANİK KİMYA PROFESÖR 1 1 Siklik Sülfat ve Sülfamidatlar Alanında Çalışmaları Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA BİLİMLERİ PROFESÖR 1 1 Tüketilebilir Yabani Mantarların Mikrobiyolojisi İle İlgili Çalışmaları Olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ PROFESÖR 1 1 Dayanıklılık Antrenmanlarının Paraoksonaz Aktivitesi Üzerine Etkileri İle İlgili Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1
Çocuk İmmunolojisi ve Allerjik Hastalıklar Alanında Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Yapmış Olmak. Sigara ve Çevresel Zararlayıcıların Hışıltılı Çocuk Gelişimi ve Kliniği Üzerine Etkileri Konusunda Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI PROFESÖR 1 1 Yaşlı Sağlığı Alanında Özel Eğitim Almış Olmak ve Bu Alanda Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Uyku Tıbbı ve Kök Hücre Alanlarında Çalışmaları Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ DOÇENT 1 1 Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Çalışmış Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ DOÇENT 2 1 Şakaiku’n-numaniye Zeyilleri Hakkında Çalışmaları Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE TARİHİ DOÇENT 1 1 Antik Yunan Felsefesi İle İlgili Çalışmaları Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ UYGULAMALI MATEMATİK DOÇENT 3 1 Kesirli Sönüme Sahip Sürekli Ortamların Dinamik Analizi ve B Spline Nümerik Yaklaşımı Konularında Çalışmaları Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA BİLİMLERİ DOÇENT 2 1 Geleneksel Gıdalar ve Kromatografik Analizler Konusunda Çalışmaları Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ DOÇENT 2 1 Sürekli Ortamların Titreşimlerinin Pertürbasyon Metodu Çözümleri Üzerine Çalışmaları Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ DOÇENT 2 1 İleri Teknolojik Seramik Tozlarının Birarada Sinterleme Davranışları Üzerine Çalışmaları Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DOÇENT 3 1 Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında Almış Olmak. Biyomedikal Sinyal İşleme ve Bulanık Mantık Konularında Çalışmaları Olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET DOÇENT 1 1 Doçentliğini Sosyal Hizmet Alanında Almış Olmak. Madde Bağımlılığı ve Toplumsal Cinsiyet Alanlarında Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI DOÇENT 1 1
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji Alanında Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Yapmış Olmak. Kronik Spontan Ürtikerde T Lenfosit Alt Grupları İle İlgili Çalışmaları Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Vefeyatnameler ve Mevlidler Hakkında Çalışmaları Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ GENEL TÜRK TARİHİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1 Genel Türk Tarihi Alanında Doktora Yapmış Olmak. Balkanlar ve Türk Dünyası Üzerine Çalışmaları Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ GEOMETRİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Robot Uç-işlevci Hareketinin Eğrilik Teorisi Yardımıyla İncelenmesi Konusunda Çalışmaları Olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1 Oyun Uygulamaları Yaklaşımı (Play Practice) Konusunda Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1
Çocuk Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Yapmış Olmak. Prematüre Retinopatisi Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Alanında Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Ailesel Akdeniz Ateşi ve D Vitamini İle İlgili Çalışmaları Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMA DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 4 1 Yapısal Eşitlik Modellemesinde Davranış Teorileri ve Monte Carlo Simülasyonu Hakkında Çalışmaları Olmak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir