Kamu Personeli İş ilanı

Çukurova Üniversitesi 93 Sözleşmeli Personel Alacak

Haber

Çukurova Üniversitesi 93 Sözleşmeli Personel Alacak

Çukurova Üniversitesi 93 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemiz Balcalı Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

Çukurova Üniversitesi 93 Sözleşmeli Personel Kadroları

POZİSYON SIRA NO
UNVANI
KADRO SAYISI
ARANAN NİTELİKLER

1 HEMŞİRE 77
İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından
mezun olmak, 2018 KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan
almış olmak.

2 ECZACI 2 Eczacılık lisans programından mezun olmak.

3 DİYETİSYEN 1
İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.

4 SOSYAL ÇALIŞMACI 1
İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler
veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.

5 FİZYOTERAPİST 1
İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tıp ve Rehabilitasyon lisans
programlarının birinden mezun olmak.

6 LABORANT 2
Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri
veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden
mezun olmak.

7 SAĞLIK TEKNİKERİ 2
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji ön lisans programlarının
birinden mezun olmak, Kardiyoloji Anabilim Dalı Anjiyo Ünitesinde
çalıştırılmak üzere.

8 SAĞLIK TEKNİKERİ 2
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji ön lisans programlarının
birinden mezun olmak, Girişimsel Radyoloji Ünitesinde çalıştırılmak
üzere.

9 SAĞLIK TEKNİKERİ 3
Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.

10 SAĞLIK TEKNİKERİ 2
Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi ön
lisans programlarının birinden mezun olmak.

Çukurova Üniversitesi 93 Sözleşmeli Personel Alımı 1) GENEL ŞARTLAR

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
*Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

*Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
*Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
*2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

*ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

2) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

  • On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)
  • Nüfus Cüzdan örneği.
  • Diploma veya Mezuniyet Belgesi
  • 2018 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi

3) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

*Adayların www.cu.edu.tr adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
*Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.
*Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
*Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
*Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurusu red edilecektir.
*Başvuru işlemleri 08.04.2020 – 22.04.2020 arasında yapılabilecektir.
*Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
*Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Eczacı Pozisyonu hariç) başarılı adayların isim listesi www.cu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonlara atanmak üzere, 5(beş) katı kadar asil kazanan başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.
*Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5(beş) iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688

Çukurova Üniversitesi 93 Sözleşmeli Personel 5) ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Dilekçe (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan dilekçe örneği doldurulacaktır.)
2) 4 adet vesikalık fotoğraf, (3,5×4,5 ebadında)
3) Kimlik Kartı fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
4) Diploma fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
5) KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı)
6) Adli sicil belgesi
7) Sağlık Raporu
6) Mal Bildirim Beyannamesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan Mal Bildirim Beyannamesi
doldurulup imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir. Zarf üzerinde ad ve soyad ve TC. Kimlik No yazılacaktır.)

Çukurova Üniversitesi 93 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir