Kamu Personeli İş ilanı

Çukurova Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel Alacak

Haber

Çukurova Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel Alacak

Çukurova Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemizde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Gemi Adamı Unvanı Hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 46 (kırkaltı) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Çukurova Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel Kadrolar

POZİSYON SIRA NO – UNVANI – KADRO SAYISI – ARANAN NİTELİKLER

HE1 HEMŞİRE 13
İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından mezun olmak, 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

ST2 SAĞLIK TEKNİKERİ 3
Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak

ST3 SAĞLIK TEKNİKERİ 2

Diyaliz ön lisans programından mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak

ST4 SAĞLIK TEKNİKERİ 1
Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak

RT5 RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak

PS6 PSİKOLOG 1

Fakültelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak, 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak

DS7 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1
Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanı – Tıbbi Sekreterlik Dalından mezun olmak. 2020 KPSS P94 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak

DP8 DESTEK PERSONELİ (Kadın) 10
Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak. Üniversitemizin tüm birimlerinin (kapalı ve açık alan) çevre temizlik hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir. 2020 KPSS P94 puan türünden en az 55 ve üzeri puan almış olmak

DP9 DESTEK PERSONELİ (Erkek) 10
Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak. Üniversitemizin tüm birimlerinin (kapalı ve açık alan) çevre temizlik hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir. 2020 KPSS P94 puan türünden en az 55 ve üzeri puan almış olmak

TE9 TEKNİSYEN 1
Ortaöğretim Kurumlarının Kimya alanı ve Dallarından veya Laboratuvar Hizmetleri alanı ve Dallarından mezunu olmak, 2020 KPSS P94 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak

TE10 TEKNİSYEN 1
Ortaöğretim Kurumlarının Laboratuvar Hizmetleri veya Tarım alanı mezunu olmak, 2020 KPSS P94 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak

TE11 TEKNİSYEN 1
Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik veya Elektrik-Elektronik alanından mezunu olmak, 2020 KPSS P94 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak

GA12 **GEMİ ADAMI (Usta Gemici) 1
En az “Usta Gemici” yeterliliğine sahip olmak, Temel STCW belgesine sahip olmak, Geçerli Gemi Adamı sağlık raporuna sahip olmak, En az ilköğretim mezunu olmak, Mesleki balıkçılık operasyonlarında (uzatma, paraketa vb) tecrübeli olmak. (Aylık Bürüt Sözleşme Ücreti 8.237,15 TL.)

1-Çukurova Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel Alımı GENEL ŞARTLAR

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
*Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

*Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
*Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
*Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

*Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu
KPSSP93, Lise mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır,
**GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

2-BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

*On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)
*Nüfus kayıt örneği (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
*Mezuniyet belgesinin (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
*2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (osym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

3-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

*Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
*Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru
yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih
edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi
değerlendirmeye alınmayacaktır.
*Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen
pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
*Başvuru işlemleri 17/12/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında yapılabilecektir
*COVID-19 önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul
edilmeyecektir.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik/hatalı olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
*Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Gemi Adamı Unvanı Hariç) başarılı adayların isim listesi https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile kadro sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.

*Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
*Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688

5-ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

*Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Çukurova Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir