Kamu Personeli İş ilanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 9 Sözleşmeli Hemşire Alacak

Haber

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 9 Sözleşmeli Hemşire Alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 9 Sözleşmeli Hemşire Alım İlanı

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Hemşire unvanlı Sözleşmeli Personel pozisyonu için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde-2/b fıkrasına göre KPSS (B) grubu Lisans Mezunları için KPSSP3 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan sırası esas alınmak ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanda 9 (dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylar hakkında belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 9 Sözleşmeli Hemşire Kadrolar

Başvurulan Kadronun Pozisyon Sıra No
Unvan
Adedi
Aranan Nitelikler

1
HEMŞİRE
4
– Hemşirelik lisans programından mezun olmak.

2
HEMŞİRE
5
– Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.

I. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 9 Sözleşmeli Hemşire İçin BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSS (B) grubu Lisans Mezunları için KPSSP3 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanına sahip olmak,
3- Başvurulacak unvanın aranan niteliklerini taşımak,
4- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü çalışma planları dâhilinde gece nöbeti ve gece
vardiyasında çalışmaya engel hali bulunmamak. (Hamilelik hariç)
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
7- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde
çalışmaya engel hali olmamak.
8- Güvenlik Soruşturması sonucu olumlu olmak.

II. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

Başvuru Zamanı: Bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
Başvuru Yeri ve Şekli: Adayların www.ibu.edu.tr web adresinden temin edecekleri “Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurarak istenen belgeler ile beraber Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile müracaat edenlerin ve belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Öğrenim belgesi fotokopisi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi,
4- 2 adet fotoğraf,
5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi, başvuru süresi bitiminden sonra 10 (on) iş günü içinde http://www.ibu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir.
2- Her kadro için 2 (iki) yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine atanmaya hak kazanan yedekler sırası ile aynı web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.

V. AÇIKLAMALAR

1- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,
2- Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecektir,
3- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir,
4- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır,

5- Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www. ibu.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

6- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, haklarında yasal işlem yapılacaktır,
7- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 9 Sözleşmeli Hemşire Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir