Kamu Personeli İş ilanı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 73 Sözleşmeli Personel Alacak

Haber

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 73 Sözleşmeli Personel Alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 73 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 73 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 73 Sözleşmeli Personel Kadrolar

Unvanı
Adedi
Başvuru Unvan Kodu
Aranan Nitelikler

Büro Personeli
2
B001
Üniversitelerin ilgili fakültelerinin İktisat veya İşletme bölümü mezunu olmak, Bilgisayarlı Muhasebe sertifikasına sahip olmak ve muhasebe alanında en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak.

Büro Personeli
2
B002
Üniversitelerin herhangi bir lisans programından mezun olmak, en az 150 saatlik Bilgisayarlı Muhasebe kurs programı sertifikasına sahip olmak.

Büro Personeli
1
B003
Üniversitelerin herhangi bir lisans programından mezun olmak, İş Hayatında Yazışma Teknikleri veya Kurumsal Yazılı İletişim Teknikleri sertifikasına sahip olmak.

Büro Personeli
2
B004
Üniversitelerin herhangi bir lisans programından mezun olmak, en az 150 saatlik Web Programcısı Yetiştirme kurs programı sertifikasına sahip olmak.

Büro Personeli
1
B005
Üniversitelerin herhangi bir lisans programından mezun olmak, Büro Yönetimi ve Sekreterlik programı sertifikasına sahip olmak.

Büro Personeli
1
B006
Üniversitelerin herhangi bir lisans programından mezun olmak, Telefonda Etkili İletişim Sertifikasına sahip olmak.

Büro Personeli
4
B007
Üniversitelerin herhangi bir lisans programından mezun olmak, Üst Düzey Yönetici Asistanlığı sertifikası ile en az 160 saatlik Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak.

Büro Personeli
4
B008
Üniversitelerin herhangi bir lisans programından mezun olmak, en az 80 saati uygulamalı olmak üzere en az 160 saatlik Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak.

Büro Personeli
1
B009
Üniversitelerin herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Büro Personeli
1
B010
Üniversitelerin İnsan Kaynakları Yönetimi/ Halkla İlişkiler veya Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak, bu alanda en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak.

Büro Personeli
1
B011
Üniversitelerin Adalet ön lisans programından mezun olmak, alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

Büro Personeli
1
B012
Üniversitelerin Muhasebe ön lisans programından mezun olmak, bu alanda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

Büro Personeli
1
B013
Üniversitelerin herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, Muhasebe İşlemlerinin Kaydedilmesi sertifikasına sahip olmak.

Destek Personeli
(Temizlik Personeli)
16
D001
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak, son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak, MEB onaylı hijyen sertifikasına sahip olmak.

Mimar
1
M001
Üniversitelerin Peyzaj Mimarlığı lisans programından mezun olmak.

Mühendis
1
M002
Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Mühendis
1
M003
Üniversitelerin Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Tekniker
2
T001
Üniversitelerin Elektrik ön lisans programından mezun olmak ve bu alanda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak.

Tekniker
2
T002
Üniversitelerin Makine ön lisans programından mezun olmak ve bu alanda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak.

Tekniker
1
T003
Üniversitelerin Bahçe Ziraatı, Bitkisel Üretim, Bahçe Tarımı ön lisans programlarının birinden mezun olmak ve bu alanda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak.

Tekniker
1
T004
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak ve bu alanda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak.

Tekniker
1
T005
Elektrik Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak ve bu alanda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak.

Tekniker
1
T006
İnşaat Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak, bu alanda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak.

Teknisyen
1
T007
Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı dalından mezun olmak, bu alanda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

Teknisyen
2
T008
Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak, bu alanda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

Teknisyen
1
T009
Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi alanından mezun olmak, bu alanda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

Teknisyen
1
T010
Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak, bu alanda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

Diğer Teknik Hizmet Personeli
1
D002
Üniversitelerin Grafik Tasarımı ön lisans programından mezun olmak ve bu alanda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak.

Diğer Teknik Hizmet Personeli
1
D003
Üniversitelerin ilgili fakültelerinin İstatistik bölümü mezunu olmak, Hibrit Optik Okuyucu Kullanım sertifikasına sahip olmak ve bu alanda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak.

Programcı
13
P001
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik veya Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

Yazılım Geliştirme konularında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek,
-Bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak,

JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,
-Veri tabanı sistemleri ve SQL bilgisine sahip olmak,
-Web servisleri, XML, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak,
-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

Sistem Programcısı
2
S001
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik veya Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

.NET, java veya diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelendirmek,

Sistem programlama konularında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
-MS Windows Server 2008, 2012 2016 işletim sistemlerinin kurulum, yapılandırma, güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,

Microsoft Active Directory altyapısının kurulum, yapılandırma, güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,
-VMware ESXi sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahip olmak,
-Temel ağ(Network) ve güvenlik bilgisine sahip olmak,

IP Telefon sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
-Tercihen Linux İşletim sistemleri (Redhat, Centos, Debian vb…) kurulum, yönetim ve bakım konusunda bilgi sahibi olmak,
-Tercihen; veri depolama, SAN, NAS cihazları konusunda bilgi sahibi olmak,
-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

Çözümleyici
2
Ç001
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik veya Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,
-Yazılım Geliştirme konularında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak veya çözüm geliştirici olarak en az 2 projede bulunmuş olmak ve bunu belgelendirmek,
-Yazılım Gereksinim Dokümanı hazırlama, Test Prosedürü hazırlama, yazılım geliştirme kalite ve dokümantasyon süreçleri konusunda geçmiş iş deneyimi sahibi olmak,

Bilgi İşlem birimlerinde ISO 9001, ISO 27001 veya ITIL gibi kalite süreçleri dokümantasyonları hazırlama ve uygulama konusunda bilgi sahibi olmak.

.NET, java veya diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelendirmek,

Kurumsal elektronik yazışmalar konusunda tecrübe sahibi olmak,
-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

-Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.
-Büro Personeli, Tekniker, Teknisyen ve Destek personeli pozisyonlarına ilgili KPSS puan türünden en az 55 puana sahip adaylar başvurabileceklerdir.
-Mühendis ve Mimar pozisyonlarına ilgili KPSS puan türünden en az 70 puana sahip adaylar başvurabileceklerdir.
-İlgili kadro pozisyonu için teslim edilecek sertifikaların, ilan gününden önceki bir tarihte alınmış olması gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR

1)Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
3) Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

4) A) Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
B) Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
C) Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
5) Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.
6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
7) Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA

Başvuru Tarihleri :
Bu ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 15 (on beş) gündür.
Adayların başvurularını yukarda belirtilen tarihlerde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
2) Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. https://hacibayram.edu.tr/personel/idari-personele-iliskin-matbu-formlar)
3) Diploma Örneği
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
6) Tecrübe belgesi (SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge)
7) İstenen unvana ait sertifika belgesi
8) Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
9) Sistem Programcısı, Çözümleyici ve Programcı pozisyonlarına başvuracak adaylar için istenilen programlama diline ilişkin belgeler ile dil yeterlilik belgesi (İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Adayların KPSS sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Programcı, Sistem Programcısı ve Çözümleyici pozisyonları için KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara Üniversitemiz tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, sınavın şekli ve tarihine ilişkin hususlar başvuru bitim tarihi itibariyle 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır.

Diğer unvanlarda KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan adaylar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu pozisyonlara ilişkin sonuçlar asil ve yedek olarak ilan edilecektir.

Yerleşmeye hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.

Tel: 0312 546 03 06-07-09-17

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 73 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir