Haber

Adalet Bakanlığı 78 Bilişim Personeli Alacak

Adalet Bakanlığı 78 Bilişim Personeli Alacak

Adalet Bakanlığı 78 Bilişim Personeli Alım İlanı

T.C. ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Adalet Bakanlığı 78 Bilişim Personeli, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile Adalet Bakanlığı 78 (yetmişsekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Adalet Bakanlığı 78 Bilişim Personeli alımında başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2018-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan YDS dengi) puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup. Yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Başvuru Grubu
Bilişim Personeli Pozisyonu
Bölümler
Alınacak Personel Sayısı

Adalet Bakanlığı 78 Bilişim Personeli Alımı A GRUBU
Kıdemli Yazılım Mimarı
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
2
Kıdemli Çözüm Mimarı
1

Adalet Bakanlığı 78 Bilişim Personeli Alımı B GRUBU

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
5
Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı
1
Kıdemli Sistem Uzmanı
2
Kıdemli Sistem Yazılımları Uzmanı
2
Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı
2

Adalet Bakanlığı 78 Bilişim Personeli Alımı C GRUBU

Yazılım Geliştirme Uzmanı
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
14
Uygulama Sunucusu Uzmanı
2
Bilgi Güvenliği Uzmanı
2
Sistem Uzmanı
4
Ağ Uzmanı
1
Veri Tabanı Uzmanı
2
İçerik Yönetim Sistemi Uzmanı
2

Adalet Bakanlığı 78 Bilişim Personeli Alımı D GRUBU

Yazılım Geliştirme Uzmanı
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümleri
22
Yazılım Test Uzmanı
3
Sistem Uzmanı
4
Sistem Uzmanı (Windows)
1
Sistem Yazılımları Uzmanı
1
Bilgi Güvenliği Uzmanı
5
TOPLAM
78

I- Adalet Bakanlığı 78 Bilişim Personeli Alımı BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece D Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir),

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibarıyla ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık. Diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

A GRUBU:
Kıdemli Yazılım Mimarı (2 Kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 7 (yedi) yıl çalıştığını belgelemek,
b) Bilgi sistemleri konusunda proje yöneticisi veya proje koordinatörü olarak en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,

c) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Veritabanı sistemleri konularında en az 7 (yedi) yıllık tecrübe sahibi olmak,
e) Big Data konusunda tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
f) J2EE mimarisinde deneyim sahibi olmak,

g) Visio, Enterprise Architect, Rational Rose gibi yazılım araçlarından biri ile yazılım modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,
i) Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hakim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
j) Agile yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
k) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım konularında bilgi sahibi olmak,
m) Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

n) Bilişim projelerinde sözleşme ve teknik şartname hazırlamak ve/veya hazırlama süreçlerini yönetme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o) Satın alma süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p) Takım çalışmasına yatkın olmak,
q) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
r) Tercihen CMMI süreçleri konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak.

Kıdemli Çözüm Mimarı (1 Kişi)

a) En az 1.000 (bin) uç birim ve en az 100.000 (yüz bin) (IP host) iç kullanıcısı bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 30.000 (otuz bin) iç veya 100.000 (yüz bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi (network admin) veya sistem yöneticisi (admin) olarak en az 7 (yedi) yıl çalıştığını belgelemek,

b) En az 1.000 (bin) uç birim ve en az 70.000 (yetmiş bin) iç kullanıcılı büyük ölçekli bilgi işlem merkezinde bilişim ağları topolojisi tasarımı ve yapılandırması (konfigürasyon) konusunda başarıyla sonuçlanmış en az 2 (iki) proje gerçekleştirmiş olmak ve belgelemek,

c) Başarıyla sonuçlanmış büyük ölçekli veri merkezi kurulumu veya yenilenmesi projesinde çözüm ve mimarinin oluşturulması, rekabet ve değerlendirme çalışmaları ile rekabet ortamının hazırlanması, teknik şartname hazırlanması, ihale süreci, kurulum ve yapılandırma, göç süreçleri ile muayene ve kabul süreçlerinin yönetimi konusunda tecrübeli olmak ve belgelemek,

d) Kamu İhale Mevzuatı ve satın alma süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Uluslararası tecrübe konusunda en az 1 (bir) adet çok uluslu proje yönetimi tecrübesi olmak ve belgelemek,

f) Yurt dışı proje tecrübesi açısından en az 1 (bir) adet farklı bir ülkede gerçekleştirilen veri merkezi projesi konusunda tecrübesi olmak ve belgelemek,
g) En az Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya CCIP), Cisco Certified Design Professional (CCDP) eğitimlerinden herhangi birini aldığını belgelemek,
h) Yönlendirme (routing), anahtarlama (switching), VoIP, Wireless yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,

i) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri (IDS/IPS), antivirüs, yük dengeleme sistemleri, e-posta güvenlik sistemleri, vekil sunucu (Proxy) ve sistemleri ve sıfırıncı gün (zero day) sistemleri konularında tecrübeli olmak,
j) Ses ve görüntü (video konferans) sistemleri ve çözüm mimarileri konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

k) Sunucu sistemleri ve mimarileri ile sunucu sanallaştırma (VMware veya Red Hat Virtualization) teknolojileri hakkında tecrübeli olmak,

l) Disk sistemleri ve mimarileri ile disk sanallaştırma teknolojileri hakkında tecrübeli olmak,
m) Veri iletişim (F/O, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet, VPN) altyapılarının planlaması ve yapılandırılması ile SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübeli olmak,
n) Wired LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile 802.1x ve VPN Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

o) Merkezi ağ/sistem yönetimi ve performans izleme sistemleri, hizmet seviyesi taahhüdü (SLA) yönetimi konularında tecrübeli olmak,
p) PMP ve CISSP konusunda bilgi sahibi olmak ve belgelemek,
q) ITILv3 ve CEH konusunda bilgi sahibi olmak,
r) Microsoft Windows Server, UNIX/AIX/Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
s) Pardus işletim sistemi konusunda bilgi sahibi olmak ve belgelemek,
t) Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

u) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
v) Tercihen (Cisco Certified Internetwork Expert) CCIE, Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya CCIP), Cisco Certified Design Professional (CCDP), Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) veya CCNP Wireless sertifikalarından herhangi birine sahip olmak.

B GRUBU:
Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (5 Kişi)

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b) J2EE mimarisinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
c) XML konusunda tecrübe sahibi olmak,
d) UML tecrübesine sahip olmak,
e) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak ve ayrıca tasarım kalıplarını etkin olarak kullanabilmek,
f) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL (tercihen PL/SQL) bilgisine sahip olmak,

g) ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,
h) Versiyonlama araçlarından (Git, SVN, vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,
i) Tercihen HTML, CSS, JAVASCRIPT kullanarak en az 2 (iki) adet web projesi gerçekleştirmiş olmak,
j) Tercihen mobil platformlar için (Android, IOS ) en az 1 (bir) uygulama geliştirmiş olmak,
k) Tercihen Java JAX-WS veya JAX-RS ile en az 1 (bir) web servis uygulaması geliştirmiş olmak,
l) Tercihen Spring framework’de tecrübe sahibi olmak,

m) Tercihen SOA Mimarisi veya Microservices hakkında tecrübe sahibi olmak,
n) Tercihen XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,
o) Tercihen Oracle Certified Expert (OCE) veya Oracle Certified Master (OCM) sertifikasına sahip olmak,
p) Tercihen Video Streaming konusunda tecrübe sahibi olmak,

Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) veya yazılım geliştiricisi olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında tecrübe sahibi olmak,
c) Herhangi bir alanda en az “Intermediate” seviyede Global Information Assurance Certification (GIAC) sertifikasına veya Certified Information Systems Security Professional (CISSP) Sertifikasına sahip olmak,
d) Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak,
e) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,
f) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

g) Yazılım güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
h) Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübeli olmak,
i) Kod analizi konusunda tecrübeli olmak,
j) ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,
k) UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
l) Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
m) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
n) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak.

Kıdemli Sistem Uzmanı (2 Kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak toplamda veya herhangi birisi için en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,
c) Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,
d) Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisler hakkında tecrübe sahibi olmak,
f) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Tercihen en az Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak,
h) Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,
i) Tercihen CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,
j) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
k) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.

Kıdemli Sistem Yazılımları Uzmanı (2 Kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak toplamda veya herhangi birisi için en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,
c) Konteyner teknolojileri (Docker) ve Kubernetes yönetimi konusunda en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak,
d) DevOps (Dev: Software Development and Ops: Information-Technology Operations) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Açık kaynak kodlu işletim sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) DHCP, DNS ve Proxy servisleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
g) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
h) Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

i) Tercihen en az Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak,
j) Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,
k) Tercihen CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,
l) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
m) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.

Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı (2 Kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde veritabanı yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) En az 2 (iki) yıl süre ile Oracle 10g/11g/12c veya üstü veritabanı yönetimi ile SQL ve PL/SQL programlama tecrübesine sahip olmak,
c) SQL/ PLSQL iyileştirme (tuning) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) İlişkisel veritabanı tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Oracle RAC konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) UNIX ve Linux türevleri (tercihen IBM AIX, Oracle Linux ve Red Hat Linux) işletim sistemleri yönetimi (admin) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) RMAN veya Shell scripting ile Cold ve Hot backup scripting konularında bilgi sahibi olmak,
h) DataGuard, CDC gibi veri yedekleme sistemlerinde deneyime sahip olmak,
i) Oracle ASM konusunda bilgi sahibi olmak,
j) Tercihen IBM GPFS konusunda bilgi sahibi olmak,
k) Tercihen felaket kurtarma veri merkezi sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
l) Tercihen Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certifed Master (OCM) veya daha üstü sertifikalardan herhangi birisine sahip olmak.

C GRUBU:
Yazılım Geliştirme Uzmanı (14 Kişi)

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 4 (dört) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek, b) J2EE mimarisinde çalışan proje(ler)de aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak, c) XML işleme (XSLT, XSD) konusunda tecrübe sahibi olmak, d) UML tecrübesine sahip olmak, e) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak ve tasarım kalıplarını etkin kullanabilme tecrübesine sahip olmak, f) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihen PL/SQL bilgisine sahip olmak,

g) ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak, h) Versiyonlama araçlarından (Git, SVN vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak, i) Java Swing tecrübesine sahip olmak, j) Raporlama araçlarından (Style Report, Jasper Report) en az birinde tecrübe sahibi olmak, k) JUnit test framework’ünde tecrübe sahibi olmak, l) Tercihen Oracle Certified Associate (OCA) veya Oracle Certified Professional (OCP) sertifikalarından birine sahip olmak, m) Tercihen SOAP ve REST Web Servis tecrübesine sahibi olmak.

Uygulama Sunucusu Uzmanı (2 Kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde uygulama sunucusu yöneticisi (admin) düzeyinde en az 4 (dört) yıl çalışmış olmak, b) Java konusunda proje geliştirmiş olmak, c) LINUX/UNIX işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

d) SCRIPTING (PERL veya SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak, e) WEB sunucu (APACHE veya IHS) yönetiminde tecrübe sahibi olmak, f) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak, g) Tercihen WebSphere Application Server yönetiminde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak, h) Tercihen Continous Delivery/Deployment/Integration yönetiminde tecrübe sahibi olmak, i) Tercihen Jenkins, Gradle, Maven araçlarında tecrübe sahibi olmak.

Bilgi Güvenliği Uzmanı (2 Kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) veya yazılım geliştiricisi olarak en az 4 (dört) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında bilgi sahibi olmak, c) Herhangi bir alanda en az “Intermediate” seviyede Global Information Assurance Certification (GIAC) eğitimi veya Certified Information Systems Security Professional (CISSP) eğitimi almış olmak ve belgelemek,

d) Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak,

e) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

f) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak, g) Yazılım güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak, h) Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Kod Analizi konusunda tecrübe sahibi olmak, j) ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak, k) UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak, l) Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, m) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak, n) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.

Sistem Uzmanı (4 Kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak toplamda veya herhangi birisi için en az 4 (dört) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak, c) Red Hat Linux Yönetimi konusunda eğitim aldığını belgelemek, d) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak, e) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak, f) Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

g) Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak, h) Tercihen CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak, i) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak, j) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.

Ağ Uzmanı (1 Kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 4 (dört) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

c) Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Data Center, CCNP Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud sertifikalarından en az birine sahip olmak,

d) Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, E-mail Gateway, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, g) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, h) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak, i) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak, j) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak, k) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

l) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak. m) Tercihen CISSP – Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak, n) Tercihen CSSLP – Certified Secure Software Lifecycle Professional sertifikasına sahip olmak, o) Tercihen CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak.

Veritabanı Uzmanı (2 kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Oracle veritabanı veya IBM DB2 veritabanı yöneticisi (admin) olarak en az 4 (dört) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Oracle 10g/11g/12c veya güncel sürümleri veritabanı ile IBM DB2 Sürüm 8 veya güncel sürümleri veritabanı yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak, c) SQL ve PL/SQL programlama konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak, d) SQL ve PLSQL iyileştirme (tuning) becerisine sahip olmak, e) İlişkisel veritabanı tasarımı konusunda tecrübe sahip olmak, f) Unix/Linux (tercihen IBM AIX, Oracle Linux ve Red Hat) işletim sistemi tecrübesine sahip,

g) Tercihen RMAN veya Shell scripting ile Cold ve Hot backup scripting deneyimine sahip olmak, h) Tercihen DataGuard, CDC gibi veri yedekleme sistemlerinde deneyime sahip olmak, i) Tercihen PostgreSQL veri tabanı bilgisine sahip olmak, j) Tercihen IBM GPFS, Oracle RAC bilgisine sahip olmak, k) Tercihen OCA, OCP veya OCM sertifikalarından birine sahip olmak, l) Tercihen felaket kurtarma veri merkezi sistemlerinde tecrübeli olmak.

İçerik Yönetimi Sistemi Uzmanı (2 Kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin kullanıldığı bir ortamda içerik yönetim sistemi yöneticisi (admin) olarak en az 4 (dört) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) IBM Content Manager ürünleri hakkında en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek, c) IBM DB2 veritabanı hakkında bilgi sahibi olmak, d) Sistem yazılımları ve Script Language konusunda bilgi sahibi olmak, e) Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak, f) Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,

g) Tercihen CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak, h) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak, i) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.

D GRUBU:
Yazılım Geliştirme Uzmanı (22 Kişi)

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek, b) Java programlama dili ile proje geliştirmiş olmak, c) UML tecrübesine sahip olmak, d) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak, tasarım kalıplarını etkin olarak kullanabilme tecrübesine sahip olmak, e) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihen PL/SQL bilgisine sahip olmak,

f) ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak, g) Versiyonlama araçlarından (Git, SVN vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak, h) JUnit test framework tecrübesine sahip olmak, i) Tercihen Java Swing tecrübesine sahip olmak, j) Tercihen Raporlama araçlarından (Style Report, Jasper Report) en az birinde tecrübe sahibi olmak, k) Tercihen Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak,

l) Tercihen SOAP ve REST Web Servis tecrübesine sahibi olmak, m) Tercihen Web Framework (Spring MVC, Struts, Vaadin, JSF vb.) tecrübesine sahip olmak, n) Tercihen Javascript Framework (Angular, React, Ember vb. ) tecrübesine sahip olmak.

Yazılım Test Uzmanı (3 Kişi)

a) Yazılımcı veya yazılım test uzmanı olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak, b) En az temel Java bilgisine sahip olmak, c) En az temel düzeyde veritabanı ve programlama konusunda bilgi sahibi olmak, d) Test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, e) Sorun tespit ve problem çözme yeteneğine sahip olmak, f) Arayüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi sahibi olmak, g) Tercihen Selenium, Cucumber, Silktest araçları hakkında bilgi sahibi olmak.

Sistem Uzmanı (4 Kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak toplamda veya herhangi birisi için en az 3 (üç) yıllık tecrübesi olduğunu belgelemek,

b) Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA, herhangi biri), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) veya benzeri eğitimlerden herhangi birisini almış olmak, c) Sistem yazılımları ve Script Language konusunda tecrübe sahibi olmak d) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak, e) Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,

f) Tercihen CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak, g) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak, h) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.

Sistem Uzmanı (Windows) (1 Kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Microsoft Server (2008, 2012 veya güncel sürümleri) işletim sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübesi olmak ve belgelemek,

b) En az Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) eğitimini almış olduğunu belgelemek, c) Microsoft ürün ve servisleri olan Microsoft Exchange, DNS, DHCP, WINS, Firewall, File Server, Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8/10 işletim sistemlerinin kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, d) Microsoft IIS 8 veya güncel sürümlerinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Microsoft Windows GPO, WSUS ve System Center ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak, f) Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak, g) Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA, herhangi biri), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak, h) Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak, i) Tercihen CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak, j) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak, k) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak.

Sistem Yazılımları Uzmanı (1 Kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak toplamda veya herhangi birisi için en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak, c) Açık kaynak kodlu sistem yazılımları (izleme/monitor yazılımları, sistem yönetim yazılımları, konfigürasyon yönetimi yazılımları ve benzeri yazılımlar) kurulumu, sisteme ve ihtiyaca göre uyumlulaştırılması ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, d) Açık kaynak kodlu işletim sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, e) DHCP, DNS ve Proxy servisleri hakkında tecrübe sahibi olmak, f) Tercihen Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak, h) Tercihen en az Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak, i) Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak, j) Tercihen CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak, k) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak, l) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.

Bilgi Güvenliği Uzmanı (5 Kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) veya yazılım geliştiricisi olarak en az 1 (bir) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) eğitimi aldığını belgelemek, c) Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında bilgi sahibi olmak, d) Bilişim sistemlerine ait güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, e) Yazılım güvenliği konusunda tecrübeli olmak, f) Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübeli olmak,

g) Kod Analizi konusunda tecrübeli olmak, h) UNIX/Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak, i) Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, j) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) eğitimi aldığını belgelemek, k) Tercihen CISSP Eğitimini almış olmak veya sertifikasına sahip olmak,

l) Tercihen ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak, m) Tercihen en az CCNP seviyesi sertifikasına sahip olmak, n) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak, o) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.

II- İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1) Başvuru formu

2) Tercih Formu, (Tercih Formunun doldurulması zorunlu olup, tercihte bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca adaylar gerekli şartları taşıması kaydıyla birden fazla grup ve pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla grup ve pozisyona başvuracak adaylar ilgili bölümleri işaretlemek suretiyle tek bir tercih formu kullanacaklardır. Birden fazla tercih formu gönderenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

3) Güvenlik Soruşturması Formu (Formun UYARI bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması. 2 (iki) adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve bu form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.),

4) 2018 – KPSS sonuç belgesi,

5) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi.)

6) Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup. Sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.),

7) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Transkript belgesi kabul edilecektir.),

8) Genel şartların (d) bendinde yer alan mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

9) Fotoğraflı özgeçmiş (Başvurulan gruplar için istenilen niteliklere haiz olduğuna dair bilgi içermelidir. Örneğin Veritabanı Uzmanlığı için istenilen niteliklerin karşılandığına ilişkin bilgi.),

İlanda yer alan diğer şartlar konusunda beyan yeterli olup, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak. Ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

Sertifika istenen hallerde ilgili sertifikanın ibrazı zorunludur.

İlanda belirtilen belgelerle beraber başvuruların 30/09/2019 tarihinden en geç 14/10/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen. Veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuranlardan sözlü sınava katılma şartlarını taşıyanların listesi www.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

III- Adalet Bakanlığı 78 Bilişim Personeli Alımı SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.

IV- SINAV KONULARI

Adalet Bakanlığı 78 Bilişim Personeli alımı konular: 1-UNIX/LINUX işletim sistemleri, 2. ORACLE veritabanı yönetimi ve SQL, 3. Java EE Uygulama Sunucusu, 4. Sunucu Sistemleri, 5. Disk Sistemleri ve SAN, 6. Java ile yazılım geliştirme (swing/web/web services), 7. Mobil yazılım teknolojileri, 8.Bilişim Ağları (network), 9. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, E-mail Gateway, vb.) 10. Microsoft sunucu işletim sistemleri, 11. Proje yönetimi ve süreç takibi, 12. Rekabet ve satın alma süreçleri, 13. 27001 Bilgi Güvenliği, 14. Altyapı ve donanım güvenliği, 15. Sunucu sanallaştırma ve disk sanallaştırma teknolojileri, 16. CISSP ve CEH, 17. GIAC Sertifikalarından ilgili sertifika konuları, 18. Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar, 19. Zorunlu veya tercihen aranan şartlarla ilgili mülakat esnasında gerektiğinde uygulamalı testler yapılacaktır.

V- ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli. Ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan 6.756,12 TL’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dâhilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Ücret Cetveli: A Grubu 5 kata kadar, B Grubu 4 kata kadar, C Grubu 3 kata kadar, D Grubu 2 kata kadar.

Adalet Bakanlığı 78 Bilişim Personeli Alımı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir