Haber

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 12 Akademik Personel Alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 12 Akademik Personel Alacak

T.C. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 12 Akademik Personel İlanında belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

PROFESÖR, DOÇENT ve DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

1) PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI:

Profesör kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan profesör adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstererek ekleyecekleri;
– 2 adet fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,
– Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,
– Doçentlik Belgesinin onaylı örneği,
– Yabancı Dil Belgesi,
– Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten),
– Adli Sicil Kaydı,
– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
– Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,
– Özgeçmiş,
– Yayın listesi,
– Bilimsel çalışma ve yayınlar,
– Kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar,
– Eğitim-öğretim faaliyetleri,
– Yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları,
– Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgilerini,
kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2) DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:

Doçent kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan doçent adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri;
– 2 adet fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,
– Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,
– Doçentlik Belgesinin onaylı örneği,
– Yabancı Dil Belgesi
– Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten),
– Adli Sicil Kaydı,
– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
– Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,
– Özgeçmiş,
– Yayın listesi,
– Bilimsel çalışma ve yayınlarını,
kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI:

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirten dilekçelerine ekleyecekleri;
– 2 adet fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,
– Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,
– Yabancı Dil Belgesi
– Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten),
– Adli Sicil Kaydı,
– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
– Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,
– Özgeçmiş,
– Yayın listesi,
– Bilimsel çalışma ve yayınlar,
kapsayan dosyalarını 4 takım halinde ilgili Birime şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
4) Adayların başvurusunu ilan edilen başvuru formu ile yapması gerekmektedir.
5) İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
6) Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: Adaylar isterlerse, belgelerini ve yayın listelerini yazılı olarak teslim etmek kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel çalışma ve yayınlarını (makale, tez, kitap vs.) istenilen takım adedi kadar PDF formatında elektronik ortamda (CD, DVD) verebilirler.
Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.
Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
Duyurulur.
İlan: 28.09.2018 tarihli ve 30549 sayılı Resmî Gazete
Başvuru Başlangıç: 28.09.2018
Başvuru Bitiş: 12.10.2018

Web Site: www.bandirma.edu.tr

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 12 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir