İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi Alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi Alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

Profesörler İçin;

Başvuru Formu. Ek-2 Formu. Öz Geçmiş. Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği. Mezuniyet Belgeleri. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. Askerlik Durum Belgesi ve iki adet fotoğraf.

Ek-2 Formunun ve dosyadaki etkinlikleri içeren CD’nin de bulunduğu bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 (altı) takım dosya.

Doçentler İçin; Başvuru Formu. Ek-2 Formu. Öz Geçmiş. Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği. Mezuniyet Belgeleri. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. Askerlik Durum Belgesi ve iki adet fotoğraf.

Ek-2 Formunun ve dosyadaki etkinlikleri içeren CD’nin de bulunduğu bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosya.

Doktor Öğretim Üyeleri İçin;

Başvuru Formu. Ek-2 Formu. Öz Geçmiş, Mezuniyet Belgeleri. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. Askerlik Durum Belgesi. Yabancı Dil Belgesi ve iki adet fotoğraf.

Ek-2 Formunun ve dosyadaki etkinlikleri içeren CD’nin de bulunduğu bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosya.

Genel Şartlar

Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir. Yurt dışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen, profesör ve doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için kadronun bulunduğu birime yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara erdogan.edu.tr ve http://personel.idari.erdogan.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi Kadrolar

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO ADEDİ KADRO DERECESİ AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

HİDROMEKANİK VE HİDROLİK MAKİNELER PROFESÖR 1 1 Mikrokanallarda akış ve ısı transferi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK GENEL FİZİK PROFESÖR 1 1 İlgili alanda Doçent unvanı almış olup yarıiletken ve süper iletken malzemeler konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA ANALİTİK KİMYA PROFESÖR 1 1 İlgili alanda Doçent unvanı almış olup organik moleküllerin pKa değerleri konusunda çalışma yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH ORTAÇAĞ TARİHİ DOÇENT 1 1 Eskiçağ Tarihi alanında Doçent unvanı almış olup Eskiçağ’da yemek ve beslenme konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ DOÇENT 1 1 İlgili alanda Doçent unvanı almış olup ayrık gruplar ve alt yörüngesel graflar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BİYOKİMYA DOÇENT 1 2 İlgili alanda Doçent unvanı almış olup enzim biyokimyası konusunda çalışmalar yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YETİŞTİRİCİLİK DOÇENT 1 2 Su ürünleri alanında Doçent unvanı almış olup su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile mersin balıkları ve alabalıkların yetiştiriciliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ DOÇENT 1 2 Su ürünleri alanında Doçent unvanı almış olup modifiye atmosfer paketleme, çift kabuklu yumuşakçaların işlenmesi konularınnda çalışma yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU DOÇENT 1 1 Ceza muhakemesi ve ceza hukuku konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA DOÇENT 1 1 Bulanık veri zarflama analizi yöntemiyle performans ölçümü konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME MUHASEBE VE FİNANSMAN DOÇENT 1 1 Kent içi toplu taşımada otomatik ücret toplama sisteminin muhasebeleştirilmesi konusunda akademik çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT İKTİSAT POLİTİKASI DOÇENT 1 1 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik büyümeye etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

SPOR YÖNETİCİLİĞİ SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ DOÇENT 1 1 Sporda psiko-sosyal alanlar ve yönetim bilimleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ MEKANİK DOÇENT 1 1 İnşaat Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olup temas mekaniği konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ GEOTEKNİK DOÇENT 1 1 Geoteknik ve heyelan konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ HİDROMEKANİK VE HİDROLİK MAKİNELER DOÇENT 1 1 Isı pompası konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEFSİR DOÇENT 1 1 İlgili alanda Doçent unvanı almış olup Kur’an-ı Kerim’de siyaset konusunda çalışma yapmış olmak.

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ DOÇENT 1 1 Ziaat Bilimleri konusunda Doktora yapmış olup biyoyakıt ve eneji bitkileri üzerine biyoteknolojik çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ DOÇENT 1 1 İlgili alanda Doçent unvanı almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA DOÇENT 1 1 Koroner yavaş akımlı hastalarda oksidatif durum ile ilgili çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DOÇENT 1 1 HCV genotiplendirmesi ve karbapenem direncinde genotipik çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KULAK – BURUN – BOĞAZ HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 Septoplastinin kalp hızı değişkenliği üzerine etkisi hakkında çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DOÇENT 1 1 Ankilozan spondilitin işitme ve denge üzerindeki etkileri ile ilgili çalışma yapmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ GÖĞÜS HASTALIKLARI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Göğüs hastalıkları ulusal mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak ve endobronşial ultrasonografi alanında çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI (Gastroenteroloji) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 ERCP konusunda deneyimli olmak ve girişimsel işlem yapabilmek.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYOLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Alanında Avrupa mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak ve Romatoid Artrit tanısında el MR görüntülemenin katkısı hakkında çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 İlgili alanda Doktora yapmış olup sortilin gen ekspresyonu ile lipoprotein alt fraksiyonu ilişkisi hakkında çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olup invaziv kardiyolojide deneyimi olmak ve TAVİ hastalarında subklinik nöronal hasarla ilgili çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olup karışık madde tepki kuramı modelleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KONSTRÜKSİYON VE İMALAT DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 4 Çinko-alüminyum alaşımlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 2 Türbülanslı akış konusunda çalışmalar yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK TİCARET HUKUKU DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 3 Şirketler hukuku alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 3 İlgili alanda Doktora yapmış olup akademik çalışmalar yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK MEDENİ USUL VE İCRA-İFLAS HUKUKU DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 3 İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir