İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 60 Memur Alacak

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 60 Memur Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 60 Memur Alacak

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 60 Memur Alım İlanı

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından:
1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere; Ek-1’de yeri, unvanı ve nitelikleri belirtilen 24 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 4 Kimyager, 9 Laborant, 18 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker ve 2 Aşçı kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2018 yılı KPSS’ye giren ve kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 5 ve 6’ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her kadro için ilân edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır.
4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve Ek-1’de belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 60 Memur Alımı Genel Şartlar

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru günü olan 18 Eylül 2020 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Kamu haklarından mahrum olmamak,
f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

5) Başvuru yeri ve şekli:

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 60 Memur Alımı için Başvurular Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin PDF ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.

6) Başvuru tarihleri:

Başvurular 7 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp, 18 Eylül 2020 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sona erecektir.

7) Başvuruların değerlendirilmesi:

Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSS P3 ve KPSS P93 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

8) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati:

İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Bahçelievler’de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sın av tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

EK-1 – Adli Tıp Kurumu 2020-1 Personel Alımı İlanı – Nitelik ve Kadroları Gösterir Tablo

KADRO UNVANI
GÖREV YERİ
KADRO SAYISI
ÖĞRENİM ŞARTI
2018 YILI KPSS PUAN TÜRÜ
KPSS TERCİH KILAVUZU NİTELİK KODLARI

NİTELİKLER

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)
24 LİSANS KPSS P3
4418, 4420, 4421, 4423,
4424, 4425, 4426, 4427,
4431, 4432, 4434, 4436,
4453, 4459
İktisadi ve İdari Bilimler Programları, İktisadi Programlar, Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve Finans, Ekonomi ve İdari Bilimler veya Ekonomi ve İdari Bilimler Programları, Ekonomi- Yönetim Bilimleri Programları, İşletme-Ekonomi / İşletme-İktisat, Ekonometri, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Finans ve Muhasebe, İşletme Ekonomisi, İşletme Yönetimi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programlarının birinden mezun olmak.

KİMYAGER
ADANA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI
2
LİSANS KPSS P3 4559 Kimya lisans programından mezun olmak.
DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI
2

LABORANT (PATOLOJİ)
ANKARA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI
1
ÖNLİSANS KPSS P93 3025
Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ERZURUM ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI
2
MALATYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI
2

LABORANT (TIBBİ)
BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI
2
ÖNLİSANS KPSS P93 3023
Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI
2

SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ)
MERKEZTEŞKİLATI(İSTANBUL)
1 ÖNLİSANS KPSS P93 3029
Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOLOJİ)
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)
1 ÖNLİSANS KPSS P93 3037
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

TEKNİKER

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)
1 ÖNLİSANS KPSS P93 3235
İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

TEKNİKER
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)
1 ÖNLİSANS KPSS P93 3225
İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

TEKNİKER
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)
1 ÖNLİSANS KPSS P93 3364
Kaynak Teknolojisi, Kaynakçılık önlisans programlarının birinden mezun olmak.

AŞÇI
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)
2 ÖNLİSANS KPSS P93 3222
Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ (OTOPSİ)

BİTLİS ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1
ÖNLİSANS KPSS P93 3024
Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarının birinden mezun olmak.
BOLU ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1
BURDUR ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1
DENİZLİ ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1
DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI
1

SAĞLIK TEKNİKERİ (OTOPSİ)
DÜZCE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1
ÖNLİSANS KPSS P93 3024
Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarının birinden mezun olmak.
EDİRNE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1
GAZİANTEP ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1
KOCAELİ ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1
MALATYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI
2
MARDİN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1
MUŞ ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1
SİİRT ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1
ŞANLIURFA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1
ZONGULDAK ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1

6705/1-1-Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 60 Memur Alacak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir