Anasayfa » Yaşam » Okunması Yararlı Dualar

Okunması Yararlı Dualar

Cuma Sohbetleri Rüya Görme

Okunması Yararlı Dualar yazımızda sabahları okuyacağınız dua, dışarıda okuyacağınız dua, tuvalete girerken okunacak dua, korkulu rüyalar için dua ve birkaç tane dua yazdık.

Okunması Yararlı Dualar-Sabah Evden Çıkarken Okunacak Dua

Okunması Yararlı dualar ilk önce sabah evden çıkarken okuyabileceğiniz dua.

Bismillahi tevekkeltü ‘alellah. La havle ve la kuvvete illa billahi’l-‘aliyyi’l-‘azim.

Allah’ın adı ile çıkarım. Allahü Teala’ya tevekkül ettim. İbadet güç, kuvvet ve isyandan; günahtan itaate dönmek ancak Aliyyü’l-Azim olan Allahü Teala’nın muvaffak kılması iledir.

Çarşı, Pazar ve Dışarıdayken Okunacak Dua

La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyün la yemüt. Bi yedihi’l hayr ve hüve ‘ala külli şey’in kadir.

Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. Ancak tek o vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Öldürür ve diriltir. O diridir, ölmez. Hayır, onun kudretindedir. O, her şeye kadirdir.

Vasıtalara Binerken Okunacak Dua

Bismillahi mecraha ve mürsaha inne Rabbi le Gafurun Rahim.

Yürüme ve durma anında Allahü Teala’nın ismiyle onun içine girin. Muhakkak Rabbim Mü’minleri mağfiret edici ve merhametiyle felaketten kurtarıcıdır.

Sabah Akşam Okunacak Dua

Sübhanellahi mil’el-mizani ve müntehe’l-‘ılmi ve meblega’r-riza ve zinete’l-‘arş.

Allahü Teala’ya mizanın dolusunca, ilmin nihayetince, rızası büyüklüğünce ve Arş’ın ağırlığınca tesbih ederim.

Bu dua sabah ve akşam 3 defa okunur. Ömrün uzun ve mes’ud olmasına, imanla ölmeye, kabir azabından kurtulmaya, sırat köprüsünden geçmeye ve cennete vasıl olmaya vesile olur.

Helaya (tuvalete) Girerken Okunacak Dua

E’üzü billahi mine’l-hubsi ve’l-habais.

Pislikten ve pis olmaktan yani Şeytanlardan, küfür ve isyandan Allah’a sığınırım.

Heladan Çıkarken Okunacak Dua

Elhamdü lillahillezi ezhebe ‘anne’l-eza ve’afani min zalik.

Hamd olsun O Allah’a ki, benden ezayı giderdi ve beni ondan kurtardı.

Heladan çıkınca bu duayı okumaya devam edenler idrar ve abdest yollarında hastalık görmezler.

Hela ve hamama sol ayakla girilir, sağ ayakla çıkılır. Eve ve camiye sağ ayakla girilir sol ayakla çıkılır.

Korkulu Bir Rüya Görünce Okunacak Dua

Korkulu bir rüya gören kimse, rüyanın kötüye çıkmaması için Hüvellahüllezi, bir fatiha ve 11 ihlas-ı şerif okuyup Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) ruhuna hediye ederek,

“Ya Rabbi, eğer gördüğüm şu rüya hayır ise hayrında daim, şerse hayra tebdil eyle. Hayır ise bize, şer ise düşmanlarımıza olsun.” diye dua edebilir.

One Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir