Anasayfa » Haber » Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Ankara ili ve ilçelerindeki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 32 (otuz iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 32 Sözleşmeli ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

KODU
UNVAN
ADET
KPSS PUAN TÜRÜ
ARANILAN NİTELİKLER

HM01
Hemşire
5
2020 KPSS P3
En az 60 puan almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Programlarının birinden en az LİSANS düzeyinde mezun olmak.

ST01
Sağlık Teknikeri
6
2020 KPSS P93
En az 60 puan almış olmak Ağız ve Diş Sağlığı teknikerliği ÖN LİSANS programlarının birinden mezun olmak.

ST02
Sağlık Teknikeri
2
2020 KPSS P93
En az 60 puan almış olmak Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ÖN LİSANS programlarının birinden mezun olmak.

ST03
Sağlık Teknikeri
2
2020 KPSS P93
En az 60 puan almış olmak Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ÖN LİSANS programlarının birinden mezun olmak.

DSP01
Diğer Sağlık Personeli
2
2020 KPSS P93
En az 60 puan almış olmak İlk ve Acil Yardım veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Sağlık Yönetimi veya Yaşlı Bakım ÖN LİSANS mezun olmak

TK01 Tekniker

1
2020 KPSS P93
En az 60 puan almış olmak Elektrik veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi ÖN LİSANS programlarının birinden mezun olmak. Elektrik Teknikeri olarak en az 2 (iki) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

TK02
Tekniker
1
2020 KPSS P93
En az 60 puan almış olmak
İnşaat veya İnşaat Teknikerliği veya İnşaat Teknolojisi ÖN LİSANS programlarının birinden mezun olmak.
İnşaat Tekniker olarak en az 2 (iki) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

TK03
Tekniker
1
2020 KPSS P93
En az 60 puan almış olmak
Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri ÖN LİSANS programlarının birinden mezun olmak. Makine Teknikeri olarak En az 2 (iki) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

BP01
Büro Personeli
4
2020 KPSS P93
En az 60 puan almış olmak Bilgisayar Programcılığı veya Bilgisayar Programlama veya Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri veya Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi veya Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama veya Bilgisayar veya Bilgisayar Bilimleri ÖN LİSANS programlarının birinden mezun olmak. Bilgisayar Teknikeri olarak en az 2 (iki) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

BP02
Büro Personeli
8
2020 KPSS P93
En az 60 puan almış olmak Büro Yönetimi ve Sekreterlik ÖN LİSANS programlarının birinden mezun olmak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alımı GENEL ŞARTLAR

 • Başvuracak adayların yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları
  Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
 • 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
 • Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
 • KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 puanı esas alınacaktır.)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 • Müracaatlar, 30.09.2021 – 14.10.2021 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında https://ilan.aybu.edu.tr/ web adresinden sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır.
 • Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar öncelikle https://ilan.aybu.edu.tr/ adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, (Başvurulan kadro için istenilen ilgili Kpss puanını doğru olarak girmek adayın sorumluluğunda olup yanlış girilen bilgilerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formu ve Beyan Formunu bilgisayar ortamında doldurarak çıktılarını alıp imzalandıktan sonra ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi ve başvurduğu unvanın nitelik şartlarında isteniyorsa deneyim belgesi ve/veya sertifikalar) ilgili alanlara yükleyip en altta yer alan “Başvuru Yap” düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır.
 • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 • Adayların verdikleri beyanlar ile https://ilan.aybu.edu.tr/ web adresine yükledikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
 • Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. İş Talep Başvuru Formu (AYBÜ Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinden yayımlanacaktır.) (İlgili form indirilip ıslak imzalandıktan sonra tekrar yüklenecektir.)
 2. Beyan Formu (AYBÜ Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinden yayımlanacaktır.) (İlgili form indirilip ıslak imzalandıktan sonra tekrar yüklenecektir.)
 3. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
 6. Tecrübeyi gösteren belge (SGK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı dökümü ile İlgili Makama Belgesi)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

 • Başvuru sonrasında yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır.
 • KPSS (B) grubu (KPSS P3, KPSS P93) puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.aybu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
 • Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır.
 • Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler istenecektir. 1. KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM Barkotlu Çıktı) 2. Mezuniyet Belgesi (E-devlet Barkotlu Çıktı) 3. Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet Barkotlu Çıktı) 4. Adli Sicil Belgesi (E-devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı) 5. Detaylı Hizmet Dökümü (E-devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı) 6. Son bir yıl içinde çalışılan bütün yerlerden çalışma belgesi 7. 4 adet fotoğraf 8. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu (tam teşekküllü devlet hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacaktır. ) 9. Askerlik durum belgesi (e-devlet barkotlu çıktı) 10. Kamu görevlileri etik sözleşmesi (Atama başvurusu sırasında doldurulacaktır)
 • İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 3 (üç) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 • Yerleştirme sonuçları en geç 08.11.2021 tarihinde www.aybu.edu.tr adresinde açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir