İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Sakarya Üniversitesi 5 Sözleşmeli Destek Personeli Alacak

Sakarya Üniversitesi 5 Sözleşmeli Destek Personeli Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Sakarya Üniversitesi 5 Sözleşmeli Destek Personeli Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Sakarya Üniversitesi 5 Sözleşmeli Destek Personeli Alım İlanı

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2022-2)

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.1.3. Lise ve Dengi mezunları için KPSS/P94 puanına sahip olmak.1.4. Tüm adayların görevini yapmasında akli, fiziki bir engeli bulunmamak.

2. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

2.1. Başvuru Takvimi

İlan Yayım Tarihi: 17.05.2022 Başvuru Başlangıç Tarihi: 17.05.2022 Son Başvuru Tarihi: 31.05.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: https://ilan.sakarya.edu.tr/

2.2. Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri (Başvurular şahsen yapılacaktır.)- Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Personel Dairesi Başkanlığı Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçi Şube Müdürlüğü 1 Kat Oda No: 218- Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (264) 295 52 87, 0 (264) 295 74 67 telefon numarası, [email protected] İletişim hattında yardım alabilecektir.

3. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

2022-22 Destek Personeli(Erkek) Lise ve Dengi KPSS/P94 5

  • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55 puan almış olmak
  • Hijyen Belgesine sahip olmak
  • Askerliğini yapmış olmak veya ilişiği bulunmamak
  • Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
    Üniversitemizin farklı yerleşkelerinde temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri,bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde görevlendirileceklerdir.

4.BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

4.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

– Başvuru Formu,- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,- Özgeçmiş,- 2020 KPSS Sonuç Belgesi,- Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)- 1 Adet Fotoğraf,- Adli Sicil Belgesi 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinin A-4. ve 5. Fıkrasında belirtilen hususlar kapsamında atanmaya engel teşkil etmeyeceğini belirten barkodlu adli sicil durum belgesi. (e-devletten alınması halinde “devlet memuriyeti” kısmının seçilmesi gerekmektedir)- Sertifika istenen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,- Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5.Sakarya Üniversitesi 5 Sözleşmeli Destek Personeli Alımı DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

– Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

– “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

– Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

– İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

– Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

6. Sakarya Üniversitesi 5 Sözleşmeli Destek Personeli YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

– İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

– Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

– KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

– Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

– Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Sakarya Üniversitesi 5 Sözleşmeli Destek Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir