Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 Personel Alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 Personel Alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 Personel Alım İlanı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen unvanlı boş sürekli işçi kadrolarına, anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre (İç Denetçi hariç) KPSS taban puanı esas alınarak yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, personel alımı yapılacaktır.

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 Personel Alımı GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına başvuracak adayların;

 • 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,
 • 2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları, gerekmektedir.
 • 3. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hallerinin bulunmaması. (Teknik Personel)
 • 4. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019-2020 yıllarında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türlerinden asgari 70 ve daha yukarı puan almak,
 • 5. Tüm unvanlar için son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

Kadrolar

Sıra No | Kadro Unvanı | Nitelikleri | Sayısı | KPSS Puan Türü ve Taban Puanı

1 İç Denetçi İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesi çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen “Kamu İç Denetçi Sertifikasına” sahip olmak. 1 –

2 Avukat Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve Avukatlık ruhsatına sahip olmak. 2 KPSSP3-70

3 Uzman (Mimar) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak. 5 KPSSP3-70

4 Uzman (İnşaat Mühendisi) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak. 1 KPSSP3-70

5 Uzman (Peyzaj Mimarı)

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım programlarının birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak. 1 KPSSP3-70

6 Uzman (Mali Hizmetler Uzmanı) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Finans ve Muhasebe, Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe programlarından birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 2 KPSSP3-70

7 Uzman (İdari Uzman) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme veya Kamu Yönetimi programlarından birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 3 KPSSP3-70

8 Uzman (Tanıtım Uzmanı) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 2 KPSSP3-70

9 Uzman (Harita Mühendisi) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak. 1 KPSSP3-70

10 Büro Görevlisi (Arşiv Uzmanı)

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 2 KPSSP3-70

11 Büro Görevlisi (Memur) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 5 KPSSP3-70

12 Büro Görevlisi (Sekreter) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Büro Yönetimi ve Sekreterlik veya Halkla İlişkiler programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 3 KPSSP3-70

13 Teknisyen (Elektrik) Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi Dalından mezun olmak, Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak. 1 KPSSP94-70

14 Teknisyen (Bilgisayar)
Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri Dalından mezun olmak. 1 KPSSP94-70

15 Teknisyen (Harita)

Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Tapu ve Kadastro Dalından mezun olmak, Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak. 1 KPSSP94-70

16 Destek Personeli (Evrak Görevlisi) Lise ve dengi okul mezunu olmak. 2 KPSSP94-70

17 Destek Personeli (Temizlikçi) Lise ve dengi okul mezunu olmak. 3 KPSSP94-70

18 Destek Personeli (Mihmandar) Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 1 KPSSP93-70

19 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması programlarının mezun olmak ve 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen koşulları taşımak ve geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik belgesine sahip olmak. 6 KPSSP93-70

20 Şoför Lise ve dengi okul mezunu olmak ve görevinin gerektirdiği sınıfta en az üç yıl önce alınmış D sınıfı sürücü ve SRC belgesine sahip olmak. 2 KPSSP94-70

2- Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 Personel Alımı GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

(Başvurular dijital ortamda olacak evrak alınmayacak.) Başvurular dijital ortamda 20/05/2021- 04/06/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacağından; alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday sınava çağrılır.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 21/06/2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Takvimi:

 • 20/05/2021 – Personel Alımı Duyurusu
 • 20/05/2021 – 04/06/2021 Başvuruların Alınması
 • 21/06/2021 – 25/06/2021 Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması ve itirazların kabulü

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır.

3- SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar;

 • a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi
 • b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü
 • c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu
 • ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
 • d) Genel yetenek ve genel kültürü
 • e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerin her biri için onar puan olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekmektedir.

Sınav komisyonu tarafından sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olanların listesi belirlenir.

Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla dörtte biri oranında yedek aday belirleyebilir.

Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

4- DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

5- SINAV YERİ VE TARİHİ

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

6- YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başarılı olan adayların listesi, Bakanlığımız internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki, Bakanlığımız resmî internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Personel Genel Müdürlüğünün Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 100. Yıl Çankaya/ANKARA adresine elden ya da posta aracılığıyla teslim edeceklerdir. Gerekli belgeleri süresinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atanma onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar.

Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde, gerekçeleri ile birlikte, yazılı olarak Sınav Komisyonuna, Personel Genel Müdürlüğü hitaplı bir dilekçe ile itiraz edebilirler. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilecektir.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 Personel Alacak.

Yorum yapın