Kamu Personeli İş ilanı

Marmara Üniversitesi 12 Akademik Personel Alacak

Haber

Marmara Üniversitesi 12 Akademik Personel Alacak

Marmara Üniversitesi 12 Akademik Personel Alım İlanı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi , İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup

başvuraca kadayların Anabilim Dalı ile“Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup

atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Marmara Üniversitesi 12 Akademik Personel Kadrolar

BİRİM ADI
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI
KADRO UNVANI
ADEDİ
ARANAN ŞARTLAR

Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri
Klinik Eczacılık
Doçent
1
Klinik Eczacılık alanında Doçent unvanına sahip olmak.

İktisat Fakültesi
İktisat
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İkt.
Doçent
1
Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme alanında Doktora derecesine sahip olmak. Uluslararası İktisat dalında Doçent unvanı almak. İktisadi gelişme, yoksulluk ve toplumsal cinsiyet dallarında yayınları olmak.

İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri
Din Sosyolojisi
Profesör
1
İlahiyat (Din Sosyolojisi) alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi
Temel İslâm Bilimleri
Kelam
Doçent
1
Temel İslam Bilimleri (Kelam) alanında Doçent olmak.

İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Bilişim
Doçent
1
Doçentliğini İletişim Çalışmaları alanında almış olmak. Bilişim alanında Doktora derecesine sahip olmak. Örgütsel Bilgi Yönetimi Süreci ve Dijital Bağımlılık ile ilgili konularda akademik çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme
Sayısal Yöntemler
Doçent
1
Nicel Karar Yöntemleri alanında Doçent ünvanına sahip olmak. Sayısal Yöntemler alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Sayısal Yöntemler alanında tamamlanmış en az 2 Doktora tezinde danışman olarak görev almış olmak.

İşletme Fakültesi
İşletme
İnsan Kaynakları Yönetimi
Doçent
1
Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında Doktora yapmış olmak. Yönetim ve Strateji bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Bireylerin iş seçim kararları, İKY’nin işten çıkarma işlevi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları Planlama ve Temin Süreçleri konularında ders vermiş olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca)
Siyaset ve Sosyal Bilimler
Doçent
1
Siyasi Tarih bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak. Batı Dünyası ve Avrupa Tarihi alanlarında çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Göz Hastalıkları
Doçent
1
Göz Hastalıkları uzmanı olmak, kök hücre ve akomodasyon fizyolojisi konularında yayınlanmış çalışmaları olmak, multidisipliner proje yönetimi konusunda ve pediatrik oftalmoloji alanında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Enfeksiyon Hastalıkları
Doçent
1
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak, dirençli bakteri enfeksiyonları ile ilgili uluslararası (SCI/SCI-E) yayınları ve araştırma deneyimi olmak, HIV ile ilişkili hastalıklar konusunda eğitim sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
İç Hastalıkları
Doçent
1
Gastroenteroloji uzmanı olmak, karaciğer transplantasyonunda klinik deneyimi olmak, hepatosit hücre kültüründe çalışma deneyimi olmak ve bu konuda araştırmaları bulunmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Basım Teknolojileri
Basım Teknolojileri
Profesör
1
Matbaa Teknolojileri Eğitimi alanında Doçent olmak ve Renk Yönetimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Marmara Üniversitesi 12 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir