Haber

Gelir İdaresi 58 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Gelir İdaresi 58 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 58 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başkanlığımız merkez teşkilatında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 58 (elli sekiz) sözleşmeli personel alınacaktır.

GÖREVLENDİRİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI | SAYI | ÜCRET TAVANI*

 • Yazılım Koordinatörü 4 4 Katına Kadar
 • Kıdemli Yazılımcı 7 3 Katına Kadar
 • Uzman Yazılımcı 6 3 Katına Kadar
 • Yazılımcı Kademe 1 10 2 Katına Kadar
 • Yazılımcı Kademe 2 3 3 Katına Kadar
 • Kıdemli Bilişim Ağları Mimarı 2 5 Katına Kadar
 • Bilişim Ağları Yöneticisi 2 4 Katına Kadar
 • Bilişim Ağları ve Siber Güvenlik Uzmanı 2 3 Katına Kadar
 • Kıdemli Bilişim Sistemleri Mimarı 2 5 Katına Kadar
 • Kıdemli Bilişim Sistemleri Yöneticisi 2 4 Katına Kadar
 • Bilişim Sistemleri Uzmanı 2 3 Katına Kadar
 • Bilişim Sistemleri Programcısı 4 3 Katına Kadar
 • Bilişim Teknik Destek Uzmanı 5 3 Katına Kadar
 • Uzman Veri Tabanı Yöneticisi 5 3 Katına Kadar
 • Veri Tabanı Yöneticisi 2 2 Katına Kadar

*657 Sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalıştırılanlar için uygulanan sözleşme ücreti tavanıdır. Başkanlığımız, bu tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

II – Gelir İdaresi 58 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınav 24 Mayıs – 04 Haziran 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III – SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Sözlü sınava başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

Genel şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
 • Yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Not: Özel Şartlar ve diğer bilgileri https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir