İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5 Mütercim Alacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5 Mütercim Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5 Mütercim Alacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5 Mütercim Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) FIKRASINA GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL (MÜTERCİM) ALIMINA İLİŞKİN GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 (beş) adet mütercim pozisyonuna İngilizce dilinden giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5 Mütercim Alımı-A) SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET

UNVANI-YIL-BRÜT ÜCRET
Mütercim
5 Yıldan fazla-4.796,72 TL
3 Yıldan 5 yıla kadar olanlar-4.556,40 TL
3 Yıla kadar olanlar-4.041,60 TL

B) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren İngiliz, Amerikan Dili/Dil Bilimi Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim Bölümlerinden veya Eğitim Fakültelerinin İngilizce Bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) (A) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

4- 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP3 puan türünden en az 70 ve üzeri KPSS puanı almış olmak kaydıyla yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 5 (beş) katı adayın içerisinde bulunmak,
5- Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulundukları sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

C) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU BELGELERİ

1- İş Talep Formu (Bu ilanda belirtilen pozisyona yapılan başvuru için sadece Genel Müdürlüğümüzün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde yer alan form kullanılacaktır. Bunun dışında kullanılacak başvuru formları ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.),
2- KPSS Sonuç Belgesi,
3- Öğrenim belgesinin veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti, (Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte ibraz edilmesi halinde fotokopi Genel Müdürlüğümüzce onaylanacaktır. Ayrıca e-Devlet barkodlu mezun belgesi oluşturularak alınabilir.) Öğrenim belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı sureti,
4- Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)

Ç) BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ

1- Müracaatlar Genel Müdürlüğümüzün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde yer alan İş Talep Formu ile 24/02/2020 – 28/02/2020 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe yapılacaktır.
2- İş Talep Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak aday tarafından imzalandıktan sonra ilanda belirtilen diğer belgelerle birlikte Genel Müdürlüğün (Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA) adresine elden veya posta yoluyla son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi veya ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikmeler ve giriş sınavı duyurusunda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri, teslim tarihi ve teslim yerleri ile ilgili ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

3- İlan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
4- Bu ilanın (C) maddesinde belirtilen Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgelerinin bir veya bir kaçını bu ilanda belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup sorumluluk ilgili adayların olacaktır. Elektronik posta veya faks yoluyla gönderilen Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri kabul edilmeyecektir.
5- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

D) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Müracaatlar tamamlandıktan sonra adaylar 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 ve üzeri KPSS puanı almış olmak kaydıyla en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar aday Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

Aynı pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı KPSS puanı ile aynı puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.

Giriş (Sözlü) Sınavına çağırılacak adaylara ait liste ile Giriş (Sözlü) Sınav günü, saati ve yeri Genel Müdürlüğümüzün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav komisyonu Giriş (Sözlü) Sınav günü sınav başvuru belgelerini teslim eden adayların gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol edecektir. Şartları taşıyan adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınacaktır.

Sözlü sınav günü başvuru belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belgeler üzerinde yapılan incelemede şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacaktır.

E) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV YERLERİ

Giriş (Sözlü) Sınavı Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınav günü, saati ve sınav salonu Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI

Sözlü sınavda adayların lisans eğitimine ilişkin mesleki bilgisi; ilgili yabancı dilden sorulacak soruları kavrama, özetleme, çeviri, ifade ve muhakeme etme yeteneğine göre değerlendirilecektir.

G) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULÜ

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, Sınav Komisyonunun her bir üyesinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak Giriş (Sözlü) Sınav puanı tespit edilir. Giriş (Sözlü) Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5 Mütercim Alımı-Ğ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Başarı sıralaması en yüksek puan alandan başlamak üzere belirlenir. Giriş (Sözlü) Sınavı başarı puanı aynı olan adaylar, KPSS (B) grubu
puan türüne göre, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilerek ilan edilecektir.

Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı Listesi Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

Sınav Komisyonunca; Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı Listesine itirazlar değerlendirildikten sonra ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenerek Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçları yine Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte
(www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
Giriş (Sözlü) Sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına göre asil ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5 Mütercim Alımı-H) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilerek duyurulan Kesin Olmayan Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içinde mesai saatleri
içerisinde Genel Müdürlüğümüze bir dilekçe ile itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

Sınav komisyonu itirazları 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarına göre asil ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına ait listeler Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
Sınav komisyonunca verilen kararlar kesin olup ilan edilen süre içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

I) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI

Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

İ) DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile Giriş (Sözlü) Sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar Giriş (Sözlü) Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak sözleşme yapılmayacak, sözleşme yapılmış olanların ise sözleşmeleri fesih edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.


İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5 Mütercim Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir