Anasayfa » Haber » Boğaziçi Üniversitesi 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Boğaziçi Üniversitesi 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Boğaziçi Üniversitesi 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Boğaziçi Üniversitesi 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan baz alınacaktır.
Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli İçin BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
d) Pozisyonları aşağıdaki özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile aynı özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak.
g) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi ünvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.

(i) LINUX SİSTEM YÖNETİCİSİ-I (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:
 • RedHat, Debian tabanlı Linux dağıtımlarının yapılandırılması ve yönetiminde çok iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Bash, PHP, Python scripting konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Sanallaştırma (KVM ve/veya VMWare) konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Linux web servislerinin (Nginx, Apache ve Uwsgi) yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Veri tabanı sunucularının (MySQL ve Postgresql) yapılandırılması, dizaynı ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • OpenLDAP kullanımı ve OpenLDAP tabanlı programlama konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Postfix ve Mailman servislerinin yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Django framework ile programlama yapma, kaynak kodlarını git sisteminde saklama ve versiyonlama konularında iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Temel ağ (networking) bilgisine sahip olmak,
 • İlgili iş kolunda (sistem yönetimi) en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.
(ii) LINUX SİSTEM YÖNETİCİSİ-II (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:
 • RedHat, Debian tabanlı linux dağıtımlarının yapılandırılması ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Web servislerinin (Apache, Nginx ve IIS) yapılandırılması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Veri tabanı sunucularının (MSSQL ve MySQL) yönetimi konusunda bilgi olmak,
 • Postfix ve Mailman servislerinin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
 • VMWare üzerinde sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Temel ağ (networking) bilgisine sahip olmak,
 • İlgili iş kolunda (sistem yönetimi) en az 3 yıl deneyim sahibi olmak
(iii) AĞ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ UZMANI (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:
 • Network projelerinin tasarımı, yapılandırılması, kurulumu, test işlemleri ve işletilmesi konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Yönetilebilir router, Switch, Wireless AP gibi network cihazlarının temel konfigürasyonlarını yapabilen ve mevcut sistemi yönetebilir olmak,
 • VLAN, STP, gibi network altyapısı ile ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Network güvenliği (DHCP snooping, ARP spoofing, v.b.) konusunda deneyim sahibi olmak,
 • Minimum 1000 adet uç noktanın bulunduğu ağlarda yönetme ve sorun giderme konularında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Temel Network (DHCP, DNS, TCP/IP, LAN, WAN, FTP, HTTP, VPN,SMTP, IP Routing) bilgisine sahip olmak,
 • Yedekleme yazılımı konfigürasyon, yönetim ve log takibi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Python veya Perl dillerinde orta derecede programlama deneyimine sahip olmak,
 • Cisco, HP Switching/Routing yönetimi konularında bilgi sahibi.

Ayrıca aşağıdaki nitelikler tercih nedenidir:  Linux sistemlerinde sistem yöneticisi ve shell script hakkında bilgi sahibi olmak,  Ağ izleme (MRTG, Cacti, Sflow) ile ilgili konularda deneyim sahibi olmak,  Ağ teknolojileri konusunda eğitim almış ya da sertifika sahibi (Cisco CCNA-CCNP v.b.) olmak,  Network uygulama ve yazılımlarına ait teknik faaliyetleri yürütmek konusunda deneyim sahibi olmak,  Python veya Perl dillerinde orta derecede programlama deneyimine sahip olmak.

(iv) AĞ ve GÜVENLİK PROJE YÖNETİCİSİ (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:

En az 10.000 kullanıcılı bir kurumun bilgi işlem merkezinde en az 5 yıllık yöneticilik veya yönetici yardımcılığı deneyimi sahibi olmak,

 • Kampüs ağ kurulum, planlama ve ağ operasyonları konusunda en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak, • Kurumsal bir ağda (en az 1000 uç noktası) güvenlik duvarı ve saldırı tespit sistemi yönetmiş olmak,
 • En az 5 yıl 1.000 uç noktası bulunan ağ yönetimi deneyimi sahibi olmak,
 • Network protokolleri, yönetilebilir switch idareciliği, çok segmentli ağ tasarım ve yönetim deneyimi sahibi olmak,
 • VLAN, STP, gibi network altyapısı ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • OSI, TCP- IP konusunda bilgili, UDP, TCP paket yapısı hakkında temel bilgilere sahip olmak,
 • Sunucu donanımı, RAID yapısı, SAN ve NAS storage yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Bind DNS, DHCP, IIS, Apache HTTP Server konularında bilgi sahibi olmak,
 • Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular, 24/09/2018 ile 08/10/2018 tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu” doldurarak, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 08/10/2018 tarihi mesai bitimine kadar Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı BEBEK İSTANBUL adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,
2) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.),
3) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
4) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge; kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge.)
5) KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)

6) İngilizce bildiğini belgelemek. (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından) (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” almış olmak. Ancak yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavında en az 173 -veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri “D” olarak kabul edilir.Yabancı dil sınav sonuçları “5” yıl süre ile geçerlidir. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge, (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

7) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi,
8) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlayarak en fazla 40 aday sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav, 09/11/2018 tarihinde saat 10:30-14:30 saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri www.boun.edu.tr adresinde 15/11/2018 tarihinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav 16/11/2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan adaylar 23/11/2018 tarihinde www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI

Yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan olacaktır.
1- Proje Yönetimi,
2- Programlama Dilleri,
3- Linux sistem yöneticiliği
4- Bilgisayar Ağları,
5- Bilgi Güvenliği
Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak “B. ÖZEL ŞARTLAR” maddesinde belirtilen konulardır.

DEĞERLENDİRME

Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur
Yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

POZİSYONLAR VE ÜCRETLER

Ünvan
Aylık Brüt Sözleşme Ücreti (TL)
Minimum Tecrübe
İlgili Madde

LİNUX SİSTEM YÖNETİCİSİ-I
14.000’e kadar
5
b
1 Kişi
LİNUX SİSTEM YÖNETİCİSİ-II
9.300’e kadar
3
b
1 Kişi
AĞ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ UZMANI
14.000’e kadar
5
b
1 Kişi
AĞ VE GÜVENLİK PROJE YÖNETİCİSİ
18.000’e kadar
5
b
1 Kişi

TARİHLER

İlan Tarihi 24 Eylül 2018
Son Başvuru Tarihi 08 Ekim 2018
Yazılı Sınav Tarihi 09 Kasım 2018
Yazılı Sınav Açıklanma Tarihi 15 Kasım 2018
Sözlü Sınav Tarihi 16 Kasım 2018
Sonuç Açıklanması 23 Kasım 2018
Yedeklerin alınması son tarih 30 Mart 2019

Boğaziçi Üniversitesi 4 Sözleşmeli Bilişim Personel ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödemeye yetkilidir.

Boğaziçi Üniversitesi 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı DİĞER HUSUSLAR

Başvuru sırasına göre 4 (dört) aday asıl, 4 (dört) aday da yedek olarak belirlenecektir. Yedek sırası gelen adaylar, 30/03/2019 tarihine kadar çağrılacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir