Kamu Personeli İş ilanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 7 Akademik Personel Alacak

Haber

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 7 Akademik Personel Alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 7 Akademik Personel Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak Adaylar

Profesör kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi, Diploma örnekleri ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Diplomalar, 3 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime; İlana müracaat edecek adayların ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar YDS-60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

-Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin pdb.mehmetakif.edu.tr İnternet adresinden temin edilebilir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 7 Akademik Personel Kadrolar

Birimi/Bölümü
Anabilim Dalı
Unvanı
Derecesi
Adedi
Niteliği

Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Profesör
1
1 kişi
Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış, saldırganlık üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Profesör
1
1 kişi
Doçentliğini Türkçe Eğitimi Alanında almış, Yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ
Klinik Öncesi Bilimler
Mikrobiyoloji
Profesör
1
1 kişi
Doçentliğini Veteriner Mikrobiyoloji alanında almış, bakterilerde antibiyotik dirençliliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Zootekni ve Hayvan Besleme
Zootekni
Profesör
1
1 kişi
Doçentliğini Veteriner Zootekni alanında almış, Keçi yetiştiriciliği ve ıslahı konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya
Fizikokimya
Profesör
1
1 kişi
Doçentliğini Kimya mühendisliği alanında almış, fiziko kimya konularında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme
Muhasebe ve Finansman
Profesör
1
1 kişi
Doçentliğini Muhasebe alanında almış, muhasebe standartları ve vergi konularında çalışmalar yapmış olmak.

GÖLHİSAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Optisyenlik
Dr. Öğr. Üyesi
1
1 kişi
Fizik alanında doktora yapmış, Polimorfik malzemelerin optik özellikleri ve gama ışınlarının etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 7 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir