İçeriğe geç
Anasayfa » Türkiye 2016-2018 Girişimcilik Verileri Açıklandı

Türkiye 2016-2018 Girişimcilik Verileri Açıklandı

Türkiye'de Girişimcilik-Startup

Türkiye 2016-2018 Girişimcilik Verileri Açıklandı

Türkiye 2016-2018 Arası Girişimcilik Dünyası Rakamları

İşveren girişimlerin 2018 yılında doğum oranı %13,6 oldu

Yeni doğan işveren girişimlerin toplam işveren girişimlerine oranı %13,9’dan %13,6’ya düşerken, yeni doğan işveren girişimlerin yarattığı istihdamın doğduğu yıldaki toplam istihdama oranı %4,6’dan %4,9’a yükseldi.

İşveren girişimlerde en yüksek doğum oranı 2018 yılında %30,8 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla, %13,2 ile imalat ve %12,7 ile ulaştırma ve depolama sektörleri takip etti.

Hukuki durumlarına göre işveren girişimlerden 2018 yılında doğanlar arasında en yüksek oran %70,3 ile ferdi mülkiyet oldu. İşveren girişimlerden 2018 yılında yeni doğanların istihdamının %51,8’i ferdi mülkiyetlerde yaratıldı.

İşveren Girişimlerin 2016 Yılında Ölüm Oranı %11,5 Oldu

Ölen işveren girişimlerin toplam işveren girişimlere oranı %10,9’dan %11,5’e yükselirken, ölen işveren girişimler nedeniyle kaybedilen istihdamın ölüm yılındaki toplam istihdama oranı %3,4’ten %3,8’e yükseldi.

İşveren girişimlerde en yüksek ölüm oranı %32,2 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla %14,8 ile imalat ve %10,8 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörleri takip etti.

Hukuki durumlarına göre, işveren girişimlerden 2016 yılında ölenler arasında en yüksek oran %74,7 ile ferdi mülkiyet oldu. 2016 yılında ölen işveren girişimlerde istihdam kaybının %62,3’ü ferdi mülkiyetlerde gerçekleşti.

İşveren girişimlerden 2017 yılında yeni doğanların %82,1’i 2018 yılında hayatta kaldı

İşveren girişimlerden 2017 yılında yeni doğup 2018 yılında hayatta kalanların %69,9’unu ferdi mülkiyetler oluşturdu. Hayatta kalan ferdi mülkiyetlerin istihdamının hayatta kalan işveren girişimlerin istihdamına oranı %55,3 oldu.

Sahibi kadın olan ferdi mülkiyet işveren girişimlerin oranı 2018 yılında %19,3 oldu

Hukuki durumu ferdi mülkiyet ve sahibi kadın olan işveren girişimlerin oranı yıllar itibariyle artma eğilimi gösterdi. Sahibi kadın olan ferdi mülkiyet işveren girişimlerin oranının en yüksek olduğu büyüklük grubu ise 1-4 çalışana sahip girişimler oldu.

Toplam istihdam içinde 2018 yılında işveren olarak çalışanların payı %4,5 oldu

Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre Türkiye genelinde işveren olarak çalışanlar içinde kadınların oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan azalış ile %8,7 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörlerde işveren olarak çalışanların yaş gruplarına göre dağılımında, tarım dışı sektörde en yüksek pay %36,2 ile 35-44 yaş grubunda gerçekleşti.

Eğitim durumuna göre tarım dışı sektörlerde işveren olarak çalışanlar arasında ilkokul mezunlarının oranı %28,2, ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunlarının oranı %15,2 olarak gerçekleşti. Ayrıca tarım dışı sektörlerde çalışan işverenlerin %15,2’sini genel lise, %29,3’ünü ise yüksekokul veya fakülte mezunları oluşturdu.

Önceki yıl ile karşılaştırıldığında tarım dışı sektörlerde çalışan işverenler arasında ilkokul mezunlarının payı 0,1 puan azalırken, yüksekokul veya fakülte mezunlarının payı 0,8 puan arttı.

AÇIKLAMALAR

Girişimciliği özendirmek ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sürecinde iş kurma kabiliyetine sahip girişimcilere duyulan ihtiyaca dikkat çekmek, girişimciliğin yenilikçilik ve yaratıcılık performansını daha çok öne çıkararak bu sürece katkıda bulunmak amacıyla, her yıl Mart ayının ilk haftasında Girişimcilik Haftası kutlanmaktadır. Bu kapsamda yayımlanan Girişimcilik İstatistikleri Haber Bülteni, İş Kayıtları ve Hanehalkı İşgücü Anketi kaynaklı göstergeleri içermektedir.

İşveren girişimlere ilişkin doğum, ölüm, hayatta kalma ve sahibi kadın olan girişim göstergeleri İş Kayıtları kaynaklıdır. İşveren girişim, herhangi bir referans yılda en az bir ücretli çalışanı ile aktif olan girişimleri ifade etmektedir.

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteni, Girişimcilik ve İş Demografisi adıyla 08 Eylül 2020 tarihinde yayımlanacaktır.

Türkiye 2016-2018 Girişimcilik Verileri Açıklandı-Kaynak: TÜİK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir