Kasım Aylarında Yaşanmış Tarihi Olaylar-Selimiye Camii

Cuma Hutbesi 4 Aralık 2020 Engellilik: Cennete Kavuşturan İmtihan

Cuma Hutbesi 4 Aralık 2020 Engellilik: Cennete Kavuşturan İmtihan Cuma Hutbesi 4 Aralık 2020 Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.”1 Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah, sizin görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.”2 Aziz […]

Devamı
Ocak Ayında Yaşanmış Tarihi Olaylar-Sultanahmed Camii

Cuma Hutbesi 27 Kasım 2020 Faydasız İşleri Terk Etmek Kulluğun Güzelliğindendir

Cuma Hutbesi 27 Kasım 2020 Faydasız İşleri Terk Etmek Kulluğun Güzelliğindendir Cuma Hutbesi 27 Kasım 2020 Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “(Müminler) boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve ‘Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size! Esen kalın. Bizim cahillerle işimiz yok’ derler.”1 Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) […]

Devamı
Bahreyn'in en büyük camisi

Cuma Hutbesi 20 Kasım 2020 Cennet: Müminleri Bekleyen Sonsuz Nimet

Cuma Hutbesi 20 Kasım 2020 Cennet: Müminleri Bekleyen Sonsuz Nimet Cuma Hutbesi 20 Kasım 2020 Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak biz kullarına şöyle buyuruyor: “Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah gerçek bir vaadde bulunmuştur. O azizdir, hikmet sahibidir.”1 İzzet ve celâl, ikram ve kemal sahibi […]

Devamı
Çamlıca Camii Açıldı

Cuma Hutbesi 13 Kasım 2020 Abdest, Bedenimize Sağlık, Ruhumuza Huzur

Cuma Hutbesi 13 Kasım 2020 Abdest, Bedenimize Sağlık, Ruhumuza Huzur Cuma Hutbesi 13 Kasım 2020 Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı mesh edin, topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayın.”1 Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Cennetin anahtarı […]

Devamı
Kazan Şehri-Kul Şerif Camii

Cuma Hutbesi 23 Ekim 2020 Mevlid-i Nebi

Cuma Hutbesi 23 Ekim 2020 Mevlid-i Nebi Cuma Hutbesi 23 Ekim 2020 Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Andolsun ki Allah, müminlere kendi içlerinden; onlara ayetlerini okuyan, onları arındırıp tertemiz yapan, onlara Kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur.” 1 Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: […]

Devamı
Akmescit Camii Bolgar

Cuma Hutbesi 16 Ekim 2020 Cami Allah’ın Evi, Müminlerin Eseri

Cuma Hutbesi 16 Ekim 2020 Cami Allah’ın Evi, Müminlerin Eseri Cuma Hutbesi 16 Ekim 2020 Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.”1 Okuduğum hadis-i şerifte ise […]

Devamı
Büyük Camii

Cuma Hutbesi 9 Ekim 2020 Müminin Yumuşak Huyluluğu

Cuma Hutbesi 9 Ekim 2020 Müminin Yumuşak Huyluluğu Cuma Hutbesi 9 Ekim 2020 Muhterem Müslümanlar! Din-i mübîn-i İslam’da iman, ibadet ve güzel ahlak bir bütündür. Yüce dinimiz biz müminlere samimiyetle ibadete devam etmenin yanı sıra, güzel ahlak sahibi ve geçim ehli olmayı öğütler. Bilhassa ailemizle, komşularımızla, akraba ve arkadaşlarımızla iyi niyet, hakkaniyet ve merhamete dayalı […]

Devamı
Mavi Camii

Cuma Hutbesi 2 Ekim 2020 Murakabe ve Muhasebe Bilinci

Cuma Hutbesi 2 Ekim 2020 Murakabe ve Muhasebe Bilinci Cuma Hutbesi 2 Ekim 2020 Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: “Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. ”1 Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “İhsan, sanki O’nu görüyormuş gibi Allah’a kulluk etmendir. Sen O’nu göremesen de O […]

Devamı
Haziran Ayında Yaşanmış Tarihi Olaylar-Süleymaniye Camii

Cuma Hutbesi 25 Eylül 2020 Cami ve İlim

Cuma Hutbesi 25 Eylül 2020 Cami ve İlim Cuma Hutbesi 25 Eylül 2020 Muhterem Müslümanlar! Peygamber Efendimiz, Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde ilk iş olarak bir mescit inşa ettirmişti. Bu mescidin hemen bitişiğinde ise ashâb-ı kirâm için yatılı eğitim merkezi işlevi gören bir gölgelik yaptırmıştı. Bir muallim olarak gönderilen Rahmet Peygamberi (s.a.s), böylelikle Mescid-i Nebevî’de ilim […]

Devamı
Ayasofya Müzesinde Yapılan Onarımlar-İstanbul

Cuma Hutbesi 18 Eylül 2020 Bereket: Manevi Bolluk

Cuma Hutbesi 18 Eylül 2020 Bereket: Manevi Bolluk Cuma Hutbesi 18 Eylül 2020 Muhterem Müslümanlar! Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “O memleketlerin ahalisi iman etseler ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık.”1 Peygamber Efendimiz (s.a.s) ise bizi şöyle uyarır: “Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu […]

Devamı
Kasım Aylarında Yaşanmış Tarihi Olaylar-Selimiye Camii

Cuma Hutbesi 11 Eylül 2020 Din İstismarına Karşı Ferasetli ve Basiretli Olalım

Cuma Hutbesi 11 Eylül 2020 Din İstismarına Karşı Ferasetli ve Basiretli Olalım Cuma Hutbesi 11 Eylül 2020 Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor : “Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun; başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah’ın yolundan ayırır. İşte sakınasınız diye Allah bunları size emretti. ” 1 Okuduğum hadis-i şerifte […]

Devamı
Çamlıca Camii Açılışı 2018

Cuma Hutbesi 21 Ağustos 2020 Mümin Hakkın Temsilcisi Hakikatin Davetçisi

Cuma Hutbesi 21 Ağustos 2020 Mümin Hakkın Temsilcisi Hakikatin Davetçisi Cuma Hutbesi 21 Ağustos 2020 Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir.” 1 Mekke’de İslâm’ın ilk günlerinde inen bu ayetler, Peygamber Efendimizi toparlanıp kalkmaya, sorumluluk almaya ve tevhid dinini insanlara anlatmaya çağırmaktadır. Peygamberimizin şerefle taşıdığı […]

Devamı
Kazan Şehri-Kul Şerif Camii

Cuma Hutbesi 7 Ağustos 2020 Mümince Bir Duyarlılık İyiliği Emretmek, Kötülükten Sakındırmak

Cuma Hutbesi 7 Ağustos 2020 Mümince Bir Duyarlılık İyiliği Emretmek, Kötülükten Sakındırmak Cuma Hutbesi 7 Ağustos 2020 Muhterem Müslümanlar! Kâinatın yaratılışında ve varlık âleminin birbirleriyle ilişkisinde asıl olan iyiliktir. Yüce dinimiz İslam’ın gönderiliş gayesi de iyiliğin yeryüzünde hâkim olması, kötülüğün ortadan kalkmasıdır. Müslüman; iyi bir insan, salih bir kul, erdemli bir birey olmalıdır. Ancak aynı […]

Devamı