İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Adli Tıp Kurumu 71 Sözleşmeli Personel Alacak

Adli Tıp Kurumu 71 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Adli Tıp Kurumu 71 Sözleşmeli Personel Alacak

Adli Tıp Kurumu 71 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Adli Tıp Kurumu Sözleşmeli Personel İstihdamı Sınav İlanı

1-Adli Tıp Kurumu Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere;
EK-1’deki listede yeri, unvanı ve nitelikleri belirtilen toplamda 71 sözleşmeli pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.
2-Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2018 yılı KPSS’ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 5 ve 6’ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
3-Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzereher pozisyon için ilân edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır.
4-Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve Ek-1 tabloda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Adli Tıp Kurumu 71 Sözleşmeli Personel Alımı Genel Şartlar

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)Son başvuru günü olan 5 Nisan 2019 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.
( 01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
c)Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
d)657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e)Kamu haklarından mahrum olmamak,
f)Son müracaat tarihi itibarıyla istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonu için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
g)Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Başvuru yeri ve şekli

Başvurular Adli Tıp Kurumu’nun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır.İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.

Adaylar her bir sözleşmeli pozisyon ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla pozisyon ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmayacaktır.

Başvuru tarihi

Başvurular 25 Mart 2019 günü saat 10:00’da başlayıp 5 Nisan 2019 günü saat 17:00 itibarıyla sona
erecektir.

Başvuruların değerlendirilmesi

Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSS P3, KPSS P93
veya KPSS P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralamaları
yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sıralamalar pozisyon yeri ve unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun resmi internet sitesinden yayınlanacaktır.
Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir
tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati

İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Bahçelievler’de
bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

Kadrolar

Ek 1 : Adli Tıp Kurumu Sözleşmeli Personel İstihdamı Sınav İlanı – Nitelik ve Pozisyonları Gösterir Tablo

POZİSYON GÖREV YERİ POZİSYON
SAYISI ÖĞRENİM ŞARTI KPSS PUAN
TÜRÜ
KPSS NİTELİK
KODLARI NİTELİKLER ÖZEL ŞARTLAR

MÜHENDİS

( MAKİNA ) Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul ) 7 LİSANS KPSS P3
4639
4629
4642
Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Otomotiv Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

MÜHENDİS

( KİMYA ) Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul ) 2 LİSANS KPSS P3 4561
Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ

( KİMYAGER ) LİSANS KPSS P3 4559

Kimya lisans programından mezun olmak.

Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul ) 5
Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı 2
Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı 2
Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı 2
Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı 2

DESTEK PERSONELİ( HİZMETLİ )

Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul ) 7 ORTAÖĞRETİM KPSS P94 2001

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

DESTEK PERSONELİ ( ŞOFÖR )

Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul ) 3 ORTAÖĞRETİM KPSS P94 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015
tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

BİYOLOG

LİSANS KPSS P3 4571

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarının birinden mezun olmak.

Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul ) 5
Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı 1
Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı 1
Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı 1
Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı 1

LABORANT

ÖNLİSANS KPSS P93 3023
Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul ) 2
Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı 2
Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı 1
Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı 1
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı 2

HEMŞİRE

LİSANS KPSS P3 4605 Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı 1
Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı 1
Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı 1
Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı 1

SAĞLIK TEKNİKERİ

ÖNLİSANS KPSS P93 3024 Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul ) 5
Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı 2
Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı 3
Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı 1
Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı 2
Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı 2
Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı 1
Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı 2

Adli Tıp Kurumu 71 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir