Kişisel GelişimYaşam

Yemek Duası Uzun Okunuşu ve Türkçe Manası

Yemek Duası Uzun Okunuşu ve Türkçe Manası yazımızda yemeklerden sonra okuyabileceğiniz, bereketi ve rızkı artırıcı şükür duasının okunuşunu ve anlamını yazdık.

Yemek Duası Uzun Okunuşu

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. (İçten söylenir) Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahillezi,et’amena vesegana vecealena minel müslimin. Elhamdülillahirabbil alemin. Vessalatü vesselamü ala seyyidina Muhammediv ve ala alihi ve sahbihi ecmeıyyn.

Va’fü anna, vağfirlena, verhamna ente mevlana fensurna alel gavmil kafirin. (3 kere)

Allahümme salli ala seyyidina muhammediv ve ala ali seyyidina Muhammedin biadedi envaırrizgı velfütuhat. Ya basitullezi yebsüdurrizga limey yeşaü biğayri hısab. Übsud aleyna rizgav vasian min külli cihetim min hazeini ğaybike biğayri minneti mahluk. Bimahzı fazlı keramike biğayri hisab. Ya ekramel ekramin veya erhamerrahımiyn.

İftehil babe ya Allah. (3 kere)

Ya Allahü, ya kafi, ya fettahü, ya müfettihu fetih bil hayr. Allahümmağfir sahibe hazettaami vel akilin. Allahümmec’al devletena daimen, evladena alimen saliha. Vela tüsellıt aleyna zalima. Allahümme zid, vela tengus ni’meten, kesiraten bi hurmetil, Fatiha.

Türkçe Manası

Bizi doyuran, bize suyu lutfeden ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun. Alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun. Salat ve selam bizim efendimiz olan Muhammet Aleyhisselama ve onun ali, ehlibeyti ve bütün eshabı üzerine olsun. Allahım bizi affediver. Bizi mağfiret ediver. Bize rahmetinle müamele eyle. Sen bizim mevlamızsın.

Kafirlere karşı bize yardım eyle. (3 kere)

Ey Allah, peygamber efendimiz üzerine rızıkların çeşitleri adedince salat ve selam eyle. Ey rızkı döşeyen Allah’ım, ey hesapsız olarak dilediğine rızkı yayan Allah’ım. Bizim üzerimize, hiçbir kimseye muhtaç olmadan, hazinelerinden hesapsız olarak, sırf fazlı kereminle her yönden bol rızık ver. Ey ikram edenlerin en ikram edicisi, merhametlilerin en merhametlisi, Ey Allah’ım rızık kapısını aç. Rızık kapısını aç, rızık kapısını aç.

Ey Allah’ım, ey kullarına kafi olan (yeten), rızık kapılarını açan Allah’ım, bize de rızık kapılarını hayırla aç. Ey Allah’ım şu yemeğin sahibini, hazırlayan ikram edeni, yiyenleri mağfiret buyur (affeyle). Ey Allah’ım o cemaatin devletini, yemek sahibi ve yiyenlerin devletini daimi kıl. Evlatlarını alim ve salihlerden kıl. Ve onlara hiçbir zalimi musallat kılma (Veya: Evlatlarını zalim kılıp onların başlarına musallat kılma). Ey Allah’ım, Fatiha-i şerife hürmetine bir çok nimeti ziyade et (fazlalaştır), noksanlaştırma (azaltma). Amin.

Yemek Duası Uzun Okunuşu ve Türkçe Manası.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir